Wizyt: 69,717,460
Podpisów: 2,376,984
Dokument Nr 12663
WARSZAWA 18.09.2017

BARIERY - TLUMACZY PJM


Podpisy za petycją: 587 (316)
przeciw: 8 (4)

Do:
MARSZALEK SEJMU

KANCELARIA SEJMU
UL. WIEJSKA 4/6/8
00-902 WARSZAWA
+48 22 694 25 00


Szanowni Państwa
Zwracam się do Państwa z postulatem dot. sytuacji tlumaczy języka migowego w Polsce. Dla środowiska osób gluchych i
slaboslyszących to kluczowy problem w sferze codziennej komunikacji z osobami slyszącymi.
Bariera komunikacyjna glównie dot. porozumienia z lekarzami, urzędnikami, nauczycielami. To najczęściej wymieniane
przez osoby gluche, gdzie napotykają bariery językowe.
Polski Związek Gluchych jako wieloletnia organizacja, posiada osoby poslugujące się językiem migowym (są
województwa, gdzie nawet PZG nie posiada takich osób) - glównie System Językowo-Migowym, który nie jest zrozumiany przez
osoby Gluche, które poslugują się Polskim Językiem Migowym. Wsparcie PZG, przysluguje wylącznie czlonkom tej
organizacji. Osoby nie zrzeszone takiego wsparcia nie posiadają. Muszą radzić sobie na wlasną ręke m.in. korzystając z
czlonków rodziny, któzy zazwyczaj nie poslugują się językiem migowym, w tym momencie wyręczają osobę Gluchą a nie są jej
tlumaczem.


Zgodnie z rodzialem VIII - Tlumaczenie Języka Migowego w Polsce opracowanego przez Panią Malgorzatę Czajkowską-Kisil -
raportu zespolu ds. Gluchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich nt. Sytuacji Osób Gluchych w Polsce z 2014r. - statut
prawny tlumaczy wygląda następująco:
1. brak kontroli jakości uslug tlumaczeniowych
2. brak oficjalnej etyki i standardów zawodowych dla tlumaczy języka migowego
3. brak programów podwyższania kwalifikacji tlumaczeniowych
4. brak specjalizacji tlumaczy
5. brak świadomości dot. tlumaczenia zarówno wsród tlumaczy języka migowego, jak i gluchych i slyszących klientów
6. brak zinstytucjonalizowania zawodu tlumacza języka migowego, co powoduję, że dla wielu jest to dodatkowe zajęcie
7. brak tlumaczy biegle poslugujących się PJM
8. brak trenerów PJM


Zgodnie z powyższym, należy zauważyć, że brak jasnych standardów, wg których można zmienić sytuacje tlumaczy języka
migowego.
Sytuacja, która trwa od wielu lat, wymaga radykalnych zmian. Nowego spojrzenia na problemy komunikacyjne pomiędzy
osobami Gluchymi, a slyszącymi, w kluczowych sprawach realizowanych w ramach posiadania obywatelstwa polskiego.
Należy zrobić wszystko, aby zminimalizować problem wykluczenia spolecznego, w pewnym stopniu "ubezwladnienie" osób
Gluchych.
W tym miejscu jako organizacja reprezentująca środowisko osób Gluchych i slaboslyszących apelujemy o szersze
przyjrzenie się w sprawie i podjęcie stosownych kroków w kierunku poprawy jakości życia środowiska ludzi Gluchych i
slaboslyszącyh.

Dziękujemy Serdecznie za rozpatrzenie sprawy
Pozdrawiamy
Zarząd
Polska Federacja Gluchych

Niżej podpisany/a:
MAREK KAZUBSKI
POLSKA FEDERACJA GLUCHYCH
02-516 WARSZAWA
pfgluchych@o2.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez MAREK KAZUBSKI, POLSKA FEDERACJA GLUCHYCH. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2017 Petycje.pl