Wizyt: 74,128,352
Podpisów: 2,411,571
Dokument Nr 12430
Swarzędz 07.04.2017

TAK dla klasy pierwszej sportowej w Zalasewie


Podpisy za petycją: 11 (6)
przeciw: 0 (0)

Do:
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
61 65 12 000
burmistrz@swarzedz.pl


Szanowny Panie Burmistrzu!

jako rodzice dzieci pięcio- i sześcioletnich zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz wyrażamy swoje rozczarowanie
decyzją Organu Prowadzącego Szkołę Podstawową (po reformie nr 2) w Zalasewie o braku kontynuacji prowadzenia w szkole
klasy pierwszej sportowej w roku szkolnym 2017/2018. Z tego, co nam wiadomo, w zeszłym roku klasa pierwsza sportowa
cieszyła się dużym zainteresowaniem i w rekrutacji brało udział więcej dzieci, niż było miejsc. Nic nie wskazuje na to,
aby w tym roku zainteresowanie było mniejsze, wręcz przeciwnie, wielu rodziców, a także dzieci wyraża chęć skorzystania
z oferty klasy sportowej.


Z tego powodu zwracamy się do Pana, jako przedstawiciela Organu Prowadzącego, z prośbą o pilne podjęcie stosownych
działań w celu ponownego powołania w Szkole Podstawowej (po reformie nr 2) w Zalasewie klasy pierwszej sportowej w roku
szkolnym 2017/2018 oraz o przeprowadzenie odpowiedniego naboru dzieci na wolne miejsca w nowo utworzonej klasie.


Utworzenie jedynie dwóch klas pierwszych sportowych na terenie Gminy Swarzędz, tj. w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w
Szkole Podstawowej w Kobylnicy, nie jest wystarczające dla pokrycia potrzeb szybko rosnącej i rozwijającej się
społeczności najmłodszych mieszkańców gminy. Biorąc pod uwagę geograficzne rozmieszczenie ww. szkół, a także duże
zainteresowanie, jakim cieszyła się zeszłoroczna rekrutacja, możemy przyjąć, że Zalasewo również jest odpowiednią
lokalizacją dla takiej klasy - obie pozostałe szkoły znajdują się w dużej odległości od Zalasewa. Nie bez znaczenia jest
ponadto fakt, że szkoła posiada wspaniałą infrastrukturę, także sportową, powstałą w ostatnich latach ogromnym nakładem
sił i środków. Wielka to szkoda marnować ten potencjał, szczególnie że taka klasa obecnie funkcjonuje (tj. w roku
szkolnym 2016/2017), a decyzja o jej zaprzestaniu powoduje, że z każdym rokiem będzie trudniej ją ponownie powołać do
życia, będzie to wymagało większego wysiłku organizacyjnego i nakładów finansowych.

Pragniemy podkreślić, że powołanie klasy sportowej w roku szkolnym 2017/2018 byłoby z korzyścią nie tylko dla naszych
dzieci, ale też dla Gminy - w obliczu rosnącego zagrożenia otyłością wśród dzieci każda inicjatywa mająca na celu rozwój
kultury fizycznej jest na wagę złota, a decyzja ze strony władz publicznych o braku kontynuacji prowadzenia klasy
sportowej musi dziwić (biorąc pod uwagę, tak jak pisaliśmy, istnienie zainteresowania ze strony dzieci i ich rodziców
oraz odpowiednich warunków).

Co nie mniej ważne, jako rodzice podejmujemy decyzje dotyczące edukacji naszych dzieci w perspektywie długofalowej,
często wieloletniej. Rozumiemy, że Organ Prowadzący zmaga się obecnie ze skutkami reformy oświaty, lecz nie może być
tak, że decyzje o prowadzeniu klas sportowych i ich lokalizacji są z roku na rok zmieniane, i to według niejasnych dla
nas kryteriów. Mamy prawo liczyć przy wyborze oddziału przedszkolnego, szkoły, a nawet mieszkania czy domu, że jeśli w
danym roku jest w szkole prowadzona klasa sportowa, to w kolejnym będzie to kontynuowane, chyba że nie będzie
odpowiedniej liczby chętnych. Niezrozumiały brak ciągłości sprawdzonych rozwiązań powoduje erozję zaufania do władz Gminy.

Proszę wziąć pod uwagę, że kontynuacja powoływania klasy pierwszej sportowej nie jest dużym kosztem dla Gminy, a ponadto
wpisuje się w politykę ochrony zdrowia i promocji kultury fizycznej, wpisuje się także w ogólnie pojęte dbanie o
dobrostan mieszkańców. W Szkole Podstawowej w Zalasewie istnieje odpowiednie zaplecze, istnieje odpowiednie
zainteresowanie ze strony dzieci i rodziców, a trudności z wdrażaniem reformy oświaty nie mogą być podstawą decyzji
prowadzących do niepotrzebnego pogarszania oferty edukacyjnej Gminy Swarzędz.

Niżej podpisany/a:
Katarzyna Piechura
62-020 Swarzędz
autor12430@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

Siedmiolatki (Katarzyna Piechura)
07-04-2017 ( odpowiedz )
Oczywiście petycja dotyczy również dzieci, które w tym roku już ukończyły 7 lat.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Katarzyna Piechura. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl