Wizyt: 73,202,361
Podpisów: 2,408,022
Dokument Nr 10997
Dziwnów 04.12.2014

Petycja w sprawie zakazu organizacji plaż i uporządkowanego korzystania z akwenów wodnych znajdując


Podpisy za petycją: 77 (61)
przeciw: 0 (0)

Do:
Urząd Morski

Dyrektor Urzędu Morskiego
Andrzej Borowiec
pl. Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

sekretariat@ums.gov.pl


Petycja w sprawie zakazu organizacji plaż i uporządkowanego korzystania z akwenów wodnych znajdujących się na terenach
Natura 2000 w Gminie Dziwnów, stanowiąca jednocześnie w oparciu o art. 34, art. 40 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) uwagi i wnioski do projektów planów ochrony
obszarów Natura 2000 na terenach "Zalew Szczeciński" (kod obszaru PLB320009), "Zalew Kamieński i Dziwna" (kod obszaru
PLB320011).

W imieniu wszystkich składających podpis pod niniejszą petycją oraz wszystkich mieszkańców nie wnoszących wobec tej
petycji protestu zwracam się do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z prośbą o:

1. Wyrażenie zgody na uporządkowanie części terenów jeziora ”Martwa Dziwna” poprzez:
a) posadowienie pomostów w formie konstrukcji drewnianej na wschodniej niewielkiej przestrzeni jeziora „Martwa
Dziwna” na wzór lat 70-tych i 80-tych.
b) oczyszczenie na tym obszarze dna jeziora z niebezpiecznych przedmiotów.
c) umieszczenie murowanego bezpiecznego grilla w pewnej odległości od jeziora.
d) wymurowanie bezpiecznego paleniska pod wzniecane ogniska
e) nawiezienie piasku dla poprawy rekreacji przebywających tam dzieci.
f) budowę wieży widokowej.
g) organizację ścieżki wokół jeziora ”Martwa Dziwna” z miejscami dla wędkarzy, ławkami i koszami na śmieci oraz
informacjami edukacyjnymi względem natury i środowiska.
2. Nie wprowadzanie zakazu tworzenia tematycznych obszarów plaż oraz niezbędnej infrastruktury
a) strefa rodzin z dziećmi
b) strefa do gry w piłkę i innych form plażowania w ruchu
c) plaże z dogodnym dojściem dla inwalidów i wózków dziecięcych
d) przebieralnie, prysznice
3. Nie wprowadzanie zakazu uprawiania kitesurfingu i windsurfingu ,zawartego w projekcie planu ochrony dla obszaru
Natura 2000: „Zalew Szczeciński”, „Zalew Kamieński i Dziwna.
4. Wyrażenie zgody na dostosowanie brzegu jeziora „Wrzosowskiego” w miejscowości Dziwnówek do potrzeb bezpieczeństwa i
wygody korzystających.


Położenie oraz warunki naturalne predestynują Gminę do rozwoju turystyki i rekreacji. Rzeźba terenu jest umiarkowanie
zróżnicowana, a takie ukształtowanie terenu jest idealne do pieszych wędrówek. Powierzchnia wód stanowi około 1/3
powierzchni całej Gminy. W skład sieci hydrograficznej wchodzą rzeka Dziwna, jezioro Martwe, jezioro Wrzosowskie i zalew
Kamieński. Wymienione akweny wodne wraz z morzem Bałtyckim stanowią idealne zaplecze do uprawiania sportów wodnych i
rekreacji będąc głównym walorem Gminy, której istnienie zależy od umiejętności wykorzystania jej wyjątkowych warunków.
Dla nas mieszkańców jest to oczywiste i od dawna oczekiwany kierunek zmian. Zmian polegających na powrocie do sposobu
wykorzystywania tych terenów ich zagospodarowywania w celu osiągnięcia bezpiecznych z poszanowaniem natury terenów
dla mieszkańców i turystów.
Obecny stan nie wpływa pozytywnie na ochronę tych terenów, lecz wręcz odwrotnie. Wskutek niezorganizowania miejsca
relaksacyjno-wypoczynkowego następuje w sposób nieuporządkowany a czasami wręcz groźny korzystanie z tych terenów.
Człowiek z natury jest wygodny. Wymurowany grill ukróci wjeżdżanie samochodami pod same jezioro. Przygotowane miejsce
na ognisko będzie mniejszym zagrożeniem zaprószenia ognia i gwarantem utrzymania porządku tego terenu niż do tej pory.
Wytyczona trasa relaksacyjno-sportowa do wykorzystania dla wędkarzy i spacerowiczów uchroni zapędzanie się na tereny,
szczególnie chronione. Umieszczenie cyklu informacji o znajdujących się roślinach, ptakach, owadach i tym podobne i ich
ochrony pozwolą na zwiększenie świadomości dbania o te miejsca. Wieża widokowa pozwoli bez bezpośredniej ingerencji
zrozumieć wyjątkowość tych terenów a przez to i dbałość o nie. Budując pomost wprowadzamy niepisany obszar bezpieczny
dla zabaw w wodzie zwłaszcza dla dzieci.
Trudno jest utrzymać czystość na całym obszarze plaż w sezonie, ale na wytyczonym odcinku jest to realne. Celem tego
postulatu jest uzyskanie części plaży, na której mamy duże prawdopodobieństwo, że bawiące się w piasku dziecko nie
weźmie do buzi niedopałka lub kapsla. Spędzanie czasu na plaży w ruchu przyczyni się do zmniejszenia ilości osób
poparzonych, palących, pijanych i mniej śmieci. W każdej dziedzinie następują ułatwienia dla ludzi zmuszonych
posługiwać się wózkiem. Dziwnów i jego plaże nie mogą być inne. Na pocztówkach z minionych stuleci dziwnowskie plaże
miały przebieralnie i prysznice. A dzisiaj ? Szkoda tych ton piasku, wynoszonych z plaż i wymiatanych do śmieci.
Trudno sobie wyobrazić bardziej sprzyjający naturze sport jakim jest uprawianie kitesurfingu i windsurfingu. Tym
bardziej,, że będzie to dyscyplina olimpijska a jezioro Wrzosowskie ma idealne warunki do jego uprawiania . To
ekologiczny sport uprawiany na akwenach Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego i rzeki Dziwny od ponad 10 lat. Nie
tworzy hałasu. Głównym motorem tego sportu jest silny wiatr. Nie zanieczyszcza powietrza spalinami ani wody wyciekami
paliwa. Sprzęt jest delikatny, dlatego każdy kitesurfer dba o usuwanie śmieci i wyjątkowy porządek w miejscu startowania
latawców. Kitesurferzy, w porównaniu do innych użytkowników wody, wyjątkowo często pomagają żeglarzom, wędkarzom,
plażowiczom, pływającym wpław oraz zwierzętom w potrzebie, ratują im życie lub alarmują odpowiednie służby ratunkowe.


Proszę o umożliwienie prowadzenia działalności rekreacyjnej oraz szkoleń z zakresu kitesurfingu i windsurfingu osobom
prowadzącym od lat działalność gospodarczą na akwenach wodnych naszej Gminy oraz umożliwienie amatorskiego uprawiania
sportów wodnych i urządzania plaż i miejsc rekreacji. Użytkownicy akwenów wodnych stanowią coraz szersze grono
turystów korzystających z bazy noclegowej naszej Gminy i wpływających tym samym na poprawę koniunktury naszej Gminy.
Mądre wykorzystanie walorów naszej Gminy to wręcz nasz obowiązek. Pozostawienie natury samej sobie przynosi nam i jej
samej więcej strat niż korzyści, Stworzenie warunków lub wprowadzenia zmian o które wnioskuje, nauczą człowieka szacunku
do natury i umiejętności przebywania w niej, bez jej niszczenia, a to jest gwarancja jej przetrwania dla przyszłych
pokoleń.
W związku z powyższym niniejszy wniosek jest konieczny i uzasadniony. Stanowi jednocześnie wnioski i uwagi do zgłoszenia
uwag do planowanych zapisów w projektach planów ochrony dla obszarów Natura 2000, na terenie Zalewu Szczecińskiego i
Zalewu Kamieńskiego.

Niżej podpisany/a:
Bożena Próchniak
72-420 Dziwnów
autor10997@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Bożena Próchniak. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl