Wizyt: 75,542,016
Podpisów: 2,423,907
Dokument Nr 12668
Warszawa 22.09.2017

apel w sprawie ONR


Podpisy za petycją: 348 (275)
przeciw: 7 (6)

Do:
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski

Urząd Miasta Krakowa

31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4


Prezydent miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Szanowny Panie Prezydencie,
kierowani obywatelską troską zwracamy się do Pana jako instancji nadzorującej Obóz Narodowo-Radykalny (KRS 439902), a
także jego oddział krakowski, Obóz Narodowo-Radykalny Brygadę Małopolską (KRS 612589).
ONR jest przedłużeniem przedwojennej formacji o tej samej nazwie, kojarzącej się z haniebnymi kartami historii Polski –
kultem przemocy, nienawiścią rasową, pogromami, antysemityzmem.
Obecny ONR nie odżegnał się od tych tradycji – przeciwnie, w kwietniu tego roku obchodził 83 rocznicę swego założenia. W
deklaracji programowej odrzuca demokrację i ustrój wielopartyjny, które chce zastąpić Wielką Polską Katolicką –
autorytarną, klerykalną i ksenofobiczną. Ma też rewizjonistyczne aspiracje wobec dawnych kresów wschodnich: „Oderwanie
tych ziem od macierzy […] było komunistyczną zbrodnią, która nie może ulec zapomnieniu ani przedawnieniu. Nie zgadzamy
się na bezwarunkowe wyrzeczenie się przez Polskę jej dziedzictwa na Wschodzie” – czytamy w deklaracji. Wizja odzyskania
kresów powraca w wiecowych wystąpieniach działaczy ONR.
Cele i poczynania ONR są jawnie sprzeczne z polską Konstytucją, zwłaszcza z art. 13 zakazującym istnienia organizacji,
które odwołują się w swoich programach do „totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu” (ONR
posługuje się faszystowską symboliką i emblematami) i których „program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść
rasową i narodowościową” (rasistowska mowa nienawiści to język ONR).
W ostatnich latach i miesiącach organizacja ta nabiera śmiałości, zachęcona bezkarnością, wręcz przyzwoleniem
rządzących. Jej bojówki atakują pokojowe manifestacje przeciwników politycznych i imprezy mniejszości narodowych.
Wiele osób i instytucji – m.in. radna Częstochowy Jolanta Urbańska i stowarzyszenie „Demokratyczna RP”, a także
krakowski oddział KOD – wystąpiło o wszczęcie wobec ONR procedury delegalizacyjnej.
Nie wiemy, co okaże się możliwe i skuteczne. Ale nie mamy wątpliwości, że trzeba położyć kres naruszaniu przez ONR
polskiego prawa i demokratycznych obyczajów.
Zwrócił się Pan do prokuratur okręgowych i komend wojewódzkich policji z pytaniem, ile od stycznia 2013 zostało
przeprowadzonych interwencji i postępowań wobec stowarzyszenia lub jego członków, a także ile z nich dotyczyło
propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści rasowej. Spytał Pan też, jak kończyły się te postępowania.
Witamy z uznaniem te działania. Apelujemy o konsekwentne wykorzystywanie uprawnień nadzorczych. Nasz list, głos
obywatelskiej troski, przekazujemy mediom.

Niżej podpisany/a:
Sergiusz Kowalski
Żydowskie Stowarzyszenie B'nai B'rith w RP
00-105 Warszawa
autor12668@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Sergiusz Kowalski, Żydowskie Stowarzyszenie B'nai B'rith w RP. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl