Wizyt: 75,490,740
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 12387
Pomiechówek 14.03.2017

Wniosek o interwencje w celu zapobieżenia wiosennym przetopom (podtopieniom) nieruchomości.


Podpisy za petycją: 32 (27)
przeciw: 0 (0)

Do:
Urząd Gminy Pomiechówek

Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki
Pomiechówek ul.Szkolna 1


Zwracamy się z prośbą o wykonanie przez Państwa statutowego obowiązku, jako terenowych organów
państwowych, a polegających między innymi na gospodarowaniu wodą powierzchniową. Wiosną 2012 roku, w
czerwcu 2016 roku oraz aktualnie, dotknęły nas sytuacje graniczące z pozbawieniem nas miejsca zamieszkania –
totalnym zalaniem. W 2012 roku, oraz aktualnie były to wody pochodzące z roztopów i opadów, natomiast w
czerwcu 2016 roku po mocno nawalnym deszczu. W w/w czasie nieruchomość nasza znalazła się na trasie przepływu
potężnych ilości wód z kierunku Woli Błędowskiej, później Błędówka (gdzie w przeszłości zagrożenie było
rozwiązywane) na tereny wsi Sniadówko w kierunku rzeki Wkry. Z wyłożonych do konsultacji społecznych planów
zagospodarowania przestrzennego wynika że niektóre tereny położone przy leśnej drodze od Błędówka do ulicy
Słowiańskiej są przewidziane do zabudowy rezydencjonalnej, już dzisiaj niepewnie a powoli realizowanej. Tymczasem w
zależności od czasu i ekip administrujących w przypadku „ kataklizmu – zdarzenia „ lansuje się tezę o jego zalewowym
charakterze. Nie ma ona innego celu niż uniknięcie odpowiedzialności. Kpiną wydaje się być zalewanie tego co się
zbudowało. Nierozważne i niedokończone przedsięwzięcia z przeszłości składają się na permanentny stan zagrożenia
naszej i wszystkich innych nieruchomości omawianego terenu. Była to działalność ludzka – człowieka. Wybudowanie
drogi w poprzek naturalnej konfiguracji powierzchni terenu , po czym wykonanie przepustu drogowego na
nieodpowiedniej rzędnej, niezgodnego z normami i prawem, a tym samym umożliwienie gwałtownego spływu
spiętrzonych wód daje początek okresowo pojawiającego się przepływu (dającego efekt rzeki, miejscami strumienia)
na drodze której stoi czyjeś życie, zdrowie i majątek. Wydaje się nam że ma to charakter działania niezgodnego z
prawem, a na pewno bardzo groźnego i uciążliwego dla nas.
Dla unaocznienia i oceny stworzonego zagrożenia wydaje się że niezbędna jest analiza aktualnych map terenu łącznie z
zaktualizowaną inwentaryzacją powierzchni terenu przez który to przebiega „rzeka – widmo” szczególnie groźna w
swej szczytowej chwili. Jesteśmy w posiadaniu zdjęć dokumentujących zdarzenia.

Prosimy o sprawdzenie legalności dokonanych działań w terenie, lub alternatywnie o dokończenie procesu urbanizacyjno
inwestycyjnego zabezpieczającego w/w teren. Zapoczątkowanego kiedyś budową drogi powiatowej z Błedowa do
Pomocni, i następnymi procesami urbanizacyjnymi.

W imieniu własnym, zainteresowanych i przyszłych posesjonatów prosimy o publiczne poinformowanie nas o
przedsięwziętych działaniach mających na celu zabezpieczenie wzmiankowanych nieruchomości. Świadomość etapu
działań w w/w temacie przyniesie nam spokój psychiczny, a co najważniejsze stanie się miernikiem skuteczności wyborów
do władz. Za podjęcie przedsięwzięć jakich by nie było działań w tym zakresie serdecznie dziękujemy.

20/07/2017 Dodatkowa informacja dodana przez autora petycji:
-------------------------------------------------------------------------------
W/g nas "Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji" załączone poniżej jest bezprzedmiotowe. Nie odniesiono się w nim
zupełnie, do najistotniejszych spraw zawartych w petycji. A więc po pierwsze, do zobowiązania ustalenia czy stosunki
wodne zostały naruszone czy też nie, i to z złamaniem prawa czy tez nie. Petycja nie była prośba o wyjaśnienia co do
stanu prawnego, ale prośbą o ustalenie uchybień formalno -prawnych zaistniałych w przeszłości a tyczących możliwości
zbierania się takiej ilości wód w sposób nieprzewidziany przypadkowy. Obowiązujący, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zakazuje kierowania wód opadowych z terenu przedsięwzięć budowlanych na działki sąsiednie. Pełna zgoda.
Ale co z działkami produkcji rolnej, upraw sadowniczo warzywniczych, leśnymi, wreszcie z działkami stanowiącymi drogi -
one mogą ? To właśnie na nich tworzy się "rzeka widmo" i płynie przez działki z zabudową mieszkaniową. Żadne drogi które
winne wspomagać proces retencji ( wchłaniania przez grunt) nie są zaopatrzone w rowy przydrożne. Jakby komuś zbrakowało
wyobraźni. To Właściciel działek będących drogami nie zastosował się do art.29 ust.3 Prawa Wodnego. Proszę przywrócić
stan poprzedni lub nakazać (SIC !!!) sobie wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ale i tak przecież z funduszy
podatnika.

www.dropbox.com/s/qdktb62hczoqkod/zawiadomienie%20o %20sposobie%20zalatwienia%20petycji%20Si dor.pdf?dl=0
Niżej podpisany/a:
Jan Sidor
05-180 Pomiechówek
sidorjan1954@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 5 )

Czas upływa a mnie brakuje wsparcia. (autor)
08-04-2017 ( odpowiedz )
Podzielę się kilkoma spostrzeżeniami co do losów sprawy określonej petycją. Otóż w dniu 6 kwietnia odbyło się otwarte spotkanie (komisja - zebranie) samorządowców i pracowników gminy poświęcone jej wł
film z letniej przytopy ( autor )
30-03-2017 ( odpowiedz )
Wszystkich chętnych i zainteresowanych do obejrzenia letniej przytopy odsyłam na mój profil na facebooku. Z czerwca 2016 roku.
      Oto link do albumu zdjęć na moim profilu na fejsie (autor)
24-04-2017 ( odpowiedz )      
https://www.facebook.com/media/set/? set=a.1610745528950617.1073741830.100000455574656&type=3
Apel do znajomych i przyjaciół. ( autor )
27-03-2017 ( odpowiedz )
Apeluje i proszę usilnie. Podpisujcie petycje. Będzie ona miała jak sądzę większą wagę. Powszechnie wiadomo że anomalie pogodowe będą się nam zdarzały coraz częściej i o co raz większym natężeniu.
Bieżąca relacja ( autor )
25-03-2017 ( odpowiedz )
Podpisów nie za dużo. Pisma poskładane - w Gminie, w Starostwie, oraz w Zarządzie (Inspektoracie) Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wszystkie z datą wpłynięcia 22-03- 2017.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jan Sidor. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl