Wizyt: 76,099,297
Podpisów: 2,424,586
Dokument Nr 11592
Konin 05.11.2015

FARMACEUCI APELUJĄ O LEGALIZACJĘ MEDYCZNEJ MARIHUANY


Podpisy za petycją: 1,476 (1,014)
przeciw: 3 (3)

Do:
Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-575 Warszawa
My niżej podpisani farmaceuci popieramy stanowisko i starania Fundacji Krok po Kroku, której celem jest wprowadzenie w polskim ustawodawstwie zmian umożliwiających prowadzenie terapii przy użyciu medycznej marihuany oraz wytwarzanych z niej produktów leczniczych. Uważamy również, że konieczne jest podjęcie specjalistycznej debaty na temat stosowania tego typu środków, prowadzenia badań nad ich bezpieczeństwem i skutecznością oraz szeroko zakrojonej edukacji wśród lekarzy i pacjentów.


Najnowsze doniesienia naukowe wskazują, że medyczna marihuana leczy i przynosi poprawę życia pacjentów w
wielu jednostkach chorobowych. Znajduje coraz szersze zastosowanie w medycynie paliatywnej, onkologii, bólach
przewlekłych o wysokim stopniu nasilenia i opornych na dotychczasowe rozwiązania terapeutyczne oraz chorobach
takich jak stwardnienie rozsiane, astma, choroba Alzheimera i Parkinsona. W świetle dotychczasowych wyników
badań terapia cannabisowa jest uznawana za bezpieczną, a jej skutki uboczne są niewielkie w porównaniu ze
stosowanymi w Polsce lekami opioidowymi.


Jako farmaceuci oczekujemy wprowadzenia medycznej marihuany oraz przetworów z konopi na listę surowców
farmaceutycznych, co umożliwiałoby wykonywanie leków recepturowych z ich wykorzystaniem. Takie rozwiązanie
zdecydowanie zwiększyłoby bezpieczeństwo pacjentów i zapewniłoby skuteczność terapii. Leki wytwarzane w
recepturze aptecznej są bowiem indywidualnie dopasowane pod względem formy podania oraz dawki do każdego
pacjenta. Zlikwidowałoby to również problem czarnorynkowego pozyskiwania półproduktów i chałupniczego
wykonywania tych leków przez samych pacjentów – desperacko poszukujących skutecznej terapii, dopuszczonej w
innych krajach.
Uważamy, że utrzymywanie prawnego zakazu stosowania w Polsce konopi w medycynie jest postępowaniem
niezgodnym z szeroko zakrojonymi wynikami badań. Jednocześnie stanowi naruszenie art. 68 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, który gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia.
My Farmaceuci, wykonujący zawód zaufania publicznego i poczuwający się do odpowiedzialności za
kształtowanie systemu leczenia w Polsce, oczekujemy uwzględnienia naszego stanowiska i zwracamy się o jak
najszybsze wprowadzenie opisanych zmian.

Niżej podpisany/a:
Małgorzata Wagner
62-510 Konin
autor11592@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 4 )

Stop dyskryminacji jednowzrocznych (Grzegorz)
24-11-2015 ( odpowiedz )
Popieram Was! Proszę o wsparcie naszej sprawy. Pozdrawiam! http://www.petycje.pl/petycja/11620/stop_dyskryminacji_-_zmiana_zasad_wydawania_orzeczen_dla_pracownikow_ bez_widzenia_przestrzennego.html
Odpowiedź (Małgorzata Wagner)
15-11-2015 ( odpowiedz )
Liczą się wszystkie podpisy-przekażę je podczas wysłuchania obywatelskiego w Sejmie, bo wskazują potrzebę leczenia. Natomiast moim celem jest wskazanie poparcia farmaceutów dla powyższej idei.
do Małgorzaty Wagner ( Krystian Jarząbek )
13-11-2015 ( odpowiedz )
Tzn. że nin. Petycji nie mogą sygnować osoby nie będące farmaceutami ?
Podpisy (Małgorzata Wagner)
07-11-2015 ( odpowiedz )
Bardzo prosiłabym, aby pod petycją podpisywali się farmaceuci. Ułatwicie mi zadanie, bo to właśnie listę poparcia idei wśród farmaceutów chcę zebrać

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Małgorzata Wagner. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl