Wizyt: 75,490,704
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 12464
Rymanów 11.05.2017

Prośba o wsparcie remontu drogi powiatowej Pastwiska - Puławy w Beskidzie Niskim


Podpisy za petycją: 69 (46)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezes Rady Ministrów

premier rządu Pani Beata Szydło
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
22 694 60 00
kontakt@kprm.gov.pl


autor petycji:

Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne
"Przełom Wisłoka"
Puławy 16, 38-480 Rymanów

adresat petycji:

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Szanowna Pani,

Zwracamy się z prośbą o udzielenie starostwom powiatowym w Sanoku i Krośnie wsparcia finansowego - z rezerwy budżetu państwa na
2017 rok, będącej w dyspozycji Prezesa Rady Ministrów - na remont dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska - Puławy,
zarządzanej odpowiednio przez:

- Zarząd Powiatu Sanockiego - odcinek ok. 1 400 m w miejscowości Pastwiska (gm. Zarszyn);
- Zarząd Powiatu Krośnieńskiego - odcinek ok. 2 100 m w miejscowości Rudawka Rymanowska (gm. Rymanów).

Remont będzie polegał na wykonaniu "nakładki asfaltowej" na istniejącą nawierzchnię drogi. Pierwotna nawierzchnia na wskazanych
odcinkach (całkowita długość połączenia drogowego to 13 km) jest niemal całkowicie zniszczona Wykonanie remontu umożliwi
korzystanie - w horyzoncie kilku lat - z jedynej drogi dojazdowej do Rudawki Rymanowskiej, Wisłoczka
i Puław a jednocześnie lokalnego zagłębia turystycznego. Przewidywany koszt remontu to około 1 miliona złotych.
Z kolei kompleksowe rozwiązanie kwestii infrastruktury drogowej w tym terenie będzie możliwe w drugiej dekadzie XXI w.


Uzasadnienie

Szanowna Pani Premier,

Uzasadnieniem naszej prośby o sfinansowanie dwóch odcinków drogi powiatowej (w granicach powiatu sanockiego w miejscowości
Pastwiska - o długości 1 400 m oraz w granicach powiatu krośnieńskiego w miejscowości Rudawka Rymanowska - o długości 2 100 m)
niech będzie znaczenie przejezdności i jakości nawierzchni dla wielu ważnych - nie tylko w skali lokalnej ale i regionalnej - inicjatyw
miejscowych mieszkańców, organizacji i podmiotów gospodarczych.

Nie chodzi bowiem jedynie o zapewnienie przejezdności i przyzwoitej, dającej się choćby porównać do sąsiednich dróg gminnych, jakości
drogi z punktu widzenia dojazdu mieszkańców do ich domów oraz pracowników i kontrahentów do miejsc pracy i dostaw, tak jak i nie
najważniejsze - naszym zdaniem - jest to, że w związku z inicjatywami lokalnego środowiska z drogi tej korzysta rocznie około 100 tysięcy
turystów, gości i pielgrzymów.

Najważniejszym uzasadnieniem naszej prośby jest właśnie aktywność i plany rozwojowe tego środowiska, w obliczu których starania
o drogę z Pastwisk do Puław i Wisłoczka mają być nie tyle wyrazem pewnego roszczenia o przyzwoitą drogę dojazdową ale droga ta ma
być narzędziem i warunkiem koniecznym realizacji ambitnego planu rozwoju innowacyjnej, edukacyjnej turystyki w rejonie Przełomów
Wisłoka. Rozwoju nie od zera ale od już osiągniętego (mimo teoretycznie dyskwalifikującego stanu technicznego drogi) przyzwoitego
poziomu mini-zagłębia turystycznego i wybitnego regionu hodowli bydła mlecznego, które są owocem wyłącznie pracy od podstaw
lokalnej społeczności. (Symbolem lokalnym jest między innymi "krowa na nartach", co ma być znakiem twórczej koegzystencji
towarowego rolnictwa z komercyjną czyli samowystarczalną ale propagującą wybitne wartości turystyką).

Na końcu drogi znajduje się jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych w Polsce - regresyjny przełom rzeki Wisłok a tutaj jedyny
w swoim rodzaju, rodzinny, bezalkoholowy ośrodek narciarski w Puławach Górnych, odwiedzany przez 50 tys. turystów rocznie (zimą
i latem). Ośrodek ten jest "domem" dla unikalnego przedsięwzięcia gospodarczego Narty Dzieciom, które bez grosza urzędowej dotacji
corocznie stwarza możliwość skutecznej nauki jazdy na nartach dla 8 tys. uczniów - realizuje więc ważny, społeczny cel edukacyjny
i wychowawczy, dostarczając gotowego wzorca dla innych obiektów turystycznych w całej Polsce. Bogata sieć dróg leśnych - Lasy
Państwowe są ważnym ogniwem miejscowej branży turystycznej - stanowi bazę dla turystyki rowerowej w unikalnym przyrodniczo
i kulturowo środowisku Beskidu Niskiego (sieć około 1 000 km możliwych jednodniowych wycieczek rowerowych na rowerach górskich -
zorganizowana bez wkładu finansowego państwa), stwarzając niezwykłe możliwości edukacyjne: w kierunku wychowania przez kulturę
fizyczną i krajoznawstwo oraz innowacyjnej turystyki rodzinnej. Wspomniany plan rozwojowy nosi nazwę Zagłębia Ambitnej Turystyki
i obejmuje utworzenie kolejnych kilkunastu konkretnych atrakcji turystycznych przy zachowaniu zasady minimalizacji nakładów
inwestycyjnych i pomocniczości nakładów finansowanych ze wsparciem państwa na rzecz inwestycji prywatnych
w samowystarczalne, innowacyjne i długoterminowe przedsięwzięcia komercyjne.

Stworzenie kompletnego Zagłębia Ambitnej Turystyki - w tym kilkuset autonomicznych miejsc pracy - potrwa wiele lat ale warunkiem
koniecznym dla zwiększenia szans realizacji tego śmiałego planu (który też jest skierowany na zaspokajanie ważnej potrzeby społecznej
wychowania świadomego, osadzonego w realiach i wartościach młodego pokolenia) jest posiadanie przyzwoitego dojazdu - jakość drogi
dojazdowej świadczy bowiem o lokalnym środowisku i jej obecny fatalny stan zwyczajnie odbiera mu powagę a rozmowy - na przykład
z potencjalnymi inwestorami - naraża na zarzut nierealności.


Miejscowa gospodarka rolna - całkowicie równoprawna turystyce - o charakterze autonomicznym i związana z turystyką, jest prowadzona
przez jednostkę organizacyjną Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa - gospodarstwo rolne o powierzchni 1 550
ha, utrzymujące pulę genową konia huculskiego w liczbie ponad 150 koni, spółdzielnię produkcyjną w Wisłoczku oraz prywatnych
producentów rolnych. Zakład Doświadczalny w Odrzechowej jest organizatorem wielkiej (na około 25 tys. uczestników) imprezy
kulturalno-wystawienniczej pod nazwą "Pożegnanie lata w Rudawce Rymanowskiej" a bydło mleczne hodowane w naszym rejonie oraz
producenci mleka cieszą się wyjątkową opinią klientów (słynne "mlekomaty" z Puław Górnych) oraz zakładów przetwórczych.

Rudawka Rymanowska - jedno z najpiękniejszych miejsc w naszym kraju - jest bardzo chętnie odwiedzana przez mieszkańców
Podkarpacia oraz turystów z całej Polski, na przykład przebywających w karpackich uzdrowiskach: Rymanowie Zdroju i Iwoniczu-Zdroju.
Przepiękny przełom rzeczny w Rudawce i okoliczne lasy były ulubionym miejscem letniego wypoczynku kard. Karola Wojtyły w latach 70-
tych XX w., którego pobyty tutaj stanowią pokaźną, odrębną historię, pełną opowieści i ciepłych anegdot związanych ze Św. Janem
Pawłem II. Już dziś przyjeżdżają do Rudawki wycieczki a pielgrzymi odwiedzają położone u stóp słynnego urwiska Olzy i ulubionego
wodospadu kardynała Wojtyły, urządzone tutaj przez miejscowe nadleśnictwo, skromne miejsce pamięci z wymownym wierszem
"Źródło" autorstwa papieża. Często są to autokary z seniorami, którym winni jesteśmy wdzięczność i szacunek oraz wycieczki szkolne
z uczniami, którym należy się rzetelna wiedza. Z pewnością liczba pielgrzymów odwiedzających Rudawkę zwiększy się kilkukrotnie
w związku z planowanym otwarciem - również sumptem mieszkańców Pastwisk - Centrum Jana Pawła II w Pastwiskach.

Ważnym podmiotem gospodarczym w rejonie Przełomów Wisłoka są Lasy Państwowe, które korzystają z odcinka drogi powiatowej
wywożąc drewno zarówno od strony Puław jak i Wisłoczka przez Rudawkę i Pastwiska. Sam rejon turystyczny pokrywa się z obszarem
Nadleśnictwa Rymanów a tereny miejscowości i uprawnych łąk stanowią śródleśną enklawę. Wiemy z deklaracji przedstawicieli RDLP w
Krośnie, iż leśnicy uznają racjonalność ponoszenia nakładów na użytkowaną przez nich drogę i deklarują wniesienie wkładu w jej remont.

Przyjazne deklaracje w tym zakresie złożyli również przetwórcy mleka, którzy siłą rzeczy korzystają z drogi powiatowej. Posiadamy
również deklarację gminy Rymanów, w obszarze której znajdują się miejscowości Rudawka, Wisłoczek i Puławy (powiat krośnieński) oraz
gminy Zarszyn (powiat sanocki), do której należą Pastwiska, sfinansowania istotnej części nakładów inwestycyjnych.

Swoistym liderem samorządowym naszej kampanii jest gmina Rymanów, której zarząd jest zdecydowany bronić zamiaru wyłożenia
istotnych środków finansowych na remont drogi powiatowej gdyż tereny Przełomów Wisłoka organicznie przynależą do branży
turystycznej i w ogóle gospodarki uzdrowisk karpackich.

Z kolei powiat krośnieński (który prowadzi obecnie w pewnej kontynuacji szereg przedsięwzięć drogowych na swoim terenie)
zadeklarował zaangażowanie się - jako podmiot wiodący - w kompleksowy program modernizacji odcinka drogi powiatowej obejmujący
również infrastrukturę służącą turystyce jak chodniki, parkingi, alejki spacerowe w ramach konkursów o środki finansowe począwszy
od 2019 r., co przyniesie realne efekty dopiero za kilka lat.

Mając świadomość, że środki z rezerwy Prezesa Rady Ministrów winny być przeznaczane na wyjątkowe cele, wierzymy że droga
dojazdowa do Pastwisk, Rudawki Rymanowskiej, Wisłoczka i Puław stanowi właśnie "tu i teraz" taki wyjątkowy cel. Staraliśmy się naszą
prośbę krótko ale wszechstronnie uzasadnić i zdecydowaliśmy wraz z tym uzasadnieniem skierować ją do Pani z nadzieją na zrozumienie
naszych racji, pomoc oraz stanowcze działanie Pani Premier.


p.s.: podpisy poparcia zbieramy w ramach akcji "Sprzątamy Przełomy Wisłoka", która jest pożyteczną formą manifestacji w sprawie drogi
Pastwiska - Puławy przelomywisloka.pl/aktualnosci/

Niżej podpisany/a:
Bogusław Szweda
Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka"
38-480 Rymanów
autor12464@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Bogusław Szweda, Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne "Przełom Wisłoka". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl