Wizyt: 76,099,305
Podpisów: 2,424,586
Dokument Nr 10900
Tarnów 28.10.2014

Bogowie z napisami dla niesłyszących


Podpisy za petycją: 1,931 (1,625)
przeciw: 0 (0)

Do:
Next Film spółka z o.o.

Szanowny Pan Robert Kijak - Prezes
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
Szanowny Pan Dariusz Sokołowski Prezes
Zarządu
Watchout Productions spółka z o.o.
ul.Obserwatorów 7
02-714 Warszawa


Szanowni Państwo,
W imieniu społeczności osób głuchych i słabosłyszących uprzejmie prosimy Państwa, jako producentów i dystrybutorów filmu
„Bogowie” w reżyserii Łukasza Palkowskiego, o udostępnienie tego filmu w wersji z napisami dla osób niesłyszących.
Osoby z wadą słuchu pragną zobaczyć ten film w kinach, a także mieć możliwość jego zakupu na DVD/Blu-Ray wraz z napisami
dla niesłyszących. Kina nie mogą tego filmu wyświetlić w wersji z napisami, gdyż nie posiadają takiej kopii dostarczonej
przez dystrybutora, czyli przez Państwa - z wgranymi napisami dla niesłyszących. Odmowne odpowiedzi o wyświetlenie tego
filmu z napisami otrzymujemy od wszystkich kin do których zwróciliśmy się z prośbą.
Udostępnienie nośnika filmu wraz z napisami dla niesłyszących poprzez Dystrybutora do kin pozwoli na to, aby osoby
głuche i słabosłyszące mogły go zobaczyć – możliwe będzie zorganizowanie jego pokazów w całej Polsce. Bardzo o to prosimy.

Polska kinematografia jest zazwyczaj niedostępna dla osób głuchych i słabosłyszących, ze względu na brak napisów. To
smutny paradoks – jako głusi i słabosłyszący Polacy nie mamy dostępu do naszej, polskiej kinematografii, w odróżnieniu
od kinematografii pochodzącej z innych krajów. Trudno nam w tej sytuacji zrozumieć, dlaczego tworzenie napisów do filmów
zagranicznych jest oczywiste i jak najbardziej możliwe, a do polskich już niestety nie. Niestety, jedyne odpowiedzi,
jakie dostajemy na nasze prośby, zawierają wyłącznie sugestie, abyśmy zrobili to własnymi siłami lub za pomocą
zrzeszających nas organizacji pozarządowych, co zresztą jest obarczone niepewnością ze względu na różne interpretacje
prawa autorskiego. Systemowy problem braku napisów dla niesłyszących traktujemy jako lekceważenie naszych praw w
zakresie dostępu do dóbr kultury, ujętych w Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością, ratyfikowanej przez
Polskę we wrześniu 2012 roku, a więc obowiązującej w naszym kraju już ponad dwa lata.


Czy możemy liczyć na inne podejście, na inną, bardziej satysfakcjonującą nas odpowiedź z Państwa strony? Zależy nam
abyśmy mogli odbierać filmy polskie na równi z osobami słyszącymi, tak jak każdy widz. To jest możliwe, np. w Wielkiej
Brytanii - gdy dystrybutor udostępni film z napisami dla niesłyszących, to niemal w każdym kinie można taki film z
napisami zobaczyć. Nie jest do tego potrzebna nowoczesna technologia, ani kosztowny sprzęt, a koszt wyprodukowania
napisów i przygotowania kilkunastu nośników powinien się zmieścić, w naszej ocenie, w kwocie nie przekraczającej 0,1%
budżetu przeznaczonej na produkcję filmu Bogowie.
Uważamy, że będzie wielką szkodą społeczną, jeśli tak ważny, ciekawy, odnoszący ogromne sukcesy film nie zostanie
udostępniony szerszej społeczności, jeśli osoby głuche i słabosłyszące pozostaną wykluczone z grona jego odbiorców.
Zwracamy uwagę na to, że już 5 lat temu dystrybutor filmu „Popiełuszko” - Kino Świat udostępnił w całej Polsce ten film
w kinach wraz z napisami dla osób niesłyszących. Takie działanie jest więc nie tylko możliwe, ale i potrzebne.


Przez niniejszą petycję pragniemy pokazać, jak bardzo wiele osób chce zobaczyć ten film i jak duże jest zainteresowanie
tym tematem. W razie pytań prosimy o kontakt. Chętnie też spotkamy się, aby jak najlepiej porozumieć się w tej kwestii.

Dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy.

Z wyrazami szacunku

Głusi i słabosłyszący obywatele RP
Osoby wspierające realizację praw głuchych i słabosłyszących obywateli RP
Zespół inicjatywy Napisy Plus

Kontakt:
Anna Sacha, koordynator Inicjatywy Napisy Plus
napisypluspl@gmail.com

Niżej podpisany/a:
Anna Sacha
Inicjatywa Napisy Plus
33-100 Tarnów
autor10900@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Anna Sacha, Inicjatywa Napisy Plus. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl