Wizyt: 75,542,208
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12697
Poznań 22.10.2017

Stop spalarni śmieci w Puszczy Noteckiej!


Podpisy za petycją: 382 (278)
przeciw: 8 (2)

Do:
Burmistrz miasta Drezdenko

Rada Miasta Drezdenko
Urząd Miasta Drezdenko, ul. Warszawska
1, Drezdenko
95 762 29 50
burmistrz@drezdenko.pl


Gmina Drezdenko che wybudować spalarnię odpadów produkcyjnych i niebezpiecznych na działce nr 167 w m. Stare Bielice.
Spalanie ma odbywać się metodą plazmową. Ma być tu przerabiane 150000 ton odpadów rocznie. W chwili obecnej opracowywany
jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod realizację tej inwestycji. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia i życia
mieszkańców, środowiska i krajobrazu, rozwoju regionu. Gmina Drawsko będzie składała uwagi do tego planu miejscowego i
wnosiła o to, żeby Rada Miejska w Drezdenku odstąpiła od uchwalenia tego planu zagospodarowania przestrzennego.


Dlaczego utylizacja szkodliwych odpadów ma odbywać się akurat się w strefie Natura 2000? Nie mamy innych, mniej cennych
przyrodniczo miejsc w naszym kraju? I dlaczego zgadza się na tak skandaliczny pomysł Ministerstwa Środowiska?

Zwracamy się z apelem o zaniechanie tej inwestycji w pobliżu tak cennego dla regionu i kraju rejonu fabryk tlenu, jakim jest
Puszcza Notecka.


Zachowanie nieskazitelności Puszczy oraz komfortu życia jej mieszkańców leży nie tylko w interesie regionu - jego istnienie jest
kluczowe dla zdrowia mieszkańców całej Polski niezależnie od gatunku. Skala przemysłowych zanieczyszczeń generowanych przez
spalarnie jest trudna do oszacowania, ale jej efekt będzie z pewnością niezmiernie szkodliwy dla środowiska. Dodatkowo obsługa
takiej spalarni i logistyka związana z transportem śmieci to ciężarowy ruch kołowy zwiększony do niebotycznych rozmiarów. Gmina
Drezdenko, Puszcza, województwo nieodwracalnie zmienią swe oblicze. Trudno zakładać, że o to właśnie chodzi Radzie Miasta i
Burmistrzowi.
Prosimy - zrezygnujcie z tego planu.
Dziękujemy.

Niżej podpisany/a:
Bogusz Błaszkiewicz
60-687 Poznań
autor12697@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Bogusz Błaszkiewicz. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl