Wizyt: 75,493,184
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 10935
Kraków 05.11.2014

Petycja w sprawie budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju Etap IIIa


Podpisy za petycją: 312 (289)
przeciw: 15 (12)

Do:
Prezydent Miasta Krakowa, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
prezydent@um.krakow.pl, rmk@umk.krakow.pl


Petycja w sprawie budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju Etap IIIa Krowodrza Górka - Górka Narodowa, fragmentu tzw.
Trasy Wolbromskiej oraz przedłużenia linii tramwajowej w kierunku Azorów

Do Prezydenta Miasta Krakowa
oraz Przewodniczącego Rady Miasta

W związku z planowaną przez miasto Kraków inwestycją, jaką jest budowa nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz
fragmentu tzw. Trasy Wolbromskiej, w trosce o komfort życia w naszym mieście oraz jego zrównoważony rozwój, zwracamy
się do władz miasta: Pana Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa z niniejszą petycją.


Wnioskujemy o:
- zrealizowanie w całości budowy nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju Etap IIIa od pętli Krowodrza Górka do
nowej pętli Górka Narodowa Zachód w jednym etapie oraz zaprojektowanie i zbudowanie odcinka linii tramwajowej na Azory –
co najmniej do ul. Weissa (rejon obecnej pętli autobusowej);
- rezygnację z budowy odcinka drogowego na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Bratysławskiej;
- zapewnienie obsługi dla parkingów P+R zlokalizowanych przy pętli Krowodrza Górka w postaci drogi dojazdowej,
jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, z uspokojonym ruchem, na odcinku od ul. Pachońskiego do ul. planowanego parkingu
P&R wraz ze skrzyżowaniem w poziomie ulicy Opolskiej;
- zaprojektowanie w ramach tej inwestycji w pełni zintegrowanej, zadaszonej pętli tramwajowo-autobusowej z peronami
„drzwi do drzwi”, odsuniętej w miarę możliwości maksymalnie od budynków mieszkalnych na Krowodrzy Górce, Azorach i
Górce Narodowej;
- budowę tunelu tramwajowego pod ul. Opolską (w relacji północ-południe);
- budowę wzdłuż projektowanych linii tramwajowych dróg rowerowych zgodnie ze Studium Podstawowych Tras Rowerowych;
- realizację przedstawionych założeń do końca 2017 roku.


Nowe linie tramwajowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą w postaci parkingów P&R, chodników i dróg rowerowych obsłużą
znacznie większą liczbę mieszkańców Krakowa niż 1,5 km kontrowersyjnego odcinka Trasy Wolbromskiej. Proponowane przez
nas rozwiązania są zgodne z europejskimi tendencjami kreowania przestrzeni publicznej, polityką Unii Europejskiej oraz
deklarowaną przez Miasto polityką zrównoważonego rozwoju. Przedstawiony projekt lepiej wykorzystuje środki unijne oraz
możliwości budżetowe Miasta. Efektem realizacji przedstawionych postulatów będzie rozbudowa sieci tramwajowej,
ograniczenie ruchu wewnątrz III Obwodnicy, zmniejszenie negatywnego wpływu inwestycji na przestrzeń publiczną i środowisko.
Przedstawiony projekt po pierwsze lepiej wykorzystuje środki unijne i możliwości budżetowe miasta, po drugie znacząco
zwiększa dostęp do komunikacji miejskiej oraz, po trzecie ograniczy.

Dlatego my, mieszkańcy i przedstawiciele rady Dzielnicy IV, eksperci oraz organizacje społeczne i lokalne inicjatywy
wypracowaliśmy kompromisowe rozwiązanie, które w niniejszej petycji przedstawiamy Władzom Miasta. Zdecydowaliśmy się na
ten krok, gdyż jako mieszkańcy Krakowa czujemy się odpowiedzialni za jego rozwój i chcemy aktywnie brać udział w
kreowaniu przestrzeni publicznej.

Inicjatywa 4 Dzielnica

Niżej podpisany/a:
Jakub Jastrzębski
Inicjatywa IV Dzielnica
31-227 Kraków
petycjaszybkitramwaj@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 9 )

Droga... (bear)
02-12-2014 ( odpowiedz )
W pełni popieram postulaty petycji ale jej nie podpiszę ze względu na drogę. Dlaczego tylko jeden pas ruchu? Czy naprawdę wierzycie że zmniejszy to ilość ruchu samochodowego? Ja nie...
Nowa droga miała iść wiaduktem nad Opolską (Piotr)
20-11-2014 ( odpowiedz )
Ale ci co mieszkają przy pętli mają gdzieś to że ludzie gniotą się w korkach
Droga Pachonskiego-Opolska (Aleksandra)
17-11-2014 ( odpowiedz )
Nowe skrzyzowanie z Opolska=wiekszy ruch=dodatkowe korki=dodatkowy SMOG (szczegolnie na PradnikuBialym!).A ponoc tak wszyscy chca zmniejszyc smog w Krakowie!Paradoks.Uspokojony ruch-co to takiego?
To nie tramwaj ale uwalenie trasy Wolbromskiej (Andrzej)
14-11-2014 ( odpowiedz )
Jakby ktoś nie zauważył ta petycje ma za zadanie nie poparcie tramwaju, ale uwalenie drogi międzydzielnicowej na Krowodrzy. Dla tramwaju wystarczyłby 1 postulat. Gratuluję oszukiwania ludzi
      Odp. (Krakus)
27-11-2014 ( odpowiedz )      
Ma na celu ograniczenie ruchu w mieście i postawienie na transport zrównoważony.
Dwie linie Tramwajowe jak najbardziej na tak!!! (Z Krakowa)
09-11-2014 ( odpowiedz )
1. Na Gorke Narodowa z petla w okolicy ulicy Belwederczykow. 2. Na (przez) Azory z petla w okolicy ulicy Stawowej. Obie petle tramwajowe musza posiadac petla autobusowe i parkingi park and ride.
droga (max)
08-11-2014 ( odpowiedz )
Ciekawe dlaczego osoby które opracowały taki wniosek do Pana Prezydenta wpisują przyzwolenie na drogę między ul. Pachońskiego a ul. Opolską. Czyżby mieszkańcy osiedla Prądnik Biały - Zachód byli gorsi
      Odcinek Pachońskiego-Opolska ( Inicjatywa4Dzielnica )
13-11-2014 ( odpowiedz )      
Jednym z założeń petycji jest ograniczenie fragmentu inwestycji w ciągu tzw. trasy Wolbromskiej do jednej jezdni o dwóch pasach ruchu w miejscu projektowanej arterii.
proofread (krowgorka)
05-11-2014 ( odpowiedz )
"...po drugie znacząco zwiększa dostęp do komunikacji miejskiej oraz, po trzecie ograniczy." Co ograniczy po trzecie?

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Jakub Jastrzębski , Inicjatywa IV Dzielnica. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl