Wizyt: 74,168,105
Podpisów: 2,411,742
Dokument Nr 12347
Poznań 28.02.2017

Apel w sprawie DIDASKALIÓW


Podpisy za petycją: 1,222 (1,065)
przeciw: 1 (0)

Do:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

nie
Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
nie
mkidn@esp.mkidn.gov.pl


27.02.201

Szanowny Pan
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. dr hab. Piotr Gliński

Szanowna Pani
Podsekretarz Stanu, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wanda Zwinogrodzka

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister,

środowisko badaczy i artystów teatru jest głęboko poruszone faktem nieprzyznania pismu „DIDASKALIA” dotacji na
prowadzenie działalności wydawniczej na rok 2017.

„DIDASKALIA” ukazują się od 1994 roku i w swojej ponaddwudziestoletniej historii wyrobiły sobie markę znakomicie
redagowanego, żywego, ważnego pisma, rejestrującego różnorodne przejawy bieżącego życia teatralnego, podtrzymującego
kontakt z humanistyką światową, wreszcie stanowiącego wielogłosowe (bo grupujące zarówno uznanych
badaczy, jak i debiutantów) forum wymiany myśli teatrologicznej. Redakcja pisma inicjowała również istotne wydarzenia
wykraczające poza ramy rutynowej działalności wydawniczej: organizowała ogólnopolskie konferencje naukowe, prowadziła
staże i ogólnopolskie warsztaty dla młodych krytyków teatralnych, firmowała publikacje książkowe, patronowała
wydarzeniom artystycznym i festiwalom.

„DIDASKALIOM” przyznano w rankingu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 punktów, co zapewnia
im pierwsze miejsce wśród pism poświęconych teatrowi (ex aequo z „Pamiętnikiem Teatralnym”). Wysoką jakość naukową pisma
potwierdzają badacze i artyści, dla których „Didaskalia” pozostają jednym z najważniejszych wydawnictw orientujących we
współczesnym świecie sztuki teatru. Tym bardziej niezrozumiała jest odmowa przyznania dotacji – co grozi nie tylko
zamknięciem pisma i zaprzepaszczeniem jego dorobku, ale także zubożeniem debaty teatralnej w Polsce.

Zwracamy się do Pana Ministra i Pani Minister z pilnym apelem o zweryfikowanie wcześniejszej decyzji i przyznanie
jednemu z najważniejszych polskich pism poświęconych sztuce teatru dotacji na prowadzenie dalszej działalności.

Niżej podpisany/a:
Ewa Guderian-Czaplińska
nie
nie Poznań
autor12347@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

Wysłanie przez EPUAP (pawel)
19-03-2017 ( odpowiedz )
WYSŁAŁEM PRZEZ EPUAP PANI PETYCJĘ.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Ewa Guderian-Czaplińska, nie. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl