Wizyt: 75,502,449
Podpisów: 2,423,889
Dokument Nr 12653
Wołomin 11.09.2017

Koedukacyjne lekcje w-f za zgodą rodziców


Podpisy za petycją: 1 (1)
przeciw: 3 (3)

Do:
Minister Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
22 34-74-100
informacja@men.gov.pl


Szanowna Pani Minister,
w wielu szkołach w Polsce podległych Ministerstwu organizuje się lekcje wychowania fizycznego wspólnie dla dziewcząt i
chłopców. Zezwala na to rozporządzenie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, § 7. ust. 4, który brzmi: „W klasach IV–VI szkoły podstawowej, w
gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą
być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.”
Naszym zdaniem powyższy ustęp jest nadużywany celem szukania oszczędności. Prowadzenie zajęć w grupach obupłciowych jest
sposobem na redukcję liczby godzin lekcyjnych. Często dyrektorzy placówek nie przywiązują należytej wagi do właściwej
organizacji tych zajęć uważając wychowanie fizyczne za przedmiot drugiej kategorii.
Tymczasem lekcje wychowania fizycznego powinny uwzględniać preferencje, jakie względem tej dziedziny mają uczniowie obu
płci. Wraz z rozwojem fizycznym, różnice w budowie ciała a także w oczekiwaniach wobec zajęć w-f pomiędzy dziewczętami i
chłopcami narastają. Jest niezwykle trudno zorganizować zajęcia dla młodzieży powyżej 12 roku życia w których
uczestniczyli by zarówno chłopcy i dziewczęta tak, aby dla obu tych grup zajęcia te były interesujące i wartościowe.
Najlepszą weryfikację tej tezy jest oferta rynkowa płatnych zajęć typu fitness ukierunkowana dla przedstawicieli obu
tych płci. Wśród zajęć oferowanych dziewczętom nie znajdziemy sportów drużynowych ani siłowych, za to będą to np. różne
formy ćwiczeń z muzyką. Z kolei wielkim powodzeniem wśród chłopców cieszyły się rozgrywki lig podwórkowych piłki nożnej
na „orlikach”.
Na zajęciach koedukacyjnych nie ma możliwości przekazania wiedzy na temat ćwiczeń fizycznych, które mogły by być
przydatne dla kobiet ze względu na np. macierzyństwo. Prócz tego, również zwykły wstyd wobec przedstawicieli drugiej
płci może stanowić przeszkodę w realizacji programu nauczania i powodować zwiększoną absencję na zajęciach.


Mając na względzie wymóg elastyczności programu nauczania i organizowania zajęć w zależności od lokalnych uwarunkowań i
preferencji rodziców, nie domagamy się aby rozporządzenie znowelizowano w kierunku bezwzględnego nakazu prowadzenia tego
rodzaju zajęć w osobnych grupach podzielonych ze względu na płeć. Decyzję o prowadzeniu zajęć w-f bez podziału na grupy
ze względu na płeć należy uzależnić od zgody rodziców. Proponujemy, aby do § 7. dodać ustęp 5: Obowiązkowe zajęcia
wychowania fizycznego w klasach 7-8 szkoły podstawowej i w szkołach średnich mogą być organizowane łącznie dla dziewcząt
i chłopców za zgodą rodziców lub opiekunów, bądź samych uczniów po osiągnięciu przez nich pełnoletności wyrażoną w
najprostszej formie oświadczenia.
Spowoduje to konieczność ze strony dyrekcji bądź samorządu uwzględnienia preferencji rodziców w tej sprawie.


Korzyści jakie ma przynieść ta zmiana są dwojakiego rodzaju. Pierwsza, to większa kontrola nad sposobem realizacji
obowiązkowych zajęć w-f przez rodziców. Druga z tym powiązana - bardziej celowe wydawanie pieniędzy budżetowych na
obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego. Rodzicom zależy najbardziej na tym, by uczestnictwo w lekcjach było dla dzieci
przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Stąd ich kontrola nad sposobem realizacji tego obowiązku szkolnego może
zrównoważyć dążenia samorządów do ograniczania kosztów, i dążenie dyrekcji do korzystnego dla nauczycieli - nie
koniecznie dla uczniów - zbudowania planu lekcji z zajęciami w-f bez podziału na grupy ze względu na płeć.

Niżej podpisany/a:
Michał Janik
05-200 Wołomin
autor12653@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]



Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Michał Janik. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl