Wizyt: 75,455,171
Podpisów: 2,423,867
Dokument Nr 12371
Radom 09.03.2017

Program edukacyjny - profilaktyka ciąż wśród nastolatek, zapobieganie przemocy na tle seksualnym


Podpisy za petycją: 15 (12)
przeciw: 2 (2)

Do:
Prezydent Miasta Radomia

Rada Miejska w Radomiu
Urząd Miejski w Radomiu
ul. Killińskiego 30
26-600 Radom


Przedmiot petycji:
Wdrożenie programu edukacyjnego, finansowanego przez Gminę Miasta Radomia, skierowanego do młodzieży, rodziców i wychowawców,
związanego z profilaktyką ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową oraz zapobieganiu przemocy na tle seksualnym.


Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
(Dz.U. 1993 r. Nr 17 poz. 78 z późniejszymi zmianami) wprowadziła do programów szkolnych wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o
zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej i środkach świadomej prokreacji.
W szkołach realizowany jest program „Wychowanie do życia w rodzinie”. Z analiz Instytutu Badań Edukacyjnych, opublikowanych w
2015 roku pod tytułem „Opinie i oczekiwania młodych dorosłych oraz rodziców w wieku 6-17 lat wobec edukacji dotyczącej rozwoju
psychoseksualnego i seksualności” wynika niestety, iż jedna trzecia rodziców nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat seksualności,
natomiast aż 38 procent młodych dorosłych uznało, że zajęcia prowadzone w gimnazjum z zakresu wiedzy o życiu w rodzinie były złe lub
bardzo złe. Tak samo oceniło te zajęcia realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych 29 procent respondentów.
Młodzież zalewana jest dziś treściami płynącymi z popkultury, brakuje jej elementarnej wiedzy na temat ciała, seksualności, a także
radzenia sobie w świecie i stawianiu granic.

Z analizy treści zawartych w podręcznikach szkolnych do „Wychowania do życia w rodzinie” wnika, że szerzą one często mity i stereotypy,
nie podają żadnych źródeł badań naukowych czy faktów. Odnoszą się często do przekonań religijnych, a role płci w nich reprezentowane
są silnie ugruntowane w kulturze patriarchalnej – kobieta przedstawiana jest w podręcznikach przede wszystkim jako matka, a mężczyźni
nie są przedstawiani w sposób akcentujący role ojcowskie. Dostępne podręczniki rzadko też podejmują problematykę profilaktyki
prozdrowotnej.

Wynika z tego, że tak prowadzone zajęcia nie dają odpowiednich rezultatów, skoro polskie nastolatki mają znikomą wiedzę na temat
seksualności i zagrożeń związanych z życiem płciowym. Brak rzetelnej wiedzy tak samo odczuwają dziewczęta jak i chłopcy. Celem
wprowadzenia programu edukacyjnego na temat życia i zdrowia seksualnego do radomskich szkół jest ochrona osób szczególnie
narażonych w tych sferach. Rzetelna edukacja na tym polu, wolna od przesądów opartych na idei niższości kobiet, bazująca na wiedzy
płynącej z badań naukowych jest podstawą do ukształtowania odpowiedzialnego społeczeństwa w przyszłości i tworzenia
satysfakcjonujących związków o charakterze partnerskim. Rzetelna edukacja zapobiega patologiom, z którymi spotykają się nie tylko
nastolatkowie, ale również i dzieci.

Program edukacyjny, o którym mowa jest w przedmiocie petycji, powinien przekazywać młodym ludziom wiedzę, jak dbać o swoje
zdrowie, jak mądrze i z troską wchodzić w romantyczne i intymne relacje z drugą osobą, jak podejmować odpowiedzialne, samodzielne
decyzje, jak przewidywać konsekwencje swoich działań, i jak nie dać się zmanipulować grupie rówieśniczej.
W programie edukacyjnym powinny być poruszone tematy o aspektach biologicznych, psychologicznych, społecznych i prawnych tej
dziedziny ludzkiego życia, jakim jest zdrowie seksualne. Przy realizacji programu powinni współpracować lekarze ginekolodzy,
seksuolodzy, prawnicy, a także edukatorki i edukatorzy odpowiedzialni za aspekty pedagogiczne, psychologiczne, antropologiczne,
socjologiczne i kulturoznawcze programu.

Wdrożenie programu edukacyjnego w radomskich szkołach służyłoby upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacyjnych,
kształtowaniu refleksyjnego, niezależnego myślenia i odpowiedzialnych postaw, propagowaniu wiedzy niezależnej światopoglądowo oraz
kształtowanie postaw tolerancji i równości.

Wdrożenie programu edukacyjnego, finansowanego przez Gminę Miasta Radomia, skierowanego do młodzieży, rodziców i
wychowawców, związanego z profilaktyką ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową oraz zapobieganiu przemocy na tle
seksualnym jest w interesie życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony.


Niżej podpisany/a:
Marcin Dąbrowski
Sojusz Lewicy Demokratycznej
26-600 Radom
marcin_sld@wp.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

Feminizm stał się sloganem i kampanią marketingową (Anna)
12-03-2017 ( odpowiedz )
http://kobieta.onet.pl/jessa-crispin-feminizm-stal-sie-sloganem-i-kampania-marketingowa/hztrr07

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Marcin Dąbrowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl