Wizyt: 75,542,021
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12687
Iłża 05.10.2017

Petycja w spraie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Skaryszew - Iłża


Podpisy za petycją: 1 (1)
przeciw: 0 (0)

Do:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa


W nawiązaniu do trwającej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK 9 na odcinku Makowiec – Skaryszew zwracamy się z
wnioskiem w imieniu mieszkańców gminy Iłża oraz osób spoza gminy, które popierają mieszkańców w dążeniu do realizacji
tego przedsięwzięcia o budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Skaryszew – Iłża będącego w ocenie mieszkańców
naturalnym etapem rozwoju DK 9 jako nowoczesnej i bezpieczne drogi.


Stan obecny drogi krajowej nr 9 charakteryzuje się następującymi wadami/zagrożeniami:
1. Według Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 ruch dobowy na tym fragmencie drogi krajowej kształtuje się na poziomie 9132
pojazdów silnikowych z czego aż 30% stanowią pojazdy dostawcze, ciężarowe i autobusy.
2. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Komendy Miejski Policji w Radomiu latach 2014-2016 tylko na wspomnianym odcinku doszło
do 19 zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów w wyniku których 4 osoby poniosły śmierć.
3. Brak ciągu pieszo-rowerowego powoduje, że piesi i rowerzyści poruszają się po nieutwardzonym poboczu, w sąsiedztwie
pędzących samochodów osobowych i ciężarowych. Skutkuje to obniżonym poczuciem bezpieczeństwa wśród niezmotoryzowanych
użytkowników drogi co często rodzi konieczność korzystania z samochodu w przemieszczaniu się na krótkie odległości.
4. Szczególnie niebezpiecznymi miejscami są przejścia drogi krajowej przez wsie Walentynów, Alojzów, Krzyżanowice oraz
ulica dr. Anki w Iłży. Piesi w tych miejscach korzystają z drogi krajowej w celu dojścia do przystanków, cmentarzy i
kościołów (w Alojzowie i Krzyżanowicach). Dodatkowo zauważalny jest ruch pieszych do kościołów: w Alojzowie ze wsi Bujak
oraz Walentynów i w Krzyżanowicach z części wsi bliżej cmentarza.
5. Brak chodnika od zjazdu na stację Orlen do sklepów wielkopowierzchniowych przy ul. Dr Anki w Iłży. Ruch pieszy do
nowo wybudowanych sklepów wielkopowierzchniowych odbywa się wąskim poboczem lub przez stację Orlen, dodatkowo odcinek
drogi od stacji do wjazdu do sklepów jest nieoświetlony. Stan ten powoduje zagrożenie bezpieczeństwa niezmotoryzowanych
uczestników ruchu, ogranicza dostęp do sklepów osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkiem dziecięcym oraz powoduje
konieczność korzystania z samochodu, co zwiększa ruch samochodowy w mieście.
6. Dodatkowym problemem jest brak przejścia dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wójtowską/Kochanowskiego do
granic miasta w kierunku północnym.


Budowa wnioskowanego przez Nas ciągu pieszo-rowerowego przyniesie następujące korzyści:
1. Poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na omawianym odcinku drogi.
2. Spowoduje przeniesienie ruchu pieszo-rowerowego z jezdni na ciąg co poprawi także sprawność i bezpieczeństwo ruchu
pojazdów silnikowych.
3. Poprawi dostęp mieszkańcom wsi Bujak, Alojzów, Walentynów, Krzyżanowice do przystanków autobusowych, sklepów, szkół,
kościołów i cmentarzy zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej.
4. Połączy drogą rowerową bezpośrednio Radom z Iłżą najkrótsza z możliwych dróg dojazdowych.
5. Połączy drogą rowerową Skaryszew z Iłżą
6. Czas przejazdu rowerem na tej trasie Radom - Iłża wyniesie ok. 1 godziny 10 minut co będzie najszybszym przejazdem
rowerowym łączącym obie miejscowości . Pozwoli to na rozwinięcie turystyki rowerowej obu miejscowości. Iłża jako jedno z
najstarszych miast w województwie mazowieckim stanowić będzie cel wielu wycieczek rowerowych w regionie. Co wpłynie na
zmianę charakteru gminy z rolniczej na turystyczną a jednocześnie pozwoli na rozwój tej miejscowości.
7. Budowa tej trasy wpłynie znacząco na rozwój turystyczny Skaryszewa będącego centralnym miastem na szlaku rowerowym i
naturalnym miejscem na przerwę i odpoczynek w czasie trwania podróży.


Przedmiotowa budowa ciągu pieszo-rowerowego jest zgodna z założeniami polityki Unii Europejskiej dotyczącymi transportu
zawartymi m. in w Białej Księdze Transportu, założeniami zawartymi w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2013 – 2020 oraz dokumentami strategicznymi województwa mazowieckiego. Ponadto budowa ciągu będzie stanowić realizację
uwag i wniosków zawartych w Informacji o wynikach kontroli NIK. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach
publicznych.
Do wniosku dołączamy podpisy mieszkańców Gminy Iłża oraz osób spoza gminy, które popierają mieszkańców w dążeniu
realizacji tego przedsięwzięcia.

Do wiadomości:
Andrzej Moskwa - Burmistrz Iłży
Ireneusz Roman Kumięga - Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

Niżej podpisany/a:
Przemysław Burek
Stowarzyszenie Iłża 2039
27-100 Iłża
autor12687@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Przemysław Burek, Stowarzyszenie Iłża 2039. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl