Wizyt: 75,992,871
Podpisów: 2,424,419
Dokument Nr 11003
Warszawa 07.12.2014

STOP – dla przekształcenia Instytutu Reumatologii w Warszawie w Instytut Geriatrii


Podpisy za petycją: 393 (333)
przeciw: 3 (3)

Do:
Ministerstwo Zdrowia

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

22 634 93 26
kancelaria@mz.gov.pl


STOP – dla przekształcenia Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
w Warszawie w Instytut Geriatrii.

My niżej podpisani, nie zgadzamy się z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu
Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

Instytut Reumatologii w Warszawie od ponad 60 lat jest ośrodkiem naukowo-badawczym oraz wyspecjalizowanym zakładem
kompleksowej opieki zdrowotnej osób dorosłych i dzieci. To jedyny ośrodek w kraju, gdzie w jednym miejscu znajduje się
Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego, Klinika Reumoortopedii oraz Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej.
Rocznie Instytut leczy w swoich klinikach 9 000 chorych z całego kraju oraz przyjmuje 22 000 osób w ramach leczenia
ambulatoryjnego. Wiele miast, w tym wojewódzkich, nie ma ośrodków prowadzących leczenie w programach lekowych zwłaszcza
dla dzieci, ale i dorosłych. Instytut Reumatologii jest ostatnią szansą na leczenie dla wielu chorych z całego kraju.

Projekt reorganizacji Instytutu Reumatologii zakłada przekształcenie w Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i
Rehabilitacji. Realizacja nowych zadań z dziedziny geriatrii ma się odbywać z nieznaczną rozbudową kadr i niewielkimi
zakupami, głównie wyposażenia i aparatury, w oparciu o obecną infrastrukturę Klinik Instytutu. Spowoduje to
ograniczenie zakresu opieki nad chorymi reumatycznie a nawet całkowitą likwidację Klinik Reumatologicznych.
Zwłaszcza, że w uzasadnieniu projektu jest napisane, cytuję "Koszty reorganizacji wiązać się będą z dostosowaniem
istniejących pomieszczeń i oddziałów do potrzeb w dziedzinie geriatrii oraz zatrudnieniem nowych specjalistów
klinicznych w dziedzinie geriatrii w miejsce obecnych specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii". Miernikiem
zaś efektów projektu w działalności klinicznej cytuję "będzie liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w
zakresie geriatrii."

My pacjenci z zapalnymi chorobami reumatycznymi nie zgadzamy się na przekształcenie Instytutu Reumatologii w Narodowy
Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Chorzy na zapalne choroby reumatyczne to głównie osoby w wieku produkcyjnym, dzieci i młodzież. Choroby osób w podeszłym
wieku to całkiem innym profil diagnostyki, leczenia i rehabilitacji! Jest wiele miejsc w Polsce ze specjalistycznymi
Klinikami Geriatrii, gdzie można umiejscowić tę placówkę, np.: w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie czy Łodzi.

My pacjenci nie zgadzamy się na tak wielkie ograniczenie możliwości leczenia w Instytucie Reumatologii. Likwidacja
jedynej w kraju Kliniki Reumoortopedii jest nie do zaakceptowania, zwłaszcza że w Instytucie Reumatologii bezpośrednio
po skomplikowanych operacjach zapewniona jest rehabilitacja na bardzo wysokim poziomie.

Koszty społeczne zaniedbań w reumatologii doprowadzą do zwiększenia liczby ludzi niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
i młodzieży! Osoby te będą wymagały znacznie większych nakładów na leczenie, opiekę oraz zaopatrzenie rentowe. Obecnie
dostępność leczenia w dziedzinie reumatologii jest niewystarczająca. Reorganizacja Instytutu Reumatologii, polegająca
głównie na ograniczeniu dostępności leczenia - pogorszy i tak nie najlepszą sytuację pacjentów
z chorobami reumatycznymi.
Nie można rozwiązywać problemów geriatrii kosztem reumatologii!


Zarząd Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeń Reumatyków „REF”

Niżej podpisany/a:
Brygida Widera
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków "REF"
02-637 Warszawa
autor11003@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 1 )

poj. reumatyzm to worek nie daje pom. na leczenie przyczyny ( bogumil )
01-02-2016 ( odpowiedz )
pojęcie reumatyzm jest dowodem na brak wiedzy o jego przyczynach.Ból, deformacje,sztywność stawów, mięśni, ścięgien to efekt różnych chorób z TBC na czele. Trzeba badać met. biorezonansu np. Vegatest.

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Brygida Widera, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków "REF". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl