Wizyt: 76,099,340
Podpisów: 2,424,587
Dokument Nr 12597
Warszawa 11.08.2017

Ratujmy STARY TEATR w Krakowie


Podpisy za petycją: 18 (14)
przeciw: 2 (0)

Do:
Profesor Gliński

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Warszawa


Szanowny Panie Profesorze,

Zwracamy się z apelem o natychmiastowe przeciwdziałanie destrukcji Narodowego Starego Teatru w Krakowie poprzez
niepodtrzymywanie błędnej decyzji o mianowaniu dyrektorem naczelnym p. Marka Mikosa.

Komisja konkursowa została powołana ze złamaniem Rozporządzenia Ministra Kultury z 30 czerwca 2004 w sprawie
organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury poprzez
włączenie w jej skład osób, które pozostawały ze starającymi się kandydatami w niedozwolonym „stosunku prawnym i
faktycznym”, co budzi „uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności” - tym samym jej werdykt jest
do prawnego zakwestionowania (Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi w tej sprawie czynności).

Dzieło rujnowania Teatru rozpoczął sam, mianowany przez Pana Profesora, Marek Mikos w swoich licznych
wypowiedziach medialnych, m.in. w Radiu Kraków: www.radiokrakow.pl/rozmowy/marek-mikos/, dając
niepohamowany upust własnym frustracjom poprzez obrażanie i wykluczanie profesjonalnie myślących i działających w
tej sprawie osób; było to plotkarskie i kompromitujące Organizatora przez niedotrzymanie standardów i własnych
oświadczeń programowych.

Ponieważ ustawa daje Panu Profesorowi pełne prawo anulowania konkursu i mianowania dyrektora, pozwalamy sobie
zwrócić uwagę, że w całym procesie przygotowawczym działania NST w Krakowie wziął udział reżyser i pedagog
Michał Gieleta, zyskując aprobatę dla swych planów zakwestionowanych bez dania racji przez pana Mikosa.
Dlatego to Michał Gieleta powinien objąć stanowisko dyrektora naczelnego: jego dorobek i kontakty zagraniczne
wsparte deklaracjami o chęci współpracy z nim wielu wspaniałych artystów biorących udział w konkurencyjnym
programie - dziś nie ma żadnej konkurencji, tylko wspólna chęć ratowania teatru i wyjścia z kryzysu - rozwiązuje od
ręki kłopoty, których przysporzył nierozważnie wskazany kandydat.

Z nadzieją na szybkie i zdecydowane rozwiązanie,
z poważaniem
Jacek K. Zembrzuski


Anulowanie decyzji i mianowanie innego kandydata


Profesjonalnie przygotowane działanie Narodowego Starego Teatru

Niżej podpisany/a:
Jacek Zembrzuski
02-904 Warszawa
ja_zembrzuski@op.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jacek Zembrzuski. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl