Wizyt: 75,436,219
Podpisów: 2,423,797
Dokument Nr 12492
Poznań 20.05.2017

Nie wyrzucajcie dzieci z przedszkoli !


Podpisy za petycją: 65 (49)
przeciw: 2 (1)

Do:
Fundacja Familijny Poznań

ul. Staszica 15 60-526 Poznań


W bieżącym roku szkolnym Fundacja Familijny Poznań, w prowadzonych przez siebie przedszkolach, wprowadziła w umowach z
Rodzicami zmiany, umożliwiające wypowiedzenie Rodzicowi umowy o korzystanie z usług przedszkola bez podania przyczyn.
Konsekwencją tych zmian były i mogą być decyzje o usunięciu z przedszkola tych dzieci, których Rodzice w jakiś sposób
nie podobali się Fundacji.
Groźba pozbawienia dziecka prawa do pobytu w przedszkolu stała się realną i może dotyczyć każdego z Rodziców. Może być
ona wykorzystywana do zastraszania Rodziców.
Umowy w takim kształcie nie powinny być narzucane Rodzicom. Odbierają bowiem Rodzicom i dzieciom podstawowe prawo: prawo
do poczucia bezpieczeństwa, a wraz z nim - uczciwe zasady usuwania wychowanków z przedszkola tj. dopuszczenia takiej
możliwości tylko w przypadku złamania zasad Statutu Przedszkola.
Przedszkola prowadzone przez Fundację Familijny Poznań są dotowane z pieniędzy publicznych. Znajdują sie w budynkach,
będących własnością miasta, za który Fundacja zazwyczaj nie płaci czynszu. Zatem, jeśli Fundacja korzysta z takich
samych przywilejów, jakie mają przedszkola publiczne to powinna zapewniać dzieciom i ich Rodzicom takie same prawa,
jakie mają dzieci i Rodzice w przedszkolach publicznych. W tym wspomniane wyżej prawo do poczucia bezpieczeństwa.


Apelujemy do władz Fundacji o zmianę kontrowersyjnych zapisów we wszystkich statutach i umowach z Rodzicami oraz o
wycofanie złożonych wypowiedzeń umów o korzystanie z usług przedszkola.
Uważamy za wysoce absurdalną i sprzeczną z wszelkimi zasadami edukacji przedszkolnej oraz etyki zawodowej - publiczną
wypowiedź pani Dyrektor Generalnej Fundacji Familijny Poznań - Moniki Kremser, że usunięcie dziecka z przedszkola jest
działaniem dla jego dobra. Mamy nadzieję, że ta wypowiedź to tylko jej prywatna opinia, a nie stanowisko władz Fundacji
Familijny Poznań.

Niżej podpisany/a:
Janusz Patynek
61-131 Poznań
autor12492@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Janusz Patynek. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl