Wizyt: 74,917,785
Podpisów: 2,421,716
Dokument Nr 12632
Gorzów Wielkopolski 03.09.2017

Bezpłatne elektroniczne wysyłanie dokumentów do KRS przez organizacje pozarządowe


Podpisy za petycją: 6 (6)
przeciw: 1 (1)

Do:
Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Ziobro

Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

22 52 12 888
wnioski@ms.gov.pl, skargi@ms.gov.pl


Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnosimy o:

Podjęcie działań celem umożliwienia organizacjom pozarządowym składania wszystkich dokumentów do Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS) drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpłatnego podpisu profilem zaufanym zgodnie z art. 694[3] § 3
kodeksu postępowania cywilnego.


Uzasadnienie:

Od 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają składanie wszystkich wniosków do Krajowego Rejestru
Sądowego, w tym wniosków o zmianę w zarządzie stowarzyszenia, zmianę statutu, wniosków o rejestrację nowego
stowarzyszenia drogą elektroniczną poprzez opatrzenie wniosku podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Chodzi o
art. 694[3] § 3 kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi: "Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP". Jest to o tyle
istotne, że założenie profilu zaufanego jest zupełnie bezpłatne, co ma duże znaczenie dla nowych i małych organizacji.
Do dnia 31 marca 2016 r za sprawą art. 9 ustawy nowelizującej (o zmianie ustawy - Kodeks spółek Handlowych oraz
niektórych innych ustaw) z dnia 28 listopada 2014 r. wnioski składane do KRS drogą elektroniczną można było podpisywać
jedynie tzw. e-podpisem, którego założenie jest płatne i jest to rozwiązanie drogie ze względu na konieczność ciągłego
odnawiania certyfikatu. Dlatego członkowie wielu fundacji i stowarzyszeń cieszyli się na wieść, że od 1 kwietnia będą
mogli składać wnioski do KRS przez Internet korzystając z bezpłatnego podpisu ePUAP. Ze względu na specyfikę
działalności organizacji pozarządowych ich funkcjonowanie wymaga wysyłania dużej ilości dokumentów do właściwych
oddziałów sądów rejestrowych. Wejście w życie możliwości wysyłania tych dokumentów drogą elektroniczną przy zastosowaniu
bezpłatnego podpisu znacząco usprawniłoby kontakt organizacji z sądami i ułatwiło działalność fundacjom i
stowarzyszeniom.

Wszystko wydawało sie zmierzać w dobrym kierunku, gdyż powstał nawet specjalny portal S24 (ekrs.ms.gov.pl), którego
powstanie dofinansowała Unia Europejska aby ułatwić nam kontakt elektroniczny z KRS. Niestety do dnia dzisiejszego, mimo
że minęło już półtora roku od obowiązywania nowych przepisów, nie ma możliwości składania wniosków elektronicznie
opatrując je darmowym podpisem. Z portalu S24 korzystać mogą tylko spółki z o.o., spółki komandytowe i spółki jawne
składając wnioski o zmianę danych do sądu rejestrowego i podpisując je bezpłatnym podpisem ePUAP.

Do ministerstwa Sprawiedliwości złożyliśmy w czerwcu 2017 r., wniosek o udostępnienie informacji publicznej pytając o to
czy Ministerstwo planuje umożliwić innym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym, składanie przez Internet wniosków
podpisanych darmowym podpisem ale w odpowiedzi, którą uzyskaliśmy w dniu 3 sierpnia 2017 r. w ogóle się do tego nie
odniesiono. Dlatego też składamy niniejszą petycję z nadzieją na to, że doprowadzimy do podjęcia działań, które pozwolą
stowarzyszeniom i fundacjom, zgodnie z obowiązującym prawem, na składanie wniosków do KRS bezpłatnie drogą elektroniczną.

Uważamy za dalece niesprawiedliwą praktykę, w której spółkom, instytucjom nastawionym na finansowy zysk, umożliwiono
nieodpłatne składanie dokumentów w sądach przez Internet a w przypadku organizacji non profit, działających w sferze
pożytku publicznego i utrzymujących się najczęściej ze składek, dotacji i darowizn takiej możliwości odmówiono. Nie
istnieją żadne techniczne ani prawne przeciwwskazania dla dostosowania obowiązującej praktyki do zapisów kodeksu
postępowania cywilnego. Podpis kwalifikowany ePUAP pozwala na identyfikację osoby składającej dokument. Co więcej, już
obecnie istnieje możliwość podpisania w ten sposób jednego dokumentu przez kilka osób fizycznych reprezentujących
organizację.

Nie widzimy żadnych podstaw dla dyskryminacji organizacji pozarządowych w stosunku do przedsiębiorców i wierzymy, że w
dobie powszechnej cyfryzacji umożliwienie składania wniosków do KRS drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podpisu
profilem zaufanym jest tylko kwestią czasu i nastawienia. Mamy nadzieję, że naszym wnioskiem do tego doprowadzimy.


W związku z powyższym niniejszą petycją złożoną w interesie tysięcy organizacji pozarządowych w Polsce wnioskujemy o
umożliwienie organizacjom pozarządowym składania wszystkich dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) drogą
elektroniczną przy wykorzystaniu bezpłatnego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Wyrażamy zgodę na udostępnianie naszych danych osobowych na stronie internetowej Ministerstwa w związku z art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

Niżej podpisany/a:
Mariusz Sobkowiak
Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM
66-400 Gorzów Wielkopolski
stowarzyszenie.novum@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Mariusz Sobkowiak, Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl