Wizyt: 72,257,159
Podpisów: 2,401,226
Dokument Nr 12562
Wrocław 10.07.2017

Budowa obwodnicy Psiego Pola


Podpisy za petycją: 52 (44)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezydent Miasta Wrocława

Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141, Wrocław


Petycja w sprawie wpisania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2020-2024, budowy ul. Nowolitewskiej (łącznika ul. Litewskiej
z ul. Bolesława Krzywoustego) tzw. "Obwodnicy Psiego Pola".

Szanowny Panie Prezydencie,

Na podstawie art. 2 i 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195), w imieniu niżej podpisanych mieszkańców
Wrocławia, składamy petycję w sprawie wpisania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2020-2024, budowy ulicy Nowolitewskiej
- łącznika ul. Litewskiej z ul. Bolesława Krzywoustego - tzw. "Obwodnica Psiego Pola".


Uzasadnienie:

Na obszarze osiedla Psie Pole-Zawidawie, według statystyk Urzędu Miejskiego Wrocławia mieszka ponad 27 tys. wrocławian. Niestety,
jednak nadal północno-wschodnia część Wrocławia jest zaniedbana pod względem inwestycji infrastrukturalnych, które przyczyniłyby
się do częściowego rozładowania ruchu samochodowego. W tym przypadku warto zaznaczyć, że planowana budowa trasy tramwajowej
na Psie Pole, uwzględniona jest we Wrocławskim Programie Tramwajowym jako priorytet dopiero po 2022 roku.

Apelujemy o wznowienie prac, zmierzających do rozpoczęcia inwestycji zapowiadanej również przez wrocławski magistrat, jednak w
ostateczności wycofanej z realizacji, czyli budowy łącznika ul. Litewskiej z ul. Krzywoustego, która pozwoli ominąć centrum osiedla Psie
Pole.

Mimo upływu lat, od pierwszych wzmianek o budowie ul. Nowolitewskiej, inwestycja ta jest nadal niezwykle ważną, oczekiwaną i jedną
z priorytetowych inwestycji dla mieszkańców osiedla Psie Pole. Zamknięcie ruchu samochodowego przez rynek Psiego Pola, dało drugie
życie rynkowi, na którym możemy podziwiać historyczną zabudowę urbanistyczną. Niestety, przyczyniło się to również do utrudnień dla
mieszkańców chcących dostać się do ul. Bolesława Krzywoustego (jadąc z ul. Bierutowskiej, Kiełczowskiej, Gorlickiej czy Litewskiej), do
ul. Litewskiej (zjeżdżając z alei Jana III Sobieskiego lub jadąc drogą krajową nr 98 z centrum Wrocławia) lub do drogi krajowej nr 98.
Ponadto, drogi osiedlowe takie jak ul. Sycowska, stały się drogami tranzytowymi, przez który biegnie główny ruch samochodowy na
osiedlu.

Budowa ulicy Nowolitewskiej stając się łącznikiem ul. Litewskiej z ul. Bolesława Krzywoustego (przedłużenie ul. Litewskiej, od
skrzyżowania ulic Gorlickiej-Litewskiej-Szewczenki do zbiegu ul. Bolesława Krzywoustego z al. Jana III Sobieskiego), realnie przyczyni
się do sprawniejszego dostępu mieszkańców do drogi krajowej nr 98, omijając centrum osiedla.

W związku z powyższym, jak na wstępie wnioskujemy o wpisanie budowy ul. Nowolitewskiej (łącznika ul. Litewskiej z ul. Bolesława
Krzywoustego) tzw. "Obwodnicy Psiego Pola" do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2020-2024.

Niżej podpisany/a:
Mateusz Jędrachowicz i Mateusz Żak
Stowarzyszenie "Nowy Wrocław"
51-180 Wrocław
jedrachowiczpl@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Mateusz Jędrachowicz i Mateusz Żak, Stowarzyszenie "Nowy Wrocław". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl