Wizyt: 75,541,982
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12673
Otwock 25.09.2017

Restauracja upamiętnienia gen. Tadeusza Kościuszki w Otwocku


Podpisy za petycją: 4 (3)
przeciw: 0 (0)

Do:
Rada Miasta Otwocka

05-400 Otwock
ul. Armii Krajowej 5
22 779 28 02
radamiasta@otwock.pl


Szanowna Rado Miasta Otwocka

Rok 2017 został ogłoszony przez UNESCO i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Tadeusza Kościuszki. Związane to jest z
przypadającą w bieżącym roku 200 rocznicą śmierci gen. Kościuszki. Ze względu na swoje zasługi dla Polski i nie tylko, jest honorowany
w wielu krajach na świecie. W Otwocku postać Tadeusza Kościuszki też była upamiętniona w odpowiedni dla jego dokonań sposób. Do
1998 r. w Otwocku była ulica niosąca jego imię, pomnik i szkoła podstawowa nosząca też jego imię.
W połowie lat 60. wybudowano przy ul. Poniatowskiego 47/49 szkołę tzw. „tysiąclatkę” gdzie umieszczono Szkołę Podstawową nr 2,
dając jej za patrona właśnie gen. Tadeusza Kościuszkę. Jednocześnie postanowiono wznieść ponownie w Otwocku pomnik poświęcony
temu bohaterowi narodowemu, tylko że tym razem ustawić przy szkole jego imienia. Pomnik uroczyście odsłonięto 15 października
1967 r. w 150 rocznicę śmierci gen. Tadeusza Kościuszki. Pomnik został zaprojektowany przez słynnego rzeźbiarza Bronisława
Koniuszego (1917 - 1986). Znaczną część kosztów wzniesienia obelisku pokryli członkowie Powiatowego Zrzeszenia Prywatnego Handlu
i Usług, a sama szkoła została wzniesiona przy wydatnej pomocy żołnierzy z jednostki w Wesołej, czyli „Kościuszkowców”. I ten
pomnik nie miał szczęścia. Na przełomie lat 80 i 90 złomiarze skradli z cokołu popiersie Kościuszki z zamiarem jego sprzedania.
Popiersie udało się odzyskać, ale nie powróciło już na swoje miejsce tylko zostało zdeponowane w szkole. Jednak sam cokół stał dalej i
zamiast doczekać się powrotu rzeźby na swój szczyt, doczekał się… rozbiórki. Dla porównania - żaden pomnik Kościuszki w Stanach
Zjednoczonych nigdy nie uległ zniszczeniu! Trudno dociec, dlaczego taki los spotkał pomnik bohatera narodowego Polski, USA i...
Białorusi. Być może niezbyt pasował do patronki Gimnazjum nr 2 (utworzonego na miejscu dawnej SP nr 2), czyli Ireny Sendlerowej.
W chwili podejmowania decyzji o zmianie patrona szkoły i nie odnawianiu pomnika, nie zastanowiono się nad szerszym kontekstem
dlaczego w tym miejscu znalazł się ten pomnik i dlaczego szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki.
Ta część Otwocka to dawne osiedle park leśny Soplicowo. W chwili jego planowania postanowiono że miejsce to będzie upamiętniać
okres walk o niepodległość w czasie zaborów tj. od Insurekcji Kościuszkowskiej po symboliczny dzień 11 listopada 1918 r. Dlatego m.in.
wszystkie zaprojektowane ulice otrzymały za patronów bohaterów walk o niepodległość lub postaci z największego polskiego poematu
"Pana Tadeusza". Wprowadzanie innych nazw w tym miejscu zakłóca pierwotną koncepcję nazewniczą obszaru Soplicowa.


Ustawowa likwidacja gimnazjów pozwala na przywrócenie jednolitej koncepcji nazewniczej obszaru Soplicowa. Aby to osiągnąć należy:
1. Przywrócić imię gen. Tadeusza Kościuszki jako patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Otwocku.
2. Odtworzyć pomnik gen. Tadeusza Kościuszki istniejący przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Otwocku.


Popiersie Tadeusza Kościuszki się zachowało, więc potrzeba tylko odbudować cokół. Została reaktywowana Szkoła Podstawowa nr 2, która
powinna wrócić razem ze swoim patronem. W ten sposób przywrócona by została jednolita koncepcja nazewnicza Soplicowa określona w
latach 1921-27. Byłby to też piękny gest ze strony Otwocka i otwocczan w roku 200. rocznicy śmierci gen. Tadeusza Kościuszki (1746 -
1817) i w przeddzień jubileuszu 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Niniejsza petycja jest składana w interesie publicznym.

Niżej podpisany/a:
Paweł Ajdacki
PTTK O/Otwock
05-400 Otwock
autor12673@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Paweł Ajdacki, PTTK O/Otwock. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl