Wizyt: 60,566,619
Podpisów: 2,318,720
Dokument Nr 12321
Łódź 13.02.2017

Liceum Ogólnoształcące po Gimnazjum 29


Podpisy za petycją: 478 (390)
przeciw: 2 (2)

Do:
Pan W-ce Prezydent Tomasz Trela

Władze Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Propozycja modyfikacji projektu restrukturyzacji Gimnazjum 29

Mieszkańcy Widzewa, Olechowa, Janowa oraz Nauczyciele, Rodzice uczniów i Uczniowie Gimnazjum 29, nie zgadzają się z
propozycją restrukturyzacji szkoły w wersji zaproponowanej przez Władze Miasta i oczekuje uwzględnienia swojej
modyfikacji wypracowanej w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Propozycja społeczności szkolnej
Gimnazjum 29 uwzględnia potrzeby edukacyjne młodzieży zgodnie z założeniami systemu edukacji w Polsce.


1. W ramach restrukturyzacji oczekujemy przekształcenia Gimnazjum nr 29 w Liceum Ogólnokształcące.
2. Liceum Ogólnokształcące na terenie Widzewa będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców wschodniej części Łodzi –
aktualnie liczba placówek ponadgimnazjalnych na tym terenie jest niewystarczająca.
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gim 29 w ostatnich latach kształtują się na bardzo wysokim poziomie w odniesieniu do
pozostałych placówek w rejonie i ilustrują dodatni wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej.
4. Pomimo niewielkiego budynku, pomieszczenia szkolne w pełni zabezpieczą potrzeby Liceum.
5. Gimnazjum nr 29 ma bogate doświadczenie w pracy, prezentuje wybitny poziom kształcenia w odniesieniu do rejonu.
6. Wyposażenie Gimnazjum nr 29 jest bardzo bogate, nowoczesne, zgodne z wyzwaniami stojącymi przez polską oświatą:
tablice interaktywne, rzutniki multimedialne oraz dostęp do Internetu w każdej sali lekcyjnej, nowa sala gimnastyczna.
7. Budynek Gimnazjum 29 jest kompletnie „osieciowany” – każda sala lekcyjna wyposażona jest komputer z bezpośrednim
dostępem do Internetu, co umożliwia pracę z dziennikiem internetowym; obecnie w każdej sali lekcyjnej jest dostęp do
dziennika elektronicznego Librus, jako jedynego sposobu kontroli frekwencji i postępów uczniów w nauce.
8. Realizowane są projekty unijne, programy projakościowe, zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań, w pracy których,
będą uczestniczyli uczniowie liceum;
9. Lokalizacja i otoczenie Gimnazjum 29 ma wiele walorów; ma łatwy dostęp do środków komunikacji miejskiej; taka
lokalizacja gwarantuje bezpieczeństwo uczniom; otoczenie szkoły jest obszerne.
10. System wychowania w Gimnazjum nr 29 kształtuje dobre postawy młodzieży, a kameralny klimat szkoły ułatwia
zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom. Jest to ogromna wartość dodana dla nowego Liceum.


Mamy nadzieję, że Pan W-ce Prezydent i Władze Miasta pozytywnie rozpatrzy naszą prośbę.

Niżej podpisany/a:
Anna Ząber-Kacprzak
92-306 Łódź
autor12321@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Anna Ząber-Kacprzak. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2017 Petycje.pl