Wizyt: 75,436,237
Podpisów: 2,423,797
Dokument Nr 12426
Jarocin 05.04.2017

Protest przeciw planom powiatu jarocińskiego odebrania dotacji na zajęcia sportowe i kulturalne


Podpisy za petycją: 41 (27)
przeciw: 0 (0)

Do:
Zarząd Powiatu w Jarocinie

Rada Powiatu Jarocińskiego
Al. Niepodległości 10-12
63-200 Jarocin
62 747-15-96
starostwo@powiat-jarocinski.pl


Protest przeciw planom powiatu jarocińskiego odebrania dotacji na prowadzenie zajęć sportowych i kulturalnych prowadzonych przez
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury "Olimp"

Zarząd Powiatu w Jarocinie przekazał do konsultacji społecznych projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Proponowane zapisy uchwały odbierają dotacje dla organizacji
pozarządowych prowadzących Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Jarocinie i Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury "Olimp" Jarocinie.


Fundacja Animacji Społeczno-Ekonomicznych w Jarocinie od ponad półtora roku prowadzi Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Jarocinie,
placówkę, na której dotowanie powiat jarociński otrzymuje subwencję oświatową. Powiat Jarociński, w odróżnieniu od innych jednostek
samorządu szczebla powiatowego, nigdy nie powołał takiej jednostki. Uczyniła to Fundacja, obejmując nieodpłatnymi zajęciami
sportowymi ok. 2500 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z ternu gminy Jarocin oraz uczniów prowadzonych przez powiat
jarociński szkół ponadgimnazjalnych. O półtorarocznej działalności MOS Jarocin można przeczytać na stronie internetowej
www.mosjarocin.pl. Skala realizowanych przedsięwzięć i ilość uczestników wskazują na olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu
zorganizowane zajęcia sportowe.

Fundacja 750-lecia Jarocina prowadzi od ponad półtora roku Niepubliczny Młodzieżowy Dom Kultury "Olimp" w Jarocinie, organizując
zajęcia kulturalne i edukacji kulturalnej dla 130 dzieci. Młodzieżowe domy kultury to jednoski, które w wielu miejscach w Polsce zostały
powołane przez samorząd powiatowy i otrzymują subwencję oświatową na ich dotowanie. Powiat jarociński przez prawie 20 lat swojego
funkcjonowania takiej placówki zajmującej się działalnością w zakresie edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży nie powołał. Uczyniła to
Fundacja 750-lecie Jarocina realizując w ten sposób zadanie własne powiatu. Liczba uczestników zajęć pokazuje skalę zapotrzebowania na
nie.

Proponowana przez Zarząd Powiatu w Jarocinie zmiana zasad dotowania niepublicznych placówek oznacza zaprzestanie dotowania ze
środków z otrzymywanej przez powiat subwencji oświatowej działalności międzyszkolnego ośrodka sportowego i młodzieżowego domu
kultury.


Nie wyrażam zgody na tego typu działania władz powiatowych i apeluję do Rady Powiatu jarocińskiego o odrzucenie projektu uchwały,
której przyjęcie skutkowałoby zaprzestaniem zajęć sportowych dla 2500 młodych mieszkańców powiatu i zajęć kulturalnych dla 130 dzieci.

Niżej podpisany/a:
Mateusz Boruta
Fundacja Animacji Społeczno-Ekonomicznych
63-200 Jarocin
boruta@hoteljarota.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Mateusz Boruta, Fundacja Animacji Społeczno-Ekonomicznych. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl