Wizyt: 61,189,741
Podpisów: 2,322,023
Dokument Nr 12387
Pomiechówek 14.03.2017

Wniosek o interwencje w celu zapobieżenia wiosennym przetopom (podtopieniom) nieruchomości.


Podpisy za petycją: 20 (18)
przeciw: 0 (0)

Do:
Urząd Gminy Pomiechówek

Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki
Pomiechówek ul.Szkolna 1


Zwracamy się z prośbą o wykonanie przez Państwa statutowego obowiązku, jako terenowych organów
państwowych, a polegających między innymi na gospodarowaniu wodą powierzchniową. Wiosną 2012 roku, w
czerwcu 2016 roku oraz aktualnie, dotknęły nas sytuacje graniczące z pozbawieniem nas miejsca zamieszkania –
totalnym zalaniem. W 2012 roku, oraz aktualnie były to wody pochodzące z roztopów i opadów, natomiast w
czerwcu 2016 roku po mocno nawalnym deszczu. W w/w czasie nieruchomość nasza znalazła się na trasie przepływu
potężnych ilości wód z kierunku Woli Błędowskiej, później Błędówka (gdzie w przeszłości zagrożenie było
rozwiązywane) na tereny wsi Sniadówko w kierunku rzeki Wkry. Z wyłożonych do konsultacji społecznych planów
zagospodarowania przestrzennego wynika że niektóre tereny położone przy leśnej drodze od Błędówka do ulicy
Słowiańskiej są przewidziane do zabudowy rezydencjonalnej, już dzisiaj niepewnie a powoli realizowanej. Tymczasem w
zależności od czasu i ekip administrujących w przypadku „ kataklizmu – zdarzenia „ lansuje się tezę o jego zalewowym
charakterze. Nie ma ona innego celu niż uniknięcie odpowiedzialności. Kpiną wydaje się być zalewanie tego co się
zbudowało. Nierozważne i niedokończone przedsięwzięcia z przeszłości składają się na permanentny stan zagrożenia
naszej i wszystkich innych nieruchomości omawianego terenu. Była to działalność ludzka – człowieka. Wybudowanie
drogi w poprzek naturalnej konfiguracji powierzchni terenu , po czym wykonanie przepustu drogowego na
nieodpowiedniej rzędnej, niezgodnego z normami i prawem, a tym samym umożliwienie gwałtownego spływu
spiętrzonych wód daje początek okresowo pojawiającego się przepływu (dającego efekt rzeki, miejscami strumienia)
na drodze której stoi czyjeś życie, zdrowie i majątek. Wydaje się nam że ma to charakter działania niezgodnego z
prawem, a na pewno bardzo groźnego i uciążliwego dla nas.
Dla unaocznienia i oceny stworzonego zagrożenia wydaje się że niezbędna jest analiza aktualnych map terenu łącznie z
zaktualizowaną inwentaryzacją powierzchni terenu przez który to przebiega „rzeka – widmo” szczególnie groźna w
swej szczytowej chwili. Jesteśmy w posiadaniu zdjęć dokumentujących zdarzenia.


Prosimy o sprawdzenie legalności dokonanych działań w terenie, lub alternatywnie o dokończenie procesu urbanizacyjno
inwestycyjnego zabezpieczającego w/w teren. Zapoczątkowanego kiedyś budową drogi powiatowej z Błedowa do
Pomocni, i następnymi procesami urbanizacyjnymi.


W imieniu własnym, zainteresowanych i przyszłych posesjonatów prosimy o publiczne poinformowanie nas o
przedsięwziętych działaniach mających na celu zabezpieczenie wzmiankowanych nieruchomości. Świadomość etapu
działań w w/w temacie przyniesie nam spokój psychiczny, a co najważniejsze stanie się miernikiem skuteczności wyborów
do władz. Za podjęcie przedsięwzięć jakich by nie było działań w tym zakresie serdecznie dziękujemy.

Niżej podpisany/a:
Jan Sidor
05-180 Pomiechówek
sidorjan1954@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jan Sidor. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2017 Petycje.pl