Wizyt: 74,196,149
Podpisów: 2,411,815
Dokument Nr 12226
Lubin 21.12.2016

Wprowadzenia obowiązku umieszczenia defibrylatorów w miejsach publicznych w Polsce


Podpisy za petycją: 67 (48)
przeciw: 0 (0)

Do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Szanowny Pan Andzej Duda
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

(22) 695-29-00
listy@prezydent.pl


Zgodnie ze statystykami choroby układu krwionośnego stają się coraz bardziej powszechnym problemem społeczeństwa polskiego. Co
roku kłopoty te dotykają około 100 tysięcy osób. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przypadkach zatrzymania pracy serca jedyną szansą
na uratowanie ludzkiego życia jest użycie specjalistycznego sprzętu, jakim jest defibrylator. Choroby układu krwionośnego są najczęstszą
przyczyną zgonów w Polsce. Co roku w naszym kraju na przypadłości wieńcowe umiera 35 tysięcy Polaków, z czego 75 procentom z nich
można byłoby zaradzić, używając Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED).


W związku z tym zwracamy się z wielką prośbą o inicjatywę ustawodawczą w celu wprowadzenie obowiązku umieszczenia
Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych w miejscach użyteczności publicznej oraz dużych i średnich zakładach pracy.

Jesteśmy zdania, że jedyną szansą aby poprawić bezpieczeństwo w naszym kraju jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych.
Tylko to może być gwarantem realnej ochrony życia i zdrowia Polaków.

Jednocześnie istnieje potrzeba podnoszenia świadomości społecznej w zakresie obsługi defibrylatorów. Członkowie projektu społecznego
„The Social Heart Project”- wnioskodawcy powyższej ustawy, chcieliby zaangażować jak najszersze grono społeczeństwa, w tym
organizacje pozarządowe do przeprowadzenia akcji szkoleń w naszym kraju. Problemy układu krwionośnego mogą dotyczyć nas i naszych
bliskich, a umiejętność korzystania z specjalistycznych sprzętów medycznych jest szczególnie przydatna w codziennym życiu każdego
człowieka.


Dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian uda się z pewnością zapobiec kolejnym zgonom spowodowanym przez choroby układu
krążenia.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem,
Członkowie projektu „The Social Heart Project”

Niżej podpisany/a:
Piotr Nowicki
Projekt The Social Heart Project
59-300 Lubin
tshp.projekt@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

TAK! (ZmieniamyPolskeRazem)
30-12-2016 ( odpowiedz )
Ludzkie życie jest najważniejsze, dlatego ważne jest aby społeczeństwo potrafilo pomoc drugiemu człowiekowi wrazie potrzeby. To rozwiązanie jest całkowicie poprawne !

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Piotr Nowicki, Projekt The Social Heart Project. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl