Wizyt: 75,436,206
Podpisów: 2,423,797
Dokument Nr 12234
Milówka 30.12.2016

Petycja przeciwko lokalizacji kotłowni gminnej w budynku Remizy OSP w Milówce.


Podpisy za petycją: 78 (59)
przeciw: 0 (0)

Do:
Wójt Gminy Milówka/Przewodniczący Rady Gminy Milówka

Pan Wójt dr Robert Piętka/ Pan Krzysztof Kamiński
Milówka
ul.Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka
338637190wew.12/ 338637190
wojt@milowka.com.pl,przew.rada@milowka.com.pl


W imieniu mieszkańców, którzy narażeni są na działanie obecnie zlokalizowanej kotłowni w ZSOiT im.M.Konopnickiej w Milówce przy
ul.Dworcowej 17 , a równocześnie oddalonej o kilkanaście metrów Remizy OSP w Milówce zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie planów
lokalizacji kolejnej kotłowni węglowej w tymże budynku. W czasie spotkania Komisji Ochrony Środowiska z mieszkańcami 15 grudnia 2016r.
dowiedzieliśmy się,że pan Marek Wojciuch - Naczelnik OSP w Milówce wraz z obecnym właścicielem kotłowni w ZSOiT - Panem Boboniem
planują założenie kolejnej kotłowni węglowej w budynku remizy. Sprzeciwiamy się tym planom i prosimy o ich weryfikację.
Teren remizy otoczony jest ze wszystkich stron budynkami jednorodzinnymi, nie ma żadnej strefy ochronnej zabezpieczającej mieszkańców
przed szkodliwym działaniem takiej inwestycji. Sprzeciwiamy się skumulowaniu pyłów oraz hałasu na tak gęsto zaludnionym obszarze.


Mamy nadzieję,że nowa kotłownia zostanie zlokalizowana na terenach przemysłowych,czyli oddalonych od budynków jednorodzinnych,
szkół i domów wczasowych.
Proponujemy planowanie kotłowni opartej na źródłach odnawialnych.
Proponujemy wykorzystanie funduszy europejskich, które pomogą wesprzeć finansowo projekt nowej kotłowni.
Wszystkim nam zależy na zdrowym środowisku i na życiu w godnych warunkach.
Zacznijmy myśleć globalnie, a działać lokalnie.


Lokalizacja kotłowni na terenach przemysłowych powinna zadowolić wszystkich.
Liczymy na wspólne działania i na wspólne korzyści z nich płynące.

Niżej podpisany/a:
Cecylia Tomiczek
34-360 Milówka
autor12234@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 54 )

odpowiedź do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
13-02-2017 ( odpowiedz )
Cięcina to piękna miejscowość, bardzo dobrzy i mądrzy ludzie , a przede wszystkim wyjątkowy Wójt Gminy Węgierska Górka, który żyje problemami swoich wyborców i wspomaga ich jak tylko może. Brawo!!!
do Cięciny (radny RG w Milowce)
29-01-2017 ( odpowiedz )
Jak wom się mieszkanie w budynku wzniesionym trudem i staraniem mieszkańców Milówki nie podoba to do Cięciny.A filozofii prosze nie uprawiać gdyż nie mocie ku temu wykształcenia
no jak (radny RG w Milówce)
29-01-2017 ( odpowiedz )
Bylo siena piedestale to kłaniały sie dziecyska i ludziska ze strachu nie z szacunku.Teraz kot z kulawą noga i to wos boli.
odpowiedź do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
28-01-2017 ( odpowiedz )
Rozumienie czytania to umiejętność, którą nabywa się w Szkole Podstawowej i wtedy rozumie się teksty napisane przez inne osoby.Wydaje się, że do tej pory Pan jej nie osiągnął!!!!!
odpowiedź do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
28-01-2017 ( odpowiedz )
Na wszystkie pytania odpowiedziałam we wcześniejszych komentarzach, polecam przeczytać je po raz kolejny.Wtedy nie będzie Pan musiał zadawać tych samych pytań w nieskończoność.
to ja (radny RG w Milówce)
28-01-2017 ( odpowiedz )
spokojnie te posty z podpisem radnego są moje T.Butor.A pani dalej nie odpowiedziała na proste pytania ile skarg napisała pani na kotlownie w LO gdy mąż był dyrektorem
panicko (radny RG w Milówce)
28-01-2017 ( odpowiedz )
Panicko Wójt naszej gminy jest kumaty i zawsze traktuje poważnie sprawy swojej gminy i jej mieszkańców gdy leży to w jego kompetencjach.To panicka pomyliła ze strachu lub niewiedzy adresata petycji.
odpowiedź do pomoc prawna ( Cecylia Tomiczek )
28-01-2017 ( odpowiedz )
pisać petycji,ani też angażować inne instytucje w problemy, które można załatwić na szczeblu gminy.Żenujące są wypowiedzi radnego RG Milówka, ale zamiatanie problemów"pod dywan" rodzi konflikty.
odpowiedź do pomoc prawna ( Cecylia Tomiczek )
28-01-2017 ( odpowiedz )
Gdyby Wójt poważnie potraktował tę petycje, to nie byłoby takich wpisów jak wpisy osoby podającej się za radnego RG Milówka-i to rzeczywiście chyba jest radny -Pan Butor Tadeusz.Nie trzeba by było...
a może tak (pomoc prawna)
28-01-2017 ( odpowiedz )
Szanowna Pani a może tak Wójta postraszyć Sądem Morskim to kiedyś podziałało.
cd (radny RG w Milowce)
28-01-2017 ( odpowiedz )
i drugie pytanie czy wtedy dym z kotlowni w LO byl bardziej ekologiczny i pachniał różami.
cd (radny RG w Milowce)
28-01-2017 ( odpowiedz )
Jakoś nie odpowiedziała pani na pytanie czy pisała pani skargi na dym z kotlowni jak mąz był dyrektorem LO i kotlownia jemu podlegała.
witam wieczorem (panicko)
28-01-2017 ( odpowiedz )
stwierdzenie faktu nie narusza niczego a wstydzić się powinna pani.Zacznij produkować te swoje posty na fejsie i poproś o opinię bylych uczniów.
ciąg dalszy odpowiedzi do radnego RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
pańskich wpisów, które naruszają dobra osobiste moje i mojej rodziny, ale tego na razie nie zrobię. Drodzy mieszkańcy - czytajcie i rozważajcie jaki jest poziom tego radnego RG Milówka - to przykre!!
odpowiedź do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
Trzeba mieć odwagę,żeby się podpisać pod wypowiedziami, ale to słowo jest zbyt trudne dla Pana radnego RG Milówka.Spójrzcie wyborcy kogo wybieracie!!!!Zastanawiałam się czy nie zgłosić portalowi ...
c.d (radny RG w Milówce)
27-01-2017 ( odpowiedz )
Pani jak pani nie wie do kogoadresować petycje to radze piusać na BERDYCZÓW.A odpowiadając na pani pytanie wystepuje w interesie mieszkańców bo dzieki obecnej kotlowni zniknęły piece w budynkach :stra
adres petycji pani pomyliła (radny RG w Milówce)
27-01-2017 ( odpowiedz )
pani to nie Wójt decyduje o lokalizacji kotłowni bo nie jest inwestorem i nie wójt wydaje zezwolenia.I pytanie retoryczne który to z rodziny ewentualnie robi se kampanie na wojta?Łoto jest pytanie.
Książka skarg i zażaleń w kotlowni (radny RG w Milówce)
27-01-2017 ( odpowiedz )
Była pani też nauczycielka czy bibiotekarką także w tym liceum i jak w kotlowni spalano węgiel to bylo cacy.Radze załozyć ksiązkę skarg i zażaleń i wywiesić na drzwiach kotlowni.
panicko to nie kabaret (radny RG w Milówce)
27-01-2017 ( odpowiedz )
Do kogo pani pisała,że kotlownia czadzi jak mąż był dyrektorem LO w budynku w którym jest kotlownia.To wtedy bylo cacy.Nie bylo czarnego sniegu dymu czarnego itp.
ciąg dalszy pytań do radnego RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
mądrych radnych, którzy rozumieją problem, a Pan zamiast wspierać i pomagać mieszkańców, Pan atakuje. Ciekawe w czyim imieniu i w czyim interesie Pan to robi? Bo na pewno nie w interesie publicznym,
Pytanie do radnego RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
Jeśli Pan jest radnym RG Milówka, czy Pan wie jakie świadectwo wystawia Pan pozostałym radnym?ok. 5000 wizyt zaliczył ten portal od czasu pojawienia się tej petycji.Nie wierzę,że w RG Milówka nie ma
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
Kotłownia w ZSOiT i Remiza OSP nie znajdują się w kosmosie, ale na terenie Milówki i władze miejscowe nie mogą uchylać się od odpowiedzialności za podejmowane decyzje lub ich brak. Ocenią to wyborcy.
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
ekogroszku.Dopiero po wniesieniu skargi przez mieszkańców pojawił się ekogroszek, bo właściciel obawia się kontroli.Nie rozumiem dlaczego regularnie kontrole nie są przeprowadzane w takich obiektach?
ciąg daszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
Co do ekogroszku w obecnej kotłowni. To jest tylko z nazwy ekogroszek. Mogę Panu udostępnić zdjęcia opału przywiezionego do tej kotłowni z 10 i 18 listopada 2016r. W niczym ten węgiel nie przypomina..
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
ani też budowy nowych kotłowni bez względu na to , kto jest właścicielem obiektu.Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdza Rada Gminy, a nie Starosta i tych zapisów trzeba strzec.
odpowiedź do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
nie widać i nie czuć ze strony władz miejscowych. Władz też powinna. stać na straży zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nie przewiduje, ani rozbudowy kotłowni węglowych,
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
kto czerpie większe korzyści z pracy tej kotłowni? Wójt czy Starosta?Wydaje się,że ten pierwszy.Nie chodzi o to, żeby się kłócić,czy zarzucać pismami, chodzi o dobrą wolę i troskę o mieszkańców, czego
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
nie wiedziały, albo nie chciały wiedzieć co się dzieje na ich terenie.Poza tym wszystkie budynki wymienione wyżej pobierają ciepło z tej kotłowni i wszystkie te obiekty są we władaniu Wójta.Tak więc..
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
..przekształcenie kotłowni olejowej na węglową, ale nie wierzę,że wydawał zgodę na tak szeroką rozbudowę sieci na terenie Milówki, bo to nie jest jego teren. Jeśli tak było, to znaczy,że władze Milówk
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
Gimnazjum, amfiteatr,prywatne budynki i nie wiadomo jeszcze kogo, ponieważ nie udostępnił żadnych dokumentów, żeby uwiarygodnić legalność tej inwestycji.Być może Starosta Żywiecki wydał zgodę na.....
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
kilka metrów. Pan Boboń do tej starej kotłowni szkolnej nie rozbudowując komina, nie dodając żadnych filtrów i nie zabezpieczając terenu w żaden sposób dołączył Urząd Gminy, budynki parafialne, sklepy
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
i wtedy była kotłownią szkolną opalaną koksem i węglem i do tej kotłowni dostosowany był odpowiedniej wysokości komin.Dach szkoły był dachem płaskim niższym o kilka metrów od obecnej konstrukcji o...
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka ( Cecylia Tomiczek )
27-01-2017 ( odpowiedz )
..to nie to samo co posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w Milówce z 15 .XII.2016r.Co do czasów kiedy mój mąż był dyrektorem, to informuję,że wtedy kotłownia opalała tylko 2 szkoły i dom nauczyciela
ciąg dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka (Cecylia Tomiczek)
27-01-2017 ( odpowiedz )
pism do urzędu ile potrzebuje i jest to moje prawo, które na szczęście nie od Pana zależy.Urząd jest powołany do tego, aby te pisma rozpatrzyć, tak samo jak i tę petycję.Zapewniam Pana, że ten portal.
ciąd dalszy odpowiedzi do radny RG Milówka (Cecylia Tomiczek)
27-01-2017 ( odpowiedz )
..Gminy Milówka, która jest we władaniu Wójta.Wiedział Pan o tym?Czy w ogóle czytał Pan tekst tej petycji? Pańskie wpisy świadczą o tym,że w ogóle Pan nie wie o co chodzi?Obywatel ma prawo wnosić tyle
ciąg dalszy odpowiedzi do RG Milówka (Cecylia Tomiczek)
27-01-2017 ( odpowiedz )
z art 382 o ochronie Środowiska DZ.U. z 16 maja 2016r. poz 672 nie ma znaczenia kto jest właścicielem obiektu, ale ważne jest położenie danego obiektu i obszar , na którym on działa czyli na terenie.
odpowiedź do RG w Milówce (Cecylia Tomiczek)
27-01-2017 ( odpowiedz )
Mam prawo pisać petycję nawet we własnym imieniu. Nikt nie jest zmuszany do jej podpisu. Ile osób jest wpisanych, tyle osób ją popiera lub nie.Każdy ma prawo wyboru. Co do budowy kotłowni to zgodnie.
kabaretu ciag dalszy (radny RG w Milowce)
26-01-2017 ( odpowiedz )
le pani tony pism do gminy w sprawie kotłowni w LO.Co pani nie wie,że właścicielem obiektu a co za tym idzie kotlowni jest Starostwo Powiatowe i to ono wydalo zezwolenieWięc to co tu i na innych PAPI.
kabaretu ciag dalszy (radny RG w Milówce)
26-01-2017 ( odpowiedz )
Gmina nie może budować kotlowni na terenie OSP gdyż nie jest włascicielem obiektu i działki.A ewentualne zezwolenie wydaje starosta w Żywcu oczywiście pani o tym nie wie.
a może to farsa albo amnezja (radny RG w Milówce)
26-01-2017 ( odpowiedz )
Pani Cecylio pytanie czy prowadziła pani krucjatę przeciw kotłowni w LO gdy mąż Marek Tomiczek był dyrektorem LO i spalano tam wegiel a nie ekogroszek jak obecnie.

1 |  2


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Cecylia Tomiczek. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl