Wizyt: 76,003,639
Podpisów: 2,424,429
Dokument Nr 12596
Warszawa 08.08.2017

Petycja do Prezydenta RP o wznowienie przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego


Podpisy za petycją: 35 (30)
przeciw: 3 (2)

Do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda

Kancelaria Prezydenta RP
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
bdi@prezydent.pl


Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie wszelkich działań, zarówno faktycznych, jak i prawnych,
zmierzających do wznowienia przerwanej odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla przy placu marsz. Józefa Piłsudskiego w
Warszawie - w ramach programu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Historyczne gmachy przy placu marsz. Józefa Piłsudskiego nierozerwalnie wiążą się z polskimi sukcesami oraz tradycjami
niepodległościowymi. Już w 1918 r. w gmachu Pałacu Saskiego znalazła się siedziba Sztabu Generalnego Wojsk Polskich,
którego pierwszym szefem został gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski – jeden z twórców polskiego sukcesu w Bitwie
Warszawskiej. W 1923 r. przed kolumnadą Pałacu Saskiego umiejscowiono pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, a 2
listopada 1925 r. pod arkadami kolumnady Pałacu Saskiego umieszczono Grób Nieznanego Żołnierza. Plac Saski
(przemianowany w 1928 r. na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego) stał się głównym miejscem uroczystości państwowych.

Przed II wojną światową w Pałacu Saskim mieściło się również Biuro Szyfrów, w którym polscy kryptolodzy: Marian
Rejewski, Henryk Zygalski oraz Jerzy Różycki złamali szyfr niemieckiej Enigmy.

Plac Piłsudskiego wraz z Pałacem Saskim stanowił centralne miejsce na mapie II Rzeczypospolitej Polskiej. To przed nim
odbywały się najważniejsze uroczystości i wydarzenia. Był to jeden z najważniejszych reprezentacyjnych obiektów
Warszawy. Plac marsz. Józefa Piłsudskiego zasługuje na to, by przywrócić mu jego dawną świetność.

Podejmowane dotychczas liczne starania o odbudowę zachodniej pierzei placu marsz. Józefa Piłsudskiego niestety nie
przyniosły rezultatu. Najbliższa realizacji była ostatnia próba rekonstrukcji, która zaowocowała podpisaniem w 2006 roku
umów o budowie Pałacu Saskiego i rewitalizacji Krakowskiego Przedmieścia. Było to możliwe przede wszystkim dzięki
osobistemu zaangażowaniu Prezydenta RP, a wcześniej Prezydenta m.st. Warszawy – Lecha Kaczyńskiego. Czynny udział
Prezydenta RP przyczynił się do sfinalizowania długoletnich prac związanych z przygotowaniem pierwszego etapu inwestycji.

Stowarzyszenie Saski 2018 jest głęboko przekonane, że wznowienie odbudowy Pałacu Saskiego i Pałacu Brühla mogłoby
stanowić kluczowe wydarzenie nadające odpowiednią rangę uroczystościom związanym z obchodami setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Niniejsza petycja jest składana w interesie publicznym.

Niżej podpisany/a:
Maria Wardzyńska
Stowarzyszenie Saski 2018
00-542 Warszawa
palac@saski2018.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Maria Wardzyńska, Stowarzyszenie Saski 2018. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl