Wizyt: 75,490,776
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 12215
Czarne 10.12.2016

Składanie ofert w konkursie-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Czarne


Podpisy za petycją: 42 (18)
przeciw: 0 (0)

Do:
Pan Burmistrz Gminy Czarne Pan Piotr Zabrocki

Moniuszki12

77-330 Czarne
059 -83-32-079
burmistrz@czarne.pl


W imieniu swoim, rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez LKS Czarni Czarne oraz osób
zainteresowanych rozwojem sportowym dzieci w naszej gminie wyrażamy niepokój związany z dalszą działalnością w tym
zakresie, a związane jest to z niesprawiedliwym, w naszych oczach, podziałem środków finansowych z dotacji udzielanych
przez gminę na kluby sportowe (piłkarskie) działające na terenie naszej gminy (LKS Czarni Czarne oraz Sokół Wyczechy).
Nam, rodzicom zależy na dalszym rozwoju naszych dzieci, ich aktywności fizycznej oraz budowaniu charakteru. Nie
chcemy ich mieszać w problemy i kłótnie dorosłych.

Według nas niesprawiedliwe jest rozdzielenie środków finansowych, które nie uwzględnia ilości dzieci szkolonych przez
dany klub.


1. Wnioskujemy o to by kluby piłkarskie we wnioskach o dotację mogły się starać o środki celowe na szkolenie dzieci

(cała kwota winna być wydatkowana i rozliczona jedynie na ten cel);

2. Wnioskujemy by przed ogłoszeniem konkursu wysokość średniorocznego kosztu szkolenia jednego dziecka została
ustalona przez oba kluby w uzgodnieniu z Panem Burmistrzem; Koszt ten winien zawierać m.in.: wynagrodzenie

trenera/ów, ubezpieczenie, transport dzieci, wpisowe na zawody;

3. Wnioskujemy by każdy klub mógł się starać o ww dotację celową na podstawie dokumentacji dostarczonej do

konkursu, tj.lista zawodników zgłoszonych do rozgrywek w ramach PZPN; Wysokość dotacji celowej byłaby iloczynem

ilości osób szkolonych i średniorocznego kosztu dla jednego dziecka;

4. Wnioskujemy by każdy z klubów był zobowiązany do rozliczenia się z ww dotacji w odrębnym części sprawozdania na

podstawie dokumentacji finansowej;

5. Wnioskujemy po powołanie komisji rozpatrującej wnioski składającej się z przedstawicieli podstawowych

beneficjentów dotacji oraz osób (wymaganych przepisami) z Urzędu.


Stworzenie przejrzystych zasad finansowania przez gminę rozwoju sportowego dzieci pomoże skutecznie i racjonalnie
wydatkować środki budżetowe przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej w naszej gminie. Będzie sprawiedliwe
wobec dzieci i klubów. Brak takowej regulacji może doprowadzić do likwidacji poszczególnych grup dzieci szkolonych
przez LKS, a brak środków finansowych na tworzenie kolejnych grup (młodszych rocznikowo). W tej chwili ostatnia
(oficjalnie) grupa szkolona w LKS to 2007/2008 i właśnie przez brak transparentnych zasada przydzielania dotacji w tym
zakresie, ten właśnie klub nie ma środków na szkolenie najmłodszych, a kolejce czekają koleni adepci tej dyscypliny. W
tej chwili tracimy szansę na rozwój kolejnych "roczników" przyszłych Lewandowskich, a każdy kolejny rok to wielka

strata dla lokalnego sportu.Myślę, że rozsądnie spojrzy Pan na problem, który możemy razem rozwiązać.Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie sprawy.Z wyrazami szacunku

Niżej podpisany/a:
Damian Kwiatkowski
77-330 Czarne
autor12215@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

Petycja (Janusz Winnicki )
13-12-2016 ( odpowiedz )
Brawo Damian. Świetny pomysł.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Damian Kwiatkowski. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl