Wizyt: 75,436,222
Podpisów: 2,423,797
Dokument Nr 11073
Żabia Wola 22.01.2015

POLSKIE ZWIERZĘTA POTRZEBUJĄ DOBREGO PRAWA - ŻĄDAMY ZMIAN


Podpisy za petycją: 11,636 (9,798)
przeciw: 125 (107)

Do:
PREZES RADY MINISTRÓW

PANI EWA KOPACZ
AL.UJAZDOWSKIE 1/3
00-583 Warszawa
+48 (22) 694 7542
kontakt@kprm.gov.pl


Jako obywatel polski, człowiek szanujący prawa zwierząt wnoszę o zmianę prawa na takie, które chronić będzie zwierzęta i oszczędzi im zbędnych
cierpień.
Polska jest krajem gdzie prawa zwierząt nie są przestrzegane.
Polska, jako członek Unii Europejskiej, w kontekście ochrony zwierząt i stosunku do nich pozostaje w tyle za większością krajów europejskich.
Jesteśmy krajem, gdzie zwierzęta się dręczy bez konsekwencji, a ich prawa pozostają wyłącznie na papierze.
Wykazał to raport NIK-u z czerwca 2013 roku. Wnioski raportu są zatrważające.

Fakty są takie.
W Polsce zwierzęta odławia się donikąd, w schroniskach przebywa ponad 100.000 zwierząt, kontrola warunków w schroniskach jest
niewystarczająca.
Schroniska nie zapewniają zwierzętom właściwych warunków bytowania, umiera w nich co czwarte zwierzę.
Wiele polskich schronisk to mordownie obliczone na generowanie zysku.

Polska jest rytualną rzeźnią Europy - po ostatnim skandalicznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, polskie rzeźnie karmić będą muzułmanów i
żydów na całym świecie, w użyciu będą okrutne klatki obrotowe.

Pseudohodowcy zarabiają krocie na rozmnażaniu

Gminy wydają rocznie ponad 150 milionów złotych na pseudo opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Inspekcja Weterynaryjna nie wykonuje właściwie ustawowego obowiązku nadzoru nad dobrostanem zwierząt.

W Polsce każdy może być hyclem, zostaje się nim przez zarejestrowanie działalności gospodarczej - nikt nie kontroluje losu odłowionych przez
nich zwierząt.

Ponad 1/3 środków publicznych na bezdomne zwierzęta wydaje się z naruszaniem prawa lub niegospodarnie. Pieniądze wydawane są na
wyłapywanie psów, które nie trafiają do schronisk.


Polska staje się powoli światowym zagłębiem futrzarstwa - fermy norek i lisów to barbarzyństwo przy iluzorycznej kontroli Inspekcji
Weterynaryjnej.

Nie zgadzam się na takie traktowanie zwierząt w moim kraju.

NIK przedstawiła w raporcie zalecenia i propozycje zmian, które uzdrowiłyby system ochrony zwierząt i zapobiegłyby dalszemu pogarszaniu
sytuacji, bo niestety sytuacja pogarsza się z roku na rok.

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, pod kierownictwem posła Pawła Suskiego, we współpracy ze specjalistami i organizacjami ochrony
zwierząt stworzył dwa lata temu projekt nowelizacji kilku ustaw, dotyczących przedstawionych w niniejszym piśmie problemów.
Zmiany te w pełni wyczerpują zakres zaleceń NIK i porządkują cały system ochrony zwierząt i jego finansowania.

Projekt został pozytywnie oceniony przez prawników sejmowych oraz Ministerstwo Środowiska.
Niestety, z nieznanych przyczyn, nie może on zostać poddany procedurom legislacyjnym od ponad roku.


ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT I INNYCH USTAW:

ZMIANY W USTAWACH:
Ustawa o ochronie zwierząt – 62 zmiany
Ustawa prawo łowieckie – 1 zmiana
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 1 zmiana
Ustawa o ochronie przyrody – 2 zmiany
Ustawa o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – 21 zmian

USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT

POWSZECHNE, OBOWIĄZKOWE CHIPOWANIE PSÓW

POWSTANIE CENTRALNEGO REJESTRU, PROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWĄ IZBĘ LEKARSKO-WETERYNARYJNĄ

WPROWADZENIE NOWYCH DEFINICJI:

 Psa rasowego
 Kota rasowego
 Kota wolnobytującego
 Oznakowania
 Kojca

ROZSZERZENIE KATALOGU CZYNNOŚCI TRAKTOWANYCH JAKO ZNĘCANIE SIĘ:

 Utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami, opadami, bez dostępu światła dziennego
 Zaniechanie podjęcia lub kontynuowania leczenia
 Montowanie na budynkach kolców raniących ptaki

ODBIÓR ZWIERZĄT W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM:

 Zwierzę po odebraniu będzie mogło być przekazane organizacji społecznej
 Na żądanie organizacji, przy odbiorze musi być zapewniona asysta policji lub straży gminnej, z prawem wejścia na teren prywatny pomimo
sprzeciwu jego właściciela
 Koszty utrzymania zwierzęcia do czasu egzekucji od właściciela ponosi gmina.

ZAKAZ UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT NA UWIĘZI W SPOSÓB STAŁY

 Jedyna forma ograniczenia ruchu - kojec
 Wprowadzenie normatywu powierzchniowego.
 Obowiązek wypuszczania zwierzęcia z kojca co najmniej raz na dobę

PSEUDOHODOWLE

 Zakaz sprzedaży zwierząt domowych jeśli nie są to zwierzęta rasowe – zgodnie z nową definicją
 Rozmnażanie na sprzedaż przysługiwać będzie jedynie osobom, które mogą się wykazać przynależnością do 6 organizacji międzynarodowych
– dwóch psich i czterech kocich
 Żadna z powstałych po 1 stycznia 2012 roku organizacji pseudohodowców nie spełnia i nie spełni tego warunku.

ZAKAZ UŻYWANIA ZWIERZĄT W CYRKACH I POKAZACH CYRKOWYCH

ZAKAZ WYSTAWIANIA PSÓW KOPIOWANYCH BEZ WZGLĘDU NA DATĘ I MIEJSCE WYKONANIA KOPIOWANIA

ZAKAZ DOKONYWANIA UBOJU GOSPODARSKIEGO

ZAKAZ HODOWLI ZWIERZĄT NA FUTRA

USZCZEGÓŁOWIENIE I POSZERZENIE OBOWIĄZKÓW GMIN:

 Otwarcie katalogu programu zapobiegania bezdomności
 Obowiązkowa kastracja kotów wolnobytujących i powrót do naturalnego środowiska
 Obowiązkowa kastracja wszystkich zwierząt bezdomnych odłowionych przez gminę
 Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych i losowych również w przypadku zwierząt gospodarskich i dzikich.
 Opinia PIW w sprawie Programu - wiążąca
 Obowiązkowe informowanie PIW dwa razy w roku o liczbie odławianych zwierząt, podmiotach umów, adopcjach, eutanazjach, zwierzętach
biorących udział w zdarzeniach drogowych
 Odrębne umowy na wyłapywanie i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi
 Prowadzenie ewidencji, z dokumentacją fotograficzną i medyczną
 Stawki dzienne w schroniskach
 Chipowanie w ciągu doby po odłowieniu
 Kastracja w ciągu 3 dni po kwarantannie
 Kontrola i weryfikacja dokumentacji schroniskowej co najmniej raz na kwartał.

PRZEPISY KARNE

 Podwyższenie kary w art. 35.1 do 3 lat, bez grzywny i ograniczenia wolności
 Podwyższenie kary w art. 35.2 – tylko pozbawienie wolności – od 3 mies. do 5 lat
 Dodanie kary za winę nieumyślną – grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
 Możliwość orzeczenia zakazu posiadania zwierząt na zawsze. Za nieprzestrzeganie zakazu - grzywna, kara ograniczenia wolności lub
pozbawienia wolności do lat 2.
 Określenie wysokości nawiązki przy wykroczeniach od 250 do 5000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
 Odpowiedzialność wójtów, burmistrzów i prezydentów za wykonanie programu zapobiegania bezdomności – nie dopełnienie obowiązków
zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.
 Możliwość orzeczenia zakazu posiadania zwierząt na zawsze. Za nieprzestrzeganie zakazu - grzywna, kara ograniczenia wolności lub
pozbawienia wolności do lat 2.
 Określenie wysokości nawiązki przy wykroczeniach od 250 do 5000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.


USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH

WETERYNARYJNY NUMER IDENTYFIKACYJNY NADAWANY NIE POPRZEZ ZGŁOSZENIE, A NA WNIOSEK – PO
DOKONANIU KONTROLI WARUNKÓW
MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA SCHRONISKA JEDYNIE PRZEZ JST LUB ORGANIZACJE OPP, STATUTOWO ZAJMUJĄCE SIĘ
OCHRONĄ ZWIERZĄT
ZAKAZ ZLECANIA PROWADZENIA SCHRONISK JST PODMIOTOM INNYM NIŻ SAME JST LUB ORGANIZACJE OPP

USTAWA PRAWO ŁOWIECKIE

ZAKAZ UŻYWANIA INNYCH ZWIERZĄT DO TRESURY PSÓW MYŚLIWSKICH – KONKURSY NOROWANIA I SZCZUCIA

USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY

UJEDNOLICENIE KWALIFIKACJI PRAWNEJ ZNĘCANIA SIĘ Z USTAWĄ O OCHRONIE ZWIERZĄT –
OKRUTNE ZABICIE LUB ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘCIEM DZIKIM JEST PRZESTĘPSTWEM, NIE
WYKROCZENIEM.


Apeluję do Pani Premier o pomoc.
Polskie zwierzęta i wyborcy nie mogą dłużej czekać.
Nie rozumiem dlaczego względy polityczne czy inne powstrzymują procedowanie dobrej nowelizacji, która tak naprawdę przynosi wyłącznie
korzyści.
Polska nie jest sygnatariuszem międzynarodowych konwencji na temat ochrony zwierząt, ani europejskiej ani światowej.
To dla nas powód do wstydu. Konwencje te podpisały prawie wszystkie kraje europejskie.
Proszę więc chociaż o dobre prawo w Polsce.
Zmiany, które zakłada nowelizacja to dokładne odzwierciedlenie nie tylko zaleceń NIK.
Są one również zgodne z opinią ogromnej części społeczeństwa.
Polacy się zmieniają. Nasza mentalność i stosunek do zwierząt również.
Jednocześnie pozwalamy na istnienie niewyobrażalnych patologii systemowych.
Wyborczy rok 2015 jest doskonałą okazją do pokazania, że polityka ma ludzką twarz, a sprawy zwierząt są ponadpartyjne.
Z taką solidarnością ponadpartyjną mieliśmy już do czynienia przy poprzedniej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, gdy posłowie, prawie przy
braku głosów przeciw, przegłosowali pozytywne zmiany krótko przed wyborami parlamentarnymi.
Bardzo proszę o pomoc.
Jest Pani ostatnią nadzieją dla polskich zwierząt.
Wierzę głęboko, że Pani bezkompromisowość i empatia pomogą nam mieć dobre, europejskie prawo i oszczędzą milionom polskich zwierząt
zbędnych cierpień.

Niżej podpisany/a:
Katarzyna Śliwa-Łobacz
Fundacja MONDO CANE
96-321 Żabia Wola
katarzyna.lobacz@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 171 )

PRZECZYTAJCIE zanim podpiszecie tworzoną przez psią mafię us ( Psia Mafia )
02-02-2017 ( odpowiedz )
http://zwierzetapozaprawem.blogspot.com/2017/02/jak-sie-tworzy-ustawe-o-ochronie.html
Jestem za! (Ola Kolo)
13-04-2015 ( odpowiedz )
Mówmy nie ! dla barbazynskiego traktowania zwierzat w polsce..
Super (Gala)
22-03-2015 ( odpowiedz )
PODPISUJE PRZECZYTAŁAM WSZYSTKIE PUNKTY JESTEM ZA! BRAWO! A DLA SIACZY I PODKOPYWACZY MÓWIMY NIE!
Ecce kombinowanie (kaja)
24-02-2015 ( odpowiedz )
Definicja rasy obok kary za znęcanie to jakby np. definicja miss piękności albo mistrza sportu była obok zakazu bicia i okaleczania pod wspólnym hasłem praw człowieka.
Dlaczego definicje ras podciąga się (kaja)
24-02-2015 ( odpowiedz )
pod "(ponadpartyjne) sprawy zwierząt?" Przecież wszyscy wiedzą, że rasy to potrzeba pewnej grupy ludzi, a nie żadnych zwierząt.
Praktyka mówi co innego niż Halinka (kaja)
24-02-2015 ( odpowiedz )
A właśnie że hodowca to przyjaciel psów. Dowód: jest w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt. A petycja potępia złe schroniska dla zysku, ale hodowli jak ta pokazana w TVN, jeśli jest w ZK - nie.
Czipowanie (Tekla wie)
16-02-2015 ( odpowiedz )
Dokładnie obowiązkowe czipowanie dla wszystkich zwierzaków. To by dało wiele. No i oczywiście egzekwowanie tego. W każdej lecznicy by mogli mieć urządzenie do czytania czipów.
CHIPOWANIE ( Marzena )
13-02-2015 ( odpowiedz )
temat Chipowania słabo rozwinięty, tylko obowiązkowe chipowanie każdego psa i kota, nie tylko tych odłowionych-schroniskowych pozwoli wyciągać konsekwencje względem "złych" właścicieli !!!!
ZANIM PODPISZESZ (KTOŚ)
12-02-2015 ( odpowiedz )
JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ CHOCIAŻBY Z JEDNYM PUNKTEM TO NIE PODPISUJ MASZ WŁASNE ZDANIE NIE BĄDŹ JAK OWCA W STADZIE WSZYSTKIE BECZĄ TO I JA
Chipowanie psów! (bajha)
12-02-2015 ( odpowiedz )
Chip musi być obowiązkowy, ale dane psa powinny być udostępnione za darmo w bazie danych w całym kraju, a nie tylko w jednym województwie. Psy, które uciekają lub się zgubią często wędrują kilometrami
Strzelają do wszystkiego chociaż tyle ! (Agata)
09-02-2015 ( odpowiedz )
USTAWA PRAWO ŁOWIECKIE ZAKAZ UŻYWANIA INNYCH ZWIERZĄT DO TRESURY PSÓW MYŚLIWSKICH – KONKURSY NOROWANIA I SZCZUCIA
dla tych co piszą bzdury o promocji ZKWP (Gosia)
09-02-2015 ( odpowiedz )
i innych otóż jeśli dobrze krytykujący by się przypatrzyli, pomyśleli to nowelizacja również w nich "uderza' nie będzie już małych kenneli i już zaczyna się awantura...i obruszenie w owych związkach..
pani Kasia (krys)
08-02-2015 ( odpowiedz )
Smieszne kiedy sam zainteresowany pisze takie komentarze
Szacunek dla tych co chcą coś zmienić (Zuza)
07-02-2015 ( odpowiedz )
Pani Katarzyno garstka młotków jest przeciw bo się nie znają a nas ponad osiem tysięcy i będzie więcej. Szacunek dla Pani Łobacz.
Oto Polska właśnie (Hanka)
07-02-2015 ( odpowiedz )
Macie lepszy pomysł,zróbcie nowelizację i prawo, złóżcie tym ćwokom politykom i gówno osiągniecie.Nie przeszkadzajcie bo tu chodzi o dobro zwierząt a nie wasze zafajdane interesiki i akcje podjazdowe
Ci co chcą nadale łańcuchów dla zwierząt (Gosia)
07-02-2015 ( odpowiedz )
http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,17368451,Psy_marzly_i_glodo waly_w_metalowych_beczkach___Wolontariuszka.html#Prze
POLSKA (???)
07-02-2015 ( odpowiedz )
I nie ma się co dziwić że jest jak jest - 2 polaczków - 3 zdania, gotujecie się w własnym sosie, w tm przypadku robionym z GÓWNA i MOCZU zwierząt.
komentarz do bełkotu (korusiu)
07-02-2015 ( odpowiedz )
komentarz do wystąpienia pani śliwy-łobacz do premier: http://azorki-mruczki.pl/dodatki/List%20Organizacji%20do%20Pani%20Premi er%20z%20komentarzem.pdf
pani Katarzyno, co teraz z podpunktem "pseudohodowle'? cos (gugu)
07-02-2015 ( odpowiedz )
się nie zgadza. Przeciez to jedna z szesciu rekomendowanych przez Panią organizacji! Coś się nie udało albo jakiś pech okrutny dla pani i zkwp
prawda, Zkwp jedyny i najlepszy. Pani Śliwa materiały z (multimilioner)
07-02-2015 ( odpowiedz )
reportażu zna i jest zadziwiona....straszne , jak tak mozna? A skąd czerpala wiedze o tej organizacji pisząc petycję. Powinien wystarczyć 1 taki przypadek aby pogrążyć tę organizacje, ale nie w Polsc
do Kai (halinka)
07-02-2015 ( odpowiedz )
Jaki przyjaciel? Hodowca psów nie jest przyjacielem psow. Robota jak kazda inna, jedni wykonują perfekcyjnie drudzy tak jak ojciec z corką lek.wet.Taka jest prawda o hodowcach. A zkwp ma czerpać kase
zwiazek kynologiczny w polsce (malina)
07-02-2015 ( odpowiedz )
W każdym polskim oddziale związku kynologicznego obok malych domowych hodowli jest kilka gdzie liczba psów przekracza 100!A hodowle gdzie jest po ok.30 to norma!! Nie da się ogarnąć setki psów!
Najpierw przeczytajcie dokładnie co podpisujecie!!! (aga)
07-02-2015 ( odpowiedz )
Nie podpisujcie,przeczytajcie dokładnie najpierw.ZK chodzi o wyłączność w sprzedaży piesków,a nie o ich dobro!!!Wprowadzić obowiązkowe kontrole bez uprzedzania i w ZK i w stowarzyszeniach!!!
Walczycie jak koty (Miki)
07-02-2015 ( odpowiedz )
A ja podpisałam już dawno. Wy się bijecie miedzy sobą, a zwierzęta cierpią. I uraził mnie ktoś pisząc słowa odnośnie osób mi podobnych, które również podpisało petycje.
jestem na tak! (Sergiej )
07-02-2015 ( odpowiedz )
podpisałem.
Czy rozumiecie co podpisujecie ? (Patrycja Wendo Sus)
07-02-2015 ( odpowiedz )
Oni chcą żeby tylko ZKwP mógł hodować psy. Ten sam związek z programu Uwaga TVN o tragicznej rozmnażalni psów. To nie pomoc dla psów a walka o interesy małej grupy ludzi. Nie wspierajcie biznesmenów !
      Pseudo i inne (Ola )
07-02-2015 ( odpowiedz )      
Jasne jeden przypadek, szkoda że nie jeździsz do pseudohodowli lub tych niby stowarzyszeniowych. Tam jest dopiero patologia a związek natychmiast powinien się z takiej "hodowli" wycofać itp.
           jeden ? to już kolejny (Patrycja Wendo Sus)
07-02-2015 ( odpowiedz )           
Proszę sobie przejrzeć w ilu hodowlach ZKwP były już interwencje. Cisie, łomianki .. Patologia nad patologie.
Tomek racja! Tak dla nowelizacji! ale narusza interesiki! (Aga)
07-02-2015 ( odpowiedz )
3/4 tych piszacych nie ma pojęcia o czym pisze i nie zna już dotychczasowej UOZ. Arogancie najpierw pobierz trochę wiedzy, potem pisz!
Handlarze i wrogowie (Tomek)
07-02-2015 ( odpowiedz )
polowa tu handlarzy a połowa wrogów Pani Łobacz. Zgadzam się kontrola kilku związków to jest do ogarnięcia. Reszta nie. TAK DLA NOWELIZACJI!
      ochrona praw zwierząt ( Bezy )
12-02-2015 ( odpowiedz )      
Jestem Za zaostrzeniem prawa ochrony zwierząt!
Poziom umysłowy niektórych wrogów jest tragiczny (Aga)
07-02-2015 ( odpowiedz )
Dobrze, że był reportaż ale debilne ćwoki ile jest pseudoduchów i sztucznych stowarzyszeń. A ZK będzie teraz pod szczególną obserwacją. Wasz poziom intelektualny jest zerowy.
Pani Halinko, czy zgadza się Pani, żeby Pani przyjaciele (kaja)
07-02-2015 ( odpowiedz )
sprzedali Panią z sumieniem i godnością dla Pani? Ja też oglądałam wczoraj Uwagę TVN. Różnica jest taka: handlujący domowymi nazywają siebie ich przyjaciółmi, a handlujący gospodarskimi nie.
podziękowania (karusia)
06-02-2015 ( odpowiedz )
Dziekuje autorowi za zamieszczenie na fb obszernej relacji z przejecia psow z hodowli psow rasowych pod patronatem Zwiazku Kynologicznego w Polsce. Lepiej poźno niż w ogóle.
END ANIMAL SUFFERING ( LYNNETTE )
06-02-2015 ( odpowiedz )
While i am not a citizen of your country(i'm from u.s.) I see no reason for animals to suffer. Please show mercy & compassion and end their misery.
obejrzalam (jolka)
06-02-2015 ( odpowiedz )
Obejrzalam dziś Uwagę i ANULUJE SWÓJ PODPIS I APROBATĘ dla tej chorej petycji. DORADZAM TO SAMO WSZYSTKIM UŻYWAJĄCYM MÓZGU. Ja przejrzałam na oczy!!! !!!!!!
      Na leczenie (Aga )
07-02-2015 ( odpowiedz )      
Jak przejrzałaś Joluś na oczy to spójrz jeszcze w lustro. Sama jesteś chora
tvn uwaga dzisiaj!!!! (jarek)
05-02-2015 ( odpowiedz )
Pani Łobacz niech pokaże dzisiaj jak reklamuje ZKWP przecież oni są dla niej najlepsi!!HA HA
      Jareczku (Aga)
07-02-2015 ( odpowiedz )      
Gdyby głupota mogła latać? Co nie będziesz miał jak sprzedawać za 700zł szczeniaczków?
pseudo z ZKwP (klara.z)
05-02-2015 ( odpowiedz )
Zobacz co tam się dzieje : http://uwaga.tvn.pl/przerazajaca-hodowla- zwierzat,156925,n.html Takich rzeczy nie ma nawet na wschodnich farmach. Psy jadły skóry z lisów i inny przemiał. Zobacz warunki.
UWAGA (marta141313)
05-02-2015 ( odpowiedz )
ZANIM PODPISZESZ OBEJRZYJ http://uwaga.tvn.pl/przerazajaca-hodowla-zwierzat,156925,n.html NADAL JESTEŚ ZA?
hodowla na Podlasiu (Joana)
05-02-2015 ( odpowiedz )
Może p.Sliwa zechce 05.02. w TVN obejrzeć reportaż w programi"Uwaga"o hodowli psów z Podlasia nalężącej do REKOMENDOWANEGO przez Nią Związku Kynologicznego w Polsce, może też pokaże materiał P.Premier
      związek (xxxxx)
05-02-2015 ( odpowiedz )      
w Którym miejscu jest mowa o ZKwP ?? bo ja tam słyszałam tylko że hodowca jest członkiem Związku kynologicznego, a tych pseudo związków w 2012 roku utworzyło się sporo!!
           ty już nie kombinuj (klara.z)
05-02-2015 ( odpowiedz )           
wyraźnie jest podpis "pod latarnią najciemniej". gdyby chodziło o inny związek zaraz by o tym gadali. Przeszukałam internet. To nie pierwsza afera w ZK !! Na szybko mam 6 bestialskich rozmnażalni
           no ładnie!!! ( Łowca pseuduchów FCI )
05-02-2015 ( odpowiedz )           
I jeszcze bronisz idiotko, idioto ZKwP!!! No właśnie widać o co chodzi w tej petycji !!! O dobre imię ZKwP a to że te psy cierpią to jest już mniej ważne, albo nie ważne wcale!
      Pani Łobacz (jarek)
05-02-2015 ( odpowiedz )      
powinna to pakazac na swoim FB
Kto i dlaczego tworzy lobbingowe eko organizacje? (Poszkodowany rolnik)
04-02-2015 ( odpowiedz )
Rolnicy i hodowcy żądajcie pieniędzy od eko http://wsensie.pl/dummy-category-5/item/2189-rolnicy-i- hodowcy-zadajcie-pieniedzy-od-eko
kmicic (halinka)
04-02-2015 ( odpowiedz )
Czyż te biedne zabijane dla ich mięsa zwierzęta czują mniej lub inaczej niż pieski i kotki? Całe życie w klatkach albo na uwięzi całymi miesiącami. To nie boli? Pani ŁOBACZ - to nie boli?????????????
      co za czuby (Sarmata)
07-02-2015 ( odpowiedz )      
czubie bo ci lobby mięsne pozwoli na coś ty lepiej weź dupę i walcz,żeby nie było uboju rytualnego! Powiedz jak można zamknąć rzeźnie zamknie się baranie!
kmicic (Halinka)
04-02-2015 ( odpowiedz )
PiEkne słowa...tyle że Sienkiewicza:) a pisać łatwo, trudniej żyć ...czemu nie sprzedawać? byleby zgodnie z ludzkim sumieniem i godnością dla zwierząt. A dla mięsa hodować można? o tym nikt nie pisze.

1 |  2 |  3 |  4 |  5


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Katarzyna Śliwa-Łobacz, Fundacja MONDO CANE. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl