Wizyt: 75,455,097
Podpisów: 2,423,866
Dokument Nr 12267
Radomyśl 11.01.2017

Petycja do Wójta Gminy Wiśniew - Prośba o utworzenie ścieżki rowerowej


Podpisy za petycją: 36 (17)
przeciw: 0 (0)

Do:
Wójt Gminy Wiśniew

Pan Krzysztof Kryszczuk
Gmina Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
wojt@wisniew.pl


Szanowny Panie Wójcie !

My uczniowie, Zespołu Oświatowego w Radomyśli od września 2016 roku bierzemy udział w projekcie ekologicznym „Weź Oddech”. Program ten dotyczy
rozwiązania problemu niskiej emisji. Każdego dnia wdychamy 16 kilogramów powietrza, którego jakość zależy od regionu, pogody i pory roku, ale
przeważnie jest bardzo niska. Nie zdajemy sobie sprawy z rozmiaru problemu i jego wpływu na nasze zdrowie. Temat ten wiąże się z naszymi codziennymi
wyborami – czym będziemy palić w piecu lub w kominku, jak dojedziemy do pracy czy szkoły? My również jesteśmy odpowiedzialni na stan powietrza, którym
wszyscy oddychamy. Głównym celem programu „Weź oddech” jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska. Nam,
młodym ludziom leży na sercu czystość powietrza naszego Państwa, ale przede wszystkim naszego regionu. Postanowiliśmy więc podjąć próbę
przyczynienia się do tego, aby powietrze w naszym regionie mogło być czystsze.


W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 przeprowadziliśmy ankietę na wybranej losowo grupie mieszkańców, w której pytaliśmy między innymi o
to, jak w jaki sposób opalane są gospodarstwa domowe oraz jak można byłoby poprawić stan powietrza w regionie. Z ankiety wypłynęły dwa główne
problemy. W rozwiązaniu pierwszego Gmina podjęła już kroki, co dostrzegliśmy ostatnio w „Gminnych Wieściach”.
W związku z tym my postanowiliśmy zająć się drugim najważniejszym wg ankietowanych problemem – utworzeniem ścieżki rowerowej na trasie Stare
Okniny – Radomyśl szkoła.


Ta inwestycja przyczyniłaby się do zmniejszenia ruchu samochodowego na tej trasie, co spowodowałoby spadek niskiej emisji. Dzięki utworzeniu ścieżki
uczniowie szkoły, a także inni mieszkańcy mogliby dojeżdżać do Radomyśli rowerem, co obniżyłoby zanieczyszczenie powietrza. W obecnym stanie jest to
bardzo niebezpieczne, ponieważ na tej drodze panuje duży ruch i zdarzały tam się wypadki. Sezon, w czasie którego uczniowie i mieszkań i uczniowie
mogliby dojeżdżać rowerem jest długi. Trwa od marca do listopada, więc zmniejszenie ruchu samochodów na tej trasie w tak długim okresie spowodowałoby
ogromne korzyści.
W związku z powyższym apelujemy o utworzenie ścieżki rowerowej od sklepu w Starych Okninach do szkoły w Radomyśli.

Niżej podpisany/a:
Grupa projektowa
08-112 Radomyśl
n.jagoda@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Grupa projektowa. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl