Wizyt: 74,975,653
Podpisów: 2,422,067
Dokument Nr 12559
Wolsztyn 07.07.2017

Wstrzymanie wycinki drzew rosnących w Wolsztynie


Podpisy za petycją: 526 (406)
przeciw: 2 (1)

Do:
Starosta Wolsztyński

Burmistrz Wolsztyna
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn
(68) 38 45 600
powiat@powiatwolsztyn.pl


Powołując się na art. 34 ustawy o samorządzie powiatowym, który mówi o kompetencjach starosty wolsztyńskiego jako reprezentanta
powiatu w sytuacjach związanych z zagrożeniem interesu publicznego oraz na art. 56 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym wskazujący,
że to starosta, na wniosek zarządcy, wydaje decyzję o usunięciu drzew lub krzewów, DOMAGAMY SIĘ wstrzymania wszelkich działań
związanych z wycinką drzew wzdłuż ulicy Łąkowej oraz wzdłuż alejki od ulicy Rzecznej w kierunku wolsztyńskiego stadionu MOSiR.


Mając na uwadze ekologiczny kierunek rozwoju miasta i powiatu oraz walory turystyczne regionu, uważamy, że wycinka drzew wzdłuż
ulicy Łąkowej oraz wzdłuż alejki od ulicy Rzecznej w kierunku wolsztyńskiego stadionu MOSiR jest działaniem sprzecznym z interesem
publicznym mieszkańców.


Starosta wolsztyński powinien uwzględnić prośbę mieszkańców i wdrożyć wszelkie działania mające na celu wstrzymanie procedury
wycięcia drzew. Zaskarbi tym naszą wdzięczność i sprawdzi się jako reprezentant mieszkańców powiatu.

Niżej podpisany/a:
Janusz Mrozkowiak
64-200 Wolsztyn
jmrozkowiak@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Janusz Mrozkowiak. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl