Wizyt: 75,490,752
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 12320
Halinów 10.02.2017

NIE! likwidacji szkoły w Chobocie!


Podpisy za petycją: 455 (371)
przeciw: 1 (1)

Do:
Mazowiecki Kurator Oświaty

Aurelia Michałowska
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
22 551 24 00
kuratorium@kuratorium.waw.pl


Zwracamy się z gorącą prośbą o interwencję w sprawie planowanego przez władze Gminy Halinów przekształcenia Szkoły Podstawowej w
Chobocie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Halinowie. O projektach tych dowiedzieliśmy się na kilka dni przed rozpoczęciem ferii i na
dwa tygodnie przed zapadnięciem wiążących decyzji w sprawie dalszych losów naszych dzieci.
Nie jesteśmy w stanie zrozumieć motywacji i powodów, dla których władze samorządowe wybrały takie rozwiązanie. Z naszego punktu
widzenia, bardzo uderza ono w interes uczących się tam dzieci.
Zdajemy sobie sprawę, że przygotowana przez władze państwa, reforma edukacji postawiła przed samorządami w całej Polsce wiele
wyzwań organizacyjnych i finansowych. Mamy świadomość jak wielkie spraw wymaga dopracowania w bardzo krótkim czasie. Nie
zamierzamy jednak pozwolić, by nasze dzieci padły ofiarą pośpiechu.


Jako rodzice, bardzo świadomie wybieraliśmy szkołę w Chobocie, choć dla wielu nie jest ona placówką rejonową. Dostrzegamy wiele
atutów tego miejsca i mamy zamiar dowieść w tym piśmie jak wyjątkowe jest to miejsce i dlaczego zależy nam na jego utrzymaniu.
Szkoła w Chobocie jest niezwykle kameralna. Obecnie uczy się tu 50- dzieci a kolejnych 22. korzysta z oddziału i punktu przedszkolnego.
Mają tu warunki o jakie trudno w innych państwowych a czasem i prywatnych placówkach. Mała liczba klas (po 1 oddziale w roczniku),
niewielkie grupy (6-12 dzieci w jednej klasie) w spokojnym wiejskim otoczeniu, stwarzają kameralne warunki pracy. Przynosi to bardzo
wymierne skutki widoczne od lat w statystykach. Uczniowie naszej szkoły uzyskiwali niezwykle dobre wyniki w egzaminach
szóstoklasistów. W tym roku zajęliśmy pod tym względem 5. miejsce w województwie mazowieckim a a wśród szkół publicznych 1.
Od lat nasza szkoła jest miejscem chętnie wybieranym przez rodziców dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W tej
chwili jest tu 10 takich uczniów. Każdego dnia muszą sprostać wielu wyzwaniom jakie niesie codzienność i świat zewnętrzny. Pośpiech,
hałas, tłok, nadmiar bodźców, brak tolerancji czy wręcz agresja i przemoc, są realnymi przeszkodami w nawiązaniu dobrych i
bezpiecznych relacji z otoczeniem. Tymczasem w naszej szkole odnajdują się doskonale! Są pełnoprawnymi członkami naszej
społeczności, otoczonymi sympatią, troskliwą opieką kadry, rówieśników i rodziców. W tempie dostosowanym do ich potrzeb i
możliwości, zdobywają wiedzę, również z niemałymi sukcesami.
Nasza szkoła daje dzieciakom niezwykłą szansę stworzenia trwałych i bezpiecznych relacji koleżeńskich. Nasze dzieci nie doświadczają
powszechnej w wielu większych szkołach izolacji z racji wieku czy płci. Bawią się wspólnie i nawiązują przyjaźnie z kolegami niezależnie od
tego, do której chodzą klasy, niezależnie od statusu materialnego rodziny, nie obserwujemy tu podziałów na lepszych i gorszych.
Znakiem szczególnym naszej szkoły jest też ścisła współpraca grona pedagogicznego z rodzicami i ogromne zaangażowanie rodziców w
życie szkoły. Wspólnie dokładamy starań, by wzbogacać ofertę programową i pozyskiwać środki zewnętrzne na ciekawe projekty
edukacyjne i kulturalne. Placówka uczestniczy w programie „Szachy w szkole”. Szkolną bibliotekę rozwinęło uczestnictwo w programie
„Czytam sobie w bibliotece” i „Książki naszych marzeń”. W szkole odbywają się spotkania autorskie z pisarzami i ilustratorami a także
muzykami i przedstawicielami ciekawych zawodów. Zarówno kadra jak i rodzice podejmują działania na rzecz rozwoju szkoły i uczynienia
jej bardziej atrakcyjną, otwierającą na świat. Przygotowany przez rodziców projekt „Klub Przyjaciół Pszczoły” został wyróżniony w
konkursie BZ WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam” i w 2016 roku jako jedyny w całym powiecie mińskim uzyskał środki na realizację!!!
Jako rodzice podjęliśmy starania o poprawę warunków lokalowych i rozbudowę szkoły. Projekt rozbudowy sfinansowany został przez
rodziców, lecz mimo tak ogromnego zaangażowania, nie uzyskał akceptacji władz gminy, niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych.


Głęboko wierzymy w sens naszych działań. Mamy nadzieję, że to wartościowa lekcja dla naszych dzieci. Widząc zaangażowanie
współpracujących dorosłych, uczą się zasad funkcjonowania w grupie, budowania relacji opartych na otwartości, zaufaniu i współpracy a
także odpowiedzialności za drugiego człowieka i za swoje otoczenie. Mamy głębokie przekonanie, że to cenny fundament do budowania
ich dorosłego życia a także podstawa funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt władz gminy zakłada przekształcenie naszej kameralnej placówki w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Halinowie jedynie z
klasami I-III. Starsze dzieci kontynuowałyby naukę w wielkim gmachu Szkoły Podstawowej w Halinowie. Jak czytamy w uzasadnieniu, w
szkole tej nie zostałyby stworzone osobne oddziały specjalnie dla naszych uczniów, dzieci zostałyby rozdzielone pomiędzy już istniejące
klasy. W naszej opinii, stoi to w głębokiej sprzeczności z jedną podstawowych idei nowego systemu, którego założeniem było wydłużenie
edukacji w jednym miejscu, w jednej grupie rówieśniczej, w znanym otoczeniu kadry pedagogicznej. Jesteśmy przekonani, że odbyłoby
się to ze szkodą dla uczniów, tym bardziej tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego. Dla nich byłoby to ogromne ryzyko wykluczenia społecznego i z całą pewnością już teraz możemy stwierdzić, że placówka w
Halinowie nie zapewniłaby im należytego wsparcia. Podobnie jak żadna inna na terenie całej gminy.
Dlatego zwracamy się z gorącym apelem o uratowanie naszej szkoły i wsparcie dla dalszego jej funkcjonowania i możliwości realizowania
założeń nowej ustawy programowej. Wierzymy, że bardziej od paragrafów, interesów politycznych liczą się ludzie. A tym bardziej ci mali,
zdani na decyzje świata dorosłych. Dajmy im lekcję odpowiedzialności za drugiego człowieka. Pokażmy, że ich zdanie i ich przyszłość ma
dla nas znaczenie.

Niżej podpisany/a:
Adam Musiatewicz
05-074 Halinów
autor12320@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Adam Musiatewicz. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl