Wizyt: 75,490,682
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 12604
Choszczno 15.08.2017

Reaktywacja połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno-Złocieniec


Podpisy za petycją: 515 (361)
przeciw: 2 (0)

Do:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego, PLK o. Szczecin

Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6,00-928
Warszawa
Urząd Marszałkowski
woj.Zachodniopomorskiego
w Szczecinie
marszalek@wzp.pl, kancelaria@mib.gov.pl, iz.szczecin@plk-sa.pl


Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6,
00-928 Warszawa

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz
Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z ogromną prośbą o podjęcie stosownych konkretnych działań w kierunku reaktywacji połączeń pasażerskich na
linii kolejowej numer 410 oraz przeprowadzenie rewitalizacji tejże linii na odcinku Choszczno Złocieniec. Do połowy1996 r. na
ww. odcinku prowadzony był regularny ruch pociągów pasażerskich, zawieszony dokładnie 20 kwietnia 1996 r. z powodu złego
stanu torowiska, a także braku jak na owe czasy lekkiego taboru kolejowego w postaci szynobusów.
Linia kolejowa nr 410 jest to linia kolejowa znaczenia państwowego, zapewniająca między innymi dostęp jednostkom
wojskowym do terenu poligonu w Drawsku Pomorskim. Jednostki wojskowe zlokalizowane przy tejże linii powodują jednocześnie
wzrost znaczenia tej linii.
Zamknięcie linii miało miejsce w połowie lat 90-tych, kiedy to panowały niekorzystne warunki społeczno ekonomiczne, który
między innymi przyczyniły się do zamykania kolejnych to fragmentów linii 410.
Od zamknięcia linii minęło ponad 20 lat, w tym okresie Polska wstąpiła do Unii Europejskiej oraz nastąpił znaczy wzrost
zamożności kraju, a także wysoki rozwój gospodarczy oraz pojawiła się możliwość skorzystania z funduszy unijnych mających na
celu rewitlalizację zamkniętych linii kolejowych, a także zakup nowoczesnych pociągów do obsługi tychże linii, zwłaszcza
niezelektyfikowanych.
Rewitalizacja linii na ocinku Choszczno Złocieniec przyniesie ogromne korzyści dla mieszkańców miejscowości położonych
wzdłuż całego odcinka, a przede wszystkim: Choszczna, Drawna, Kalisza Pomorskiego, Mirosławca oraz Złocieńca.
Województwo Zachodniopomorskie w ubiegłych latach oraz nadal dokonało wielu inwestycji w tabor kolejowy jak i rewitalizacje
wielu linii niezelektryfikowanych w województwie, lecz kompletnie pomijając jego południowe i wschodnie tereny, w tym linię
410.
Rewitalizacja linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno Złocieniec przez Drawno, Kalisz Pom, Mirosławiec przyczyni się do
znacznej poprawy komunikacyjnej w tej części województwa, a także poprawi dostęp mieszkańcom powiatu myśliborskiego
dojazd do środkowej części województwa.
Obecnie na odcinku Choszczno Kalisz Pom. - Złocieniec, nie kursują już nawet autobusy PKS, zaś osoby, którzy nie posiadają
własnego samochodu są totalnie odcięci od komunikacji publicznej na ww. odcinku.
Warto nadmienić, iż obecnie odbywa się modernizacja linii kolejowej nr 351 Poznań Szczecin, w związku z tym część
elementów z tej linii m.in.: podkłady itp... mogą posłużyć do rewitalizacji linii 410, co znacznie zmniejszyło by koszt tego
przedsięwzięcia. Ponadto można nadmienić także, że odcinek Choszczno Złocieniec, byłyby alternatywą dla linii 210, wiele
mieszkańców powiatu drawskiego korzysta ze stacji kolejowej w Choszcznie, gdyż jest ona po prostu najbliżej i skąd można się
udać w każdym kierunku naszego kraju, reaktywacja połączeń na ww. odcinku ponadto zapewni mieszkańcom powiatu
choszczeńskiego i myśliborskiego najkrótszą drogę z Pomorzem Środkowym.
W minionych latach po przeprowadzeniu przez wojezwództwo rewitalizacji na liniach kolejowych m.in.: w kierunku Piły czy
Kołobrzegu, które okazały się sukcesem i nastąpił tam gwałtowny przyrost pasażerów, dlatego też zasadnym rozwiązaniem
byłoby przywrócenie stałego połączenia kolejowego Choszczna ze Złocieńcem. Wobec powyższego zasadne jest jak najszybsze
przywrócenie połączeń kolejowych pomiędzy tymi miejscowościami, dzięki temu podniesony zostanie komfort podróży,
Złocieniec, Kalisz Pomorski i Drawno zyskają szybsze połączenie ze Szczecinem i Poznaniem oraz z resztą Polski po przesiadce
na stacji Choszczno.
Linia kolejowa nr 410 została także wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 r. w celu
reaktywacji połączeń pasażerskich.
W związku z przytoczeniem wyżej wymienionych argumentów apelujemy o podjęcie skutecznych działań, których efektem będzie
rewitalizacja linii kolejowej nr 410 na odcinku Choszczno Drawno Kalisz Pom. Mirosławiec Złocieniec, które to wpisze się
w dalszy rozwój transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim, a przecież to transport kolejowy jest tą gałęzią
transportu, która to odgrywa największą rolę w przewozach.

Z poważaniem,
Norbert Dubisz

Niżej podpisany/a:
Norbert Dubisz
73-200 Choszczno
ndubisz@tlen.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Norbert Dubisz. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl