Wizyt: 60,566,629
Podpisów: 2,318,720
Dokument Nr 12334
Łódź 17.02.2017

Liceum Ogólnokształcące po Gimnazjum 29


Podpisy za petycją: 724 (626)
przeciw: 0 (0)

Do:
Kuratorium Oświaty w Łodzi

al. Kościuszki 120a
90-446 Łódź
kolodz@kuratorium.lodz.pl


Propozycja modyfikacji projektu restrukturyzacji Gimnazjum 29

Mieszkańcy Widzewa, Olechowa, Janowa oraz Nauczyciele, Rodzice uczniów i Uczniowie Gimnazjum 29, nie zgadzają się z
propozycją restrukturyzacji szkoły w wersji zaproponowanej przez Władze Miasta i oczekuje uwzględnienia swojej
modyfikacji wypracowanej w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

Ze względu na fakt, że Władze miasta nie skorzystały z okazji przekucia w coś konstruktywnego zmian związanych z reformą
edukacji, kierujemy pod Państwa adresem przedmiotową petycję w celu weryfikacji postanowień Władz Miasta.
Wersja petycji kierowana do W-ce Prezydenta Łodzi - Tomasza Treli dostępna jest pod adresem:

www.petycje.pl/petycja/12321/liceum_ogolnosztalcsce _po_gimnazjum_29.html

Propozycja społeczności szkolnej Gimnazjum 29 uwzględnia potrzeby edukacyjne młodzieży zgodnie z założeniami systemu
edukacji w Polsce.

1. W ramach restrukturyzacji oczekujemy przekształcenia Gimnazjum nr 29 w Liceum Ogólnokształcące.
2. Liceum Ogólnokształcące na terenie Widzewa będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców wschodniej części Łodzi –
aktualnie liczba placówek ponadgimnazjalnych na tym terenie jest niewystarczająca.
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gim 29 w ostatnich latach kształtują się na bardzo wysokim poziomie w odniesieniu do
pozostałych placówek w rejonie i ilustrują dodatni wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej.
4. Pomimo niewielkiego budynku, pomieszczenia szkolne w pełni zabezpieczą potrzeby Liceum.
5. Gimnazjum nr 29 ma bogate doświadczenie w pracy, prezentuje wybitny poziom kształcenia w odniesieniu do rejonu.
6. Wyposażenie Gimnazjum nr 29 jest bardzo bogate, nowoczesne, zgodne z wyzwaniami stojącymi przez polską oświatą:
tablice interaktywne, rzutniki multimedialne oraz dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej, nowa sala gimnastyczna.
7. Budynek Gimnazjum 29 jest kompletnie „osieciowany” – każda sala lekcyjna wyposażona jest komputer z bezpośrednim
dostępem do Internetu, co umożliwia pracę z dziennikiem internetowym; obecnie w każdej sali lekcyjnej jest dostęp do
dziennika elektronicznego Librus, jako jedynego sposobu kontroli frekwencji i postępów uczniów w nauce.
8. Budynek szkoły posiada własną salę gimnastyczną, wybudowaną w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego,
9. Realizowane są projekty unijne, programy projakościowe, zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań, w pracy których,
będą uczestniczyli uczniowie liceum;
10. Lokalizacja i otoczenie Gimnazjum 29 ma wiele walorów; ma łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej; taka
lokalizacja gwarantuje bezpieczeństwo uczniom; otoczenie szkoły jest obszerne.
11. System wychowania w Gimnazjum nr 29 kształtuje dobre postawy młodzieży, a kameralny klimat szkoły ułatwia
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom. Jest to ogromna wartość dodana dla nowego Liceum.


Pragniemy również podkreślić, że nasz postulat doskonale wpisuje się w zalecenia Ministerstwa Edukacji dotyczące
tworzenia nowych placówek - mała szkoły to większe bezpieczeństwo i jakość kształcenia.

Niżej podpisany/a:
Anna Ząber-Kacprzak
92-439 Łódź
autor12334@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Anna Ząber-Kacprzak. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2017 Petycje.pl