Wizyt: 72,257,539
Podpisów: 2,401,231
Dokument Nr 12552
Białystok 05.07.2017

List otwarty do Kuriera Porannego ws. pomijania kobiet w dodatku o polityce


Podpisy za petycją: 5 (5)
przeciw: 0 (0)

Do:
Jarosław Jabłoński, redaktor naczelny "Kuriera Porannego" w Białymstoku

Kurier Poranny
15-419 Białystok
ul. św. Mikołaja 1


+48 85 748 95 00
redakcja@poranny.pl


Białystok, 04.07.2018.

LIST OTWARTYSzanowny Panie Redaktorze!

Ze smutkiem i niepokojem przyglądamy się procesowi usuwania kobiet z podlaskiej przestrzeni politycznej, który ma
miejsce na łamach dodatku „Obserwator Plus”, wydawanego raz w miesiącu w kierowanym przez Pana „Kurierze Porannym”.
Kilka miesięcy temu po dyskusji na portalu społecznościowym Facebook nt. braku choćby jednej felietonistki w licznym
gronie piszących do „Obserwatora Plus” polityków, redaktorzy prowadzący dodatek nawiązali współpracę z jedną kobietą –
Dorotą Zerbst, reprezentującą podlaski Komitet Obrony Demokracji. Cieszymy się z tej zmiany, ale uważamy, że to
stanowczo zbyt mało. Kobiety w podlaskiej polityce od lat są aktywne, pełnią funkcje publiczne i wewnątrzpartyjne, są
posłankami, radnymi, eurodeputowanymi, przewodniczącymi – a mimo to wydają się być przez „Kurier Poranny” niezauważane.

Wyraźnie pokazuje to reklama wewnętrzna, jaką zamieściliście Państwo w piątkowym wydaniu „Kuriera Porannego” z 30
czerwca 2017 r., na stronie 20. Nad hasłem „Polityka przeniosła się do Porannego” widnieją wizerunki dziewięciu
polityków. Dziewięciu mężczyzn. Mimo że do grona felietonistów dołączyła Dorota Zerbst, w reklamie graficznej nadal nie
jest uwzględniona. Podkreślmy: w Państwa grafice nie ma ani jednej kobiety, mimo że znalazło się tam miejsce dla aż
dziewięciu mężczyzn. Trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie dla takiej dyskryminacji kobiet aktywnych w polityce.

Wśród prezentowanych w reklamie polityków są posłowie i radni. Na każdym z tych szczebli w województwie podlaskim mamy
także kobiety: są dwie posłanki i jedna eurodeputowana. Jest wiele radnych, zarówno wojewódzkich, jak i miejskich. Jest
pani wicemarszałek województwa. „Kurier Poranny” nie pokazuje żadnej z nich.


Jako osoby aktywne w przestrzeni społeczno-politycznej Białegostoku i województwa podlaskiego protestujemy przeciwko
dyskryminowaniu kobiet przez „Kurier Poranny” i domagamy się zmiany. Przypominamy, że kobiety stanowią w Polsce ponad
połowę społeczeństwa i powinny mieć takie same możliwości wypowiadania swoich opinii co mężczyźni, w każdej przestrzeni
życia publicznego – w polityce również. Szkoda, że w XXI wieku nie jest to medialną normą.

Oczekujemy zwiększenia liczby kobiet aktywnych politycznie wypowiadających się na łamach dodatku „Obserwator Plus”,
zmiany reklamy dodatku – na taką, która uwzględnia kobiety, oraz stałej troski dziennika o to, by kobiety miały równy
dostęp do łamów „Kuriera Porannego” w każdej przestrzeni życia publicznego.


Z wyrazami szacunku

Niżej podpisany/a:
Anna Mierzyńska
15-083 Białystok
autor12552@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Anna Mierzyńska. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl