Wizyt: 74,200,743
Podpisów: 2,411,867
Dokument Nr 12299
Warszawa 25.01.2017

Petycja w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 15 w Warszawie w Liceum.


Podpisy za petycją: 9 (8)
przeciw: 0 (0)

Do:
Burmistrz Ochoty K. Łęgiewicz, Wiceburmistrz Ochoty G. Wysocki

W. Paszyński; A.Michałowska; K. Grochowski
Urząd Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17 a, 02-021 Warszawa

022 578 35 00
klegiewicz@um.warszawa.pl, wpaszynski@um.warszawa.pl, kuratorium@kuratorium.waw.pl, g.wysocki@um.war


My niżej podpisani Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Przyjaciele Gimnazjum nr 15
im. Gen. dyw. Stefana "Grota" Roweckiego przy ul. Siemieńskiego 6 na Warszawskiej Ochocie
domagamy się realizacji przedstawionych nam w dniu 3.11.2016 r. planów dotyczących przekształcenia tego gimnazjum w państwowe, publiczne liceum.
Nie zgadzamy się na zorganizowanie tu liceum prywatnego, czy szkoły podstawowej.


Nie zgadzamy się na zmarnotrawienie dorobku wieloletniej pracy całej społeczności tej szkoły, dzięki której powstała
placówka wyjątkowa. Tworzący ją nauczyciele oddają się swojej pracy z pełnym zaangażowaniem zawsze stawiając na
pierwszym miejscu ucznia. Kadra szkoły to doświadczeni pedagodzy z innowacyjnym podejściem do nauczania, często
poświęcający uczniom swój prywatny czas, a ich wykształcenie i stopień awansu zawodowego pozwala im wszystkim na
pracę w liceum. Kolejne roczniki uczniów mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami zarówno na polu naukowym jak i
sportowym. Pomaga im w tym bardzo dobre wyposażenie pracowni oraz nowoczesne zaplecze sportowe z halą sportow
sportową i boiskami. Ważnym członkiem szkolnej wspólnoty są rodzice, chętnie uczestniczący w jej życiu i aktywnie ją wspieraj
wspierający. Obrazu całości dopełnia dyrekcja, która jest prawdziwym gospodarzem tej szkoły. Dba ona o każdy aspekt ż
życia i działalności placówki, kierując się rozwagą i doświadczeniem w podejmowaniu decyzji. Kierownictwo szkoły jest
otwarte na współpracę z rodzicami, co jest chlubnym wyjątkiem w porównaniu do innych szkół na Ochocie. Zawsze
chętnie słucha rad i sugestii od każdego członka szkolnej społeczności.
Szkoła prowadzi unikalne w skali dzielnicy projekty których przykładem może być chociażby tutoring wspierający
uczniów. Klasy o profilu matematyczno-mechatronicznym to również rzadkość na skalę Warszawy, a uczniowie do nich
uczęszczający mają możliwość zdobyć podstawy do dalszego rozwoju w dziedzinach inżynierskich, informatycznych,
matematycznych. Na miejscu jest również pedagog i doradca zawodowy. Zarówno opisane powyżej zalety szkoły jak i
wyniki egzaminów wpływają na stale rosnącą renomę tej placówki, czego dowodem może być bardzo duże
zainteresowanie przyjęciem do niej dużej ilości dzieci z całej niemal Warszawy, a próg wyników ze szkół podstawowych
gwarantujący przyjęcie do piętnastki był w tym roku szkolnym naprawdę wysoki. W tym roku, w ramach realizacji
projektu z budżetu partycypacyjnego, na jej terenie powstanie ogólnodostępna, darmowa sala do ćwiczeń zarówno
siłowych jak i fitness.
Podstawowym celem wprowadzanej właśnie reformy edukacji jest poprawa jej jakości ze szczególnym naciskiem na
naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. Ważnym jej aspektem jest
nacisk na cyberbezpieczeństwo, którego nauka musi się odbywać w dobrze wyposażonych pracowniach i
informatycznych.
Realizację wszystkich tych założeń zapewnia przekształcenie Gimnazjum nr 15 w liceum. Dzięki takiej decyzji
wypracowane już w niej rozwiązania i kierunki kształcenia mogą być kontynuowane. Uczniowie z obecnych klas
pierwszych i drugich będą mogli dokończyć naukę w gimnazjum w znanym sobie środowisku prowadzonych przez ś
świetnych nauczycieli, a przychodzący nowi uczniowie liceum mogliby liczyć z dużą pewnością na profesjonalne
nauczanie w doświadczonym i zgranym już środowisku. Z kolei nauczyciele i dyrekcja, mając w perspektywie
kontynuację zatrudnienia w nowopowstałym liceum będą mogli skupić się na swojej pracy i dopilnować, aby
wygaszenie gimnazjum i stworzenie liceum odbyło się płynnie i bez zbędnych problemów. Dzięki temu zrealizujemy
kolejne założenie reformy edukacji, czyli stworzenie szkoły bezpiecznej i dającej uczniom poczucie bezpieczeństwa i
spokojnej kontynuacji edukacji pomimo zmian następujących w systemie, na które przecież oni nie mają wpływu. Tego
potrzeba nam wszystkim i realizacji takiej zmiany się domagamy.


Z góry dziękujemy za spełnienie naszego postulatu

Niżej podpisany/a:
Tomasz Skibinski
Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 15
02-106 Warszawa
autor12299@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Tomasz Skibinski, Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 15. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl