Wizyt: 75,518,992
Podpisów: 2,423,895
Dokument Nr 12259
Kobyłka 05.01.2017

Petycja mieszkańców KONIEC SZLABANÓW W KOBYŁCE


Podpisy za petycją: 556 (463)
przeciw: 3 (2)

Do:
PKP PLK S.A

ul. Targowa 74 03-734 Warszawa


PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Minister Infrastruktury
i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa

Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa


Burmistrz Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka

PETYCJA MIESZKAŃCÓW
„PRZECIW SZLABANOM W KOBYŁCE”

My, niżej podpisani mieszkańcy Kobyłki jesteśmy poważnie zaniepokojeni tym, że po ogłoszeniu w dniu 2 grudnia 2016 r.
przez PKP PLK S.A. przetargu na wykonanie tunelu i wiaduktu w Kobyłce, wpłynął już pierwszy protest przeciw tej
inwestycji. Nie chcemy powtórzenia sytuacji, jaka miała miejsce w pierwszym etapie budowy trasy kolejowej Rail Baltica,
gdy nie zrealizowano obu planowanych przejazdów bezkolizyjnych. W sytuacji, gdy są na to środki europejskie a
realizacja inwestycji leży w najżywotniejszym interesie mieszkańców miasta, należy uczynić wszystko, aby wykonać te
obiekty jak najszybciej i najsprawniej. Aby spory o szczegóły nie przedłużyły inwestycji, czy jej wręcz nie sparaliżowały.
Każdy dzień funkcjonowania przejazdów w sytuacji wzmożonego ruchu kolejowego, to zagrożenie dla życia podróżujących
samochodami i pociągami. Nie istnieją niezawodne urządzenia techniczne gwarantujące zapobieżenie wypadkom i katastrofom
komunikacyjnym na przejazdach kolejowych. Zaś pozostawienie przebiegu ruchu w dotychczasowym układzie zakorkuje niebawem
prawie całe miasto. To z kolei oznacza zatrucie spalinami ulic, osiedli, terenów sportowych i rekreacyjnych, szkół i
przedszkoli.
Realizacja inwestycji zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka umożliwi
wyprowadzenie poza centrum miasta ruchu tranzytowego wschód-zachód z węzła Kobyłka trasy S-8 do drogi 634.
Apelujemy więc do władz miasta Kobyłka o nadanie absolutnego priorytetu inwestycyjnego nowej ulicy łączącej węzeł S-8 z
wiaduktem za przystankiem kolejowym Kobyłka Ossów.
Każda inwestycja drogowa godzi w interesy niektórych właścicieli nieruchomości i mieszkańców. Apelujemy o sprawne,
koncyliacyjne, życzliwe załatwianie tych problemów i zapewnienie godnych odszkodowań za wszelkie straty.
Nie można także uniknąć szkód środowiskowych przy takich inwestycjach. Prosimy wykonawców o zmniejszenie ich do minimum.
Miasto nie powinno ograniczyć się do wymaganej prawem rekompensaty ubytku zasobów roślinnych nowymi nasadzeniami.
Deklarujemy wsparcie i uczestnictwo we wszystkich inicjatywach służących harmonijnemu rozwojowi miasta-ogrodu ze
sprawną komunikacją.
Prosimy ponadto wykonawców inwestycji i władze miasta do dołożenia szczególnych starań w szybkim informowaniu
uczestników ruchu drogowego o objazdach i utrudnieniach w ruchu wszelkimi dostępnymi środkami i kanałami.
Prosimy o realizację inwestycji, tunelu i wiaduktu w Kobyłce zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi przetargu w
zamówieniu zamieszczonym w dn. 2 grudnia 2016 r. przez PKP PLK S.A. pod numerem 9090/IREZA1/26145/10112/16/P.

Jarosław Małyszko
oraz mieszkańcy, którzy podpisali petycję.

Niżej podpisany/a:
Jarosław Małyszko
05-230 Kobyłka
malyszko@home.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

Kuć z Wołomina ( Mieszkaniec Kobyłki )
01-04-2017 ( odpowiedz )
Niech P. Katarzyna Kuć z Wołomina, podpisuje bądź nie podpisuje petycje dotyczące jej uroczego miasta. W sprawie Kobyłki niech się wypowiadają jej mieszkańcy a nie jakieś Kucie z Wołomina.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jarosław Małyszko. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl