Wizyt: 76,003,655
Podpisów: 2,424,429
Dokument Nr 12643
Wrocław 06.09.2017

Petycja o ustanowienie w Kościele święta ku czcie Boga Ojca całej ludzkości


Podpisy za petycją: 129 (79)
przeciw: 1 (0)

Do:
Jego Świątobliwość Papież Franciszek

Pałac Apostolski
00-120 Watykan


Orędzia Miłości dane zakonnicy Eugenii Elisabett Ravasio ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów są słowami samego
Boga Ojca do całego Kościoła pt. "OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI". Jest to jedyne przyjście na ziemie i objawienie
dokonane osobiście przez BOGA OJCA, uznane przez Kościół za autentyczne. Siostra Eugenia w młodym wieku, mając zaledwie
25 lat została Matką Zgromadzenia, mimo braku wykształcenia pełniła funkcje kierownicze. Bóg dając jej orędzia obdarzył
także wielką  mądrością do pełnienia działalności społecznej i misyjnej. Rygorystyczny proces diecezjalny trwający przez
10 lat, oceniający jej walory osobiste i treść Orędzia, stwierdza i publikuje słowa Boga Ojca skierowane do swoich
dzieci. Biskup Grenoble Aleksander  Caillot wydał pozytywne świadectwo, następnie w Watykanie 19 marca 1989 roku zostało
nadane Imprimatur. Eugenia Ravasio urodziła się 4 września 1907 roku - żyła do 10 sierpnia 1990 roku, więc za jej życia
uważano że jest prorokiem nowego Kościoła, w którym BÓG OJCIEC jest w centrum i na szczycie wiary, jedności, światłem
ofiarowanym światu w czasach chaosu i ciemności.
Czy nadchodzi już epoka Królowania BOGA OJCA na ziemi? Czy zbliża się czas że tu na ziemi żyjący będą pełnić wolę Ojca
tak jak święci w Niebie? BÓG mówi; "Moja godzina nadeszła! Trzeba, aby ludzie Mnie znali, kochali i czcili, abym
stworzywszy ich mógł być ich Ojcem". Pragnie aby Kościół ustanowił specjalne Święto, dnia 7 sierpnia lub w pierwszą
niedzielę  sierpnia, aby czcić Ojca, dziękować Mu, wielbić Go, jak objawił nam Jezus, Ojca Miłosierdzia i Dobroci, jak 
nauczył nas w Modlitwie Pańskiej do Boga: "przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.’’


Łaski obiecane od Boga Ojca: „Przyszedłem przynieść Pokój przez to Dzieło Miłości temu, kto czci Mnie i ufa Mi. Sprawię,
że zwłaszcza na tego, kto Mnie wzywa i kocha jak swego Ojca, zstąpi promień Pokoju we wszystkich jego przeciwnościach,
niepokojach, we wszelkiego rodzaju udrękach. Jeżeli rodziny będą czcić Mnie i kochać jak Ojca, obdaruję je Moim pokojem,
a z nim - Moją Opatrznością. Jeżeli robotnicy, przemysłowcy i różni rzemieślnicy będą mnie wzywać i czcić, ofiaruję im
Mój Pokój, Moją Siłę, ukażę im się jako Ojciec dobry i miłosierny. Jeżeli w każdej chrześcijańskiej społeczności będzie
się Mnie wzywać i czcić, ofiaruję Mój Pokój, okażę się najczulszym Ojcem i Moją Potęgą zapewnię zbawienie wieczne dusz.
Jeżeli cała ludzkość wezwie Mnie i uczci, sprawię, że zstąpi na nią niby dobroczynna rosa, Duch Pokoju. Jeżeli wszystkie
narody będą Mnie wzywać i czcić, nigdy nie będzie już niezgody ani wojen, gdyż JA JESTEM BOGIEM POKOJU i tam gdzie JA
jestem, nie będzie wojny.
Chcecie osiągnąć zwycięstwo nad waszym nieprzyjacielem? Wzywajcie Mnie, a zatriumfujecie nad nim zwycięsko. Przecież
wiecie, że wszystko mogę MOJĄ POTĘGĄ. Zatem ofiaruję wszystkim tę Potęgę, abyście się nią posługiwali teraz i w
wieczności. Ja zawsze okażę się waszym Ojcem, obyście tylko wy dawali się poznać jako Moje dzieci.


BÓG OJCIEC pragnie być znany, kochany i otaczany szczególną czcią przez ludzi.
My, jego dzieci, niżej podpisani, prosimy Ojca Świętego o ustanowienie specjalnego święta w kościele ku czci BOGA OJCA
całej ludzkości.

Niżej podpisany/a:
Sławomir Sołkiewicz
Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
54-434 Wrocław
autor12643@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Sławomir Sołkiewicz, Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl