Wizyt: 74,167,884
Podpisów: 2,411,742
Dokument Nr 12325
Poznań 14.02.2017

LIST OTWARTY POZNAŃSKIEGO ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNEGO W SPRAWIE KONKURSU NA DYREKTORA GALERII ARSENAŁ


Podpisy za petycją: 265 (222)
przeciw: 3 (2)

Do:
Pan Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań


LIST OTWARTY POZNAŃSKIEGO ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNEGO W SPRAWIE KONKURSU NA DYREKTORA GALERII
MIEJSKIEJ ARSENAŁ


Szanowny Panie Prezydencie,

My niżej podpisani przedstawiciele środowiska artystycznego – artyści, pedagodzy, krytycy sztuki – pragniemy wyrazić
swoje głębokie zaniepokojenie rekomendowaniem przez komisję konkursową Piotra Bernatowicza na stanowisko
dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w nadchodzącej kadencji. W naszej opinii byłaby to decyzja szkodliwa dla
środowiska artystycznego Poznania, a kontynuacja dotychczasowej linii programowej przyczyni się do dalszej
marginalizacji i upolitycznienia tej jedynej w Poznaniu galerii miejskiej nastawionej wyłącznie na prezentację sztuki
współczesnej.

W ostatnich latach wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na marginalizację sztuk wizualnych
w polityce kulturalnej miasta. Konsekwencją tej polityki było zniknięcie z kulturalnej mapy Poznania cenionych w całym
kraju galerii (m.in. galerii „Stereo”, „Pies”, „ON” oraz Fundacji Art Stations - sytuowanych na szczycie listy najlepszych
galerii w Polsce), emigracja z Poznania twórców młodego pokolenia pozbawionych perspektywy artystycznego rozwoju
na miejscu oraz powołanie w atmosferze skandalu na stanowisko dyrektora Arsenału właśnie Piotra Bernatowicza.

W mieście szczycącym się jedną z najlepszych uczelni artystycznych w kraju, w mieście znanym w Polsce z
tradycji aktywnego i różnorodnego środowiska twórczego, w przeciągu kilku lat pozbawiono nas i naszą publiczność
kolejnych przestrzeni ekspozycyjnych lub przyczyniano się do obniżenia ich artystycznej oraz merytorycznej rangi.
Polityka poprzednich władz miasta doprowadziła do kuriozalnego efektu – w 600-tysiecznym mieście funkcjonuje tylko
kilka galerii sztuki współczesnej, z których najważniejsza – galeria Arsenał, nie wypełnia swoich zadań
i nie spełnia oczekiwań środowiska. W przeciwieństwie do Wrocławia, Krakowa czy Warszawy,
w Poznaniu nie tylko nie ma żadnej znaczącej instytucji sztuki ale nie ma nawet żadnej w pełni profesjonalnie
zaprojektowanej przestrzeni gdzie sztukę można by pokazywać.

W zarządzanej przez Piotra Bernatowicza w czasie jego kadencji Galerii Arsenał, prezentowane były wystawy o
niskim lub nijakim poziomie artystycznym, znacznie odbiegające od współczesnych standardów kuratorskich,
ekspozycyjnych i produkcyjnych. Niejednokrotnie stanowiły manifestację sympatii politycznych dyrektora, wpisując się
w niegodną instytucji kultury praktykę dzielenia społeczeństwa i obrażenia ludzi o odmiennych wartościach i
przekonaniach; natomiast krytyczne myślenie – czego przykładem była wystawa „Strategie buntu” – sprowadzono do
poziomu internetowego „mema i hejtu”. Wskutek tych działań wielu uznanych artystów odmawiało współpracy z
Arsenałem, a część środowiska podjęła bojkot galerii, nie godząc się na obniżający się poziom merytoryczny instytucji
oraz polityczne zawłaszczenie galerii sztuki, którą powinna cechować artystyczna autonomia.

Mimo opisanej sytuacji, od kilku lat obserwujemy dynamiczne odradzanie się życia artystycznego w Poznaniu.
Niewątpliwie przyczynia się do tego zmiana polityki kulturalnej miasta oparta na dialogu ze środowiskami twórczymi -
warto przywołać w tym miejscu choćby otwarcie galerii Skala czy sieci galerii Uniwersytetu Artystycznego, choć nie
byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowani lokalnych twórców i animatorów kultury w działalność kulturalną na
rzecz Poznania. Dlatego tak ważne wydaje nam się wzmocnienie tego odradzającego się potencjału poprzez instytucję
kultury posiadającą wszelkie niezbędne narzędzia i możliwości temu służące,
w perspektywie przyczyniając się do umocnienia pozycji Poznania jako ważnego ośrodka
w obszarze sztuk wizualnych w tej części Europy.

Jesteśmy przekonani, że Poznań kształcący wybitnych w skali międzynarodowej artystów zasługuje na publiczną
galerię na wysokim, europejskim poziomie. Pragniemy, aby mieszkańcy naszego miasta mieli dostęp do twórczości
wybitnych polskich i zagranicznych artystów współczesnych, aktualnych koncepcji kuratorskich oraz ekspozycji
przygotowanych na wysokim poziomie. Chcemy, aby Galeria Miejska prowadziła sensowną edukację kulturalną,
przyczyniając się do wzrostu kompetencji kulturalnych mieszkańców, przyciągając ludzi młodych oraz
by budowała międzynarodowe partnerstwa i sieci współpracy.

Od wielu lat konkursy związane z prowadzeniem samorządowych instytucji kultury zamieniają się w konflikty
personalno-polityczne, w wyniku których sprawy merytoryczne,
rola społecznej instytucji kultury, a co za tym idzie – zapewnienie mieszkańcom wartościowej oferty artystycznej, staje
się kwestią marginalną. Cierpi na tym sztuka, środowisko artystyczne, tracą obywatele. W efekcie praktyki te osłabiają
instytucje kultury, których nadrzędną misją jako elementarnych fundamentów demokracji i społeczeństwa
obywatelskiego, powinno być kształtowanie świadomego i krytycznego odbioru świata.

Dlatego też zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie o szczególny namysł przy podjęciu decyzji o mianowaniu
dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał, i nie chodzi tu o konkretne nazwiska, lecz o sprawę fundamentalną – pytanie o
misję i rolę instytucji kultury oraz perspektywę jej rozwoju wykraczającą poza kolejną, dyrektorską kadencję.

Niżej podpisany/a:
Andrzej Pakuła
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
60–967 Poznań
autor12325@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

wazna informacja ( anna tyczyńska )
14-02-2017 ( odpowiedz )
Inicjatorem napisania petycji jest profesor Piotr C. Kowalski, ja natomiast zajęłam realizacją tego wyzwania, korzystajac z pomocy - Andrzeja Pakuły, znanego z działalności samorządowej.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Andrzej Pakuła, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl