Wizyt: 75,490,764
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 12296
Wrocław 23.01.2017

Petycja w sprawie budowy Obwodnicy Psiego Pola


Podpisy za petycją: 10 (8)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezydent Miasta Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocław


Petycja w sprawie budowy ul. Nowolitewskiej (łącznika ul. Litewskiej z ul. Bolesława Krzywoustego) tzw. "Obwodnicy Psiego Pola"

Szanowny Panie Prezydencie,

Na podstawie art. 2 i 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195), w imieniu niżej podpisanych mieszkańców
Wrocławia, składamy petycję w sprawie budowy ulicy Nowolitewskiej - łącznika ul. Litewskiej z ul. Bolesława Krzywoustego - tzw.
"Obwodnica Psiego Pola" oraz wpisania jej do "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2019".


Uzasadnienie:

Na obszarze osiedla Psie Pole-Zawidawie, według statystyk Urzędu Miejskiego Wrocławia mieszka ponad 27 tys. wrocławian. Niestety,
jednak nadal północno-wschodnia część Wrocławia jest zaniedbana pod względem inwestycji infrastrukturalnych, które przyczyniłyby się
do częściowego rozładowania ruchu samochodowego. W tym przypadku warto zaznaczyć, że planowana budowa trasy tramwajowej na
Psie Pole, uwzględniona jest we Wrocławskim Programie Tramwajowym jako priorytet dopiero po 2022 roku.

Apelujemy o wznowienie prac, zmierzających do rozpoczęcia inwestycji zapowiadanej również przez wrocławski magistrat, jednak w
ostateczności wycofanej z realizacji, czyli budowy łącznika ul. Litewskiej z ul. Krzywoustego, która pozwoli ominąć centrum osiedla Psie
Pole.

Spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. w dniu 21 grudnia 2009 r. na podstawie zamówienia publicznego nr ZP/58/PN/2009 wyłoniła
firmę do opracowania "Koncepcji Programowo Przestrzennej budowy łącznika ul. Krzywoustego z ul. Litewską we Wrocławiu 03270 -
Łącznik Litewska-Krzywoustego", jednak Urząd Miejski Wrocławia umorzył postępowanie o wydaniu decyzji środowiskowej dla budowy
drogi.

Budowa ulicy Nowolitewskiej stając się łącznikiem ul. Litewskiej z ul. Bolesława Krzywoustego (przedłużenie ul. Litewskiej, od
skrzyżowania ulic Gorlickiej-Litewskiej-Szewczenki do zbiegu ul. Bolesława Krzywoustego z al. Jana III Sobieskiego), realnie przyczyni się
do sprawniejszego dostępu mieszkańców do drogi krajowej nr 98, omijając centrum osiedla.

Niżej podpisany/a:
Mateusz Jędrachowicz
Stowarzyszenie "Nowy Wrocław"
51-180 Wrocław
jedrachowiczpl@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Mateusz Jędrachowicz, Stowarzyszenie "Nowy Wrocław". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl