Wizyt: 75,542,009
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12676
Kielce 26.09.2017

Wprowadzenie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Kielce oraz rozpisanie wyborów do MRM Kielce


Podpisy za petycją: 140 (104)
przeciw: 0 (0)

Do:
Radni Miasta Kielce, Przewodniczący Rady

Prezydent Miasta Kielce
Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, pok. 110A
500-002-597
dariusz.kozak@um.kielce.pl , robert.siejka@um.kielce.pl , tomasz.bogucki@um.kielce.pl , j.karys@gmai


Petycja w sprawie dokonania zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Kielce oraz w sprawie rozpisania wyborów do
Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.

My niżej podpisani wnioskujemy o dokonanie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Kielce podczas sesji Rady Miasta
Kielce w dn. 19.10.2017r., aby jeszcze w tym roku szkolnym mogła powstać Młodzieżowa Rada Miasta Kielce.
Zwracamy się z wnioskiem o dokonanie zmian w Rozdziale VII w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Kielce, który jest
załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/550/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r. Wnioskujemy o wykreślenie punktów 5 i
7 w § 27. Powyższe zapisy od dwóch lat uniemożliwiają powstanie w Kielcach Młodzieżowej Rady Miasta.


Wnioskujemy o rozpisanie kolejnych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce w najbliższym możliwym terminie po
dokonaniu zmian w Statucie.
Młodzi ludzie z Kielc powinni uczyć się postaw prospołecznych i powinniśmy wspierać inicjatywy pozwalające budować
społeczeństwo obywatelskie.
Liczymy na współpracę ze strony Państwa Radnych.


Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Niżej podpisany/a:
Magdalena Fogiel - Litwinek
25-008 Kielce
mfogiellitwinek@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Magdalena Fogiel - Litwinek. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl