Wizyt: 75,505,226
Podpisów: 2,423,891
Dokument Nr 12691
Poznań 15.10.2017

Petycja w sprawie zachowania miejskich gruntów we wschodnich Naramowicach pod rekreację


Podpisy za petycją: 206 (171)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Rada Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
sekretariat pokój 108


Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się z wnioskiem o wstrzymanie sprzedaży działek miejskich na Naramowicach przeznaczonych, w planach miejscowych
lub studium pod usługi. Naramowice są już gęsto zamieszkałe, a planuje się dalszą zabudowę związaną z obowiązującymi
planami miejscowymi. Obszary te jednak nie posiadają odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.
Naramowiczanie nie godzą się być jedynie sypialnią Poznania, pozbawioną publicznych placów zabaw, siłowni, parków, domów
kultury. Podwojenie liczby mieszkańców (do 30 tys.) w ciągu kilku najbliższych lat sprawia, że koniecznością stają się
inwestycje w infrastrukturę służącą rekreacji i kulturze. Tymczasem poza gruntami przewidzianymi pod drogi, terenami
zalewowymi nad Wartą, czy Laskiem Piątkowskim, w którym takie inwestycje nie powinny być prowadzone, Urząd Miasta
planuje sprzedać dostępne działki, które należałoby przeznaczyć na powyższe cele publiczne. W tej sytuacji Rada Osiedla
Naramowice dysponuje zaledwie kilkoma miejskimi terenami zarządzanymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej, na których może
zaspokajać potrzeby mieszkańców. Nie oczekujemy, że władze Miasta Poznania przekażą środki finansowe na te cele,
planujemy wydatki na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców we własnym zakresie. Brakuje jednak miejsc, w których
moglibyśmy zainwestować publiczne pieniądze, ponieważ przez ostatnie 27 lat Urząd Miasta nieprzerwanie wyprzedaje grunty
należące do Poznaniaków. W tym czasie nie podjęto też niemal żadnych działań na rzecz komunalizacji działek Skarbu
Państwa, by w przyszłości władze Miasta Poznań mogły wykonywać zadania własne gminy na naszym osiedlu. Przed zmianą
planu miejscowego jedna z działek była pod zieleń przeznaczona, jednak Rada Miasta i władze zgodziły się by mieszkańcom
Naramowic tę zieleń odebrać.

Na terenie, gdzie wprowadzić ma się od 10 do 20 tys. ludzi, pozostały jedynie dwie miejskie działki, które mogłyby
zostać zagospodarowane pod plac zabaw.

W związku z tym apelujemy o wstrzymanie sprzedaży miejskich działek lub wskazanie innych należących do miasta na terenie
na wschód od ul. Naramowickiej.

Niżej podpisany/a:
Michał Kucharski
Rada Osiedla Naramowice
61-616 Poznań
autor12691@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Michał Kucharski, Rada Osiedla Naramowice. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl