Wizyt: 75,437,902
Podpisów: 2,423,797
Dokument Nr 10877
Szczecin 19.10.2014

Apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie klerykalizacji kraju. List otwarty naukowców


Podpisy za petycją: 1,287 (1,087)
przeciw: 45 (34)

Do:
Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz

profesor Jan Woleński
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3

tel: +48 (22) 694 75 42
kontakt@kprm.gov.pl


Niniejszy apel nie jest skierowany do Kościoła katolickiego (dalej: Kościoła), ale do władz państwowych.

Kościół, jak każda legalnie działająca organizacja, ma pełne prawo wyrażania swoich poglądów w rozmaitych kwestiach,
zwłaszcza moralnych, oraz do podejmowania działań w celu wprowadzania w życie swych postulatów, ale w granicach
obowiązującego prawa. Z tego jednak nie wynika, że owe postulaty - wszystkie i zawsze - mają być akceptowane i
realizowane przez władze publiczne. Takie też jest stanowisko sporej i stale zwiększającej się liczby Polaków. Jest to
wystarczający sygnał dla władz państwowych, aby ściśle przestrzegały zasady neutralności światopoglądowej państwa
zagwarantowanej w Konstytucji RP.

Władze RP są nadmiernie uległe wobec roszczeń Kościoła w sprawach finansowych, edukacyjnych, blokowania inicjatyw
legislacyjnych w tzw. gorących materiach prawnych i społecznych (np. związki partnerskie, przemoc w rodzinie) czy
demonstracyjnego eksponowania symboli religijnych w instytucjach publicznych. Postawa ta nie ma żadnego racjonalnego
uzasadnienia. Bywa, że uroczystości o charakterze państwowym mają przede wszystkim charakter religijny, a władze
publiczne stają się dodatkiem do hierarchów kościelnych występujących w roli rzeczywistych gospodarzy. Prowadzi to do
degradacji państwa i obniżenia jego prestiżu w skali krajowej, a nawet międzynarodowej.

Spotykamy się także z działaniami przedstawicieli Kościoła o charakterze bliskim kolizji z prawem lub przekraczającym tę
barierę w postaci wzywania do naruszania prawa, gróźb pod adresem osób rezygnujących z katechezy w szkole, zmuszania
uczniów do uczestniczenia w obrzędach religijnych, domagania się przez szkoły ujawniania przez rodziców lub uczniów
swojego światopoglądu, obrażania ludzi niewierzących w publicznych wypowiedziach duchownych czy nawet
deprecjonowania najwyższych przedstawicieli władz państwowych.


Częste przypadki bezczynności organów RP wobec tego rodzaju zaszłości mają bardzo negatywny skutek dla spójności
społecznej i winny być zastąpione działaniami mającymi na celu pełne urzeczywistnienie ustrojowych podstaw państwa polskiego
i jego porządku prawnego, tak jak tego wymaga konstytucja i inne ustawy.


SYGNATARIUSZAMI POWYŻSZEGO APELU SĄ PROFESOROWIE:
Jerzy Brzeziński (psycholog)
Dariusz Doliński (psycholog)
Ewa Łętowska (prawnik)
Edward Nęcka (psycholog)
Stanisław Obirek (polonista)
Henryk Olszewski (prawnik)
Wiktor Osiatyński (prawnik)
Janusz Reykowski (psycholog)
Henryk Samsonowicz (historyk)
Jan Strelau (psycholog)
Jerzy Szacki (socjolog)
Andrzej Walicki (filozof)
Bogdan Wojciszke (psycholog)
Jan Woleński (filozof)
Mirosław Wyrzykowski (prawnik)

Niżej podpisany/a:
Wojciech Krysztofiak
71-210 Szczecin
wojciech.krysztofiak@gmail.com

  Wasze komentarze / opinie ( 13 )

Klerykalizacja kraju ( Bolek )
18-04-2016 ( odpowiedz )
Gdyby np. w Niemczech, księża z ambony mówili to co w Polsce, to odpowiedni urząd rozpędził daną parafię na 4 wiatry. Księża zostali by pozbawieni pracy. ( w Niemczech księżą płaci państwo z podatku )
Dość panów w sukienkach (Marta)
29-11-2015 ( odpowiedz )
Ciemnogrodzianie ja nie mam nic przeciwko kościołowi i waszym modłom dopóki panowie w sukienkach nie wkraczają w mój świat i w moje pieniądze.Nie zgadzam się na haracz z mojej kiesy
??? ( Łukasz )
26-06-2015 ( odpowiedz )
Widząc osobę modlącą na ulicy art. 53 Konstytucji wielu niewierzących obraża od oszołomów, głupków i tym łamią konstytucje a o tym nic nie wspomniałeś czy tak można się zachowywać zastanów się
??? (Łukasz)
26-06-2015 ( odpowiedz )
W Konstytucji też jest zapisane, że każdy związek wyznaniowy ma równie prawa i można wyrażać swoją wiarę publicznie a wiele ludzi niewierzących spotykając osobę modlącą się na ulicy nazywa oszołomem
Nasza Historia ( Łukasz )
26-06-2015 ( odpowiedz )
Zachęcam do zapoznania się z naszą historią jak by Mieszko I nie przyjął Chrztu Polski to byś się nigdy nie urodził bo i by Polski też nie było bo Polska, ale Cię to nie interesuje
Bóg jest częścią naszej kultury. ( Ozi )
24-03-2015 ( odpowiedz )
Większość Polaków wierzy w Boga. Właśnie chrześcijanie założyli ten kraj na chrześcijańskich zasadach i jest to bardzo wyraźnie widoczne w dokumentach. I mamy oczywiście prawo pokazywać o tym ilustracje na ścianach szkół. Jeśli Bóg was urazi, to proponuję wybrać inny kraj świata na swój dom, gdyż Bóg jest częścią naszej kultury.
      Obca kultura dla Słowian (Fezuj)
09-11-2015 ( odpowiedz )      
To nie jest kultura nasza,słowiańska, a tylko kultura obca Słowianom, bo rzymska, na dodatek narzucona przemocą i likwidacją kazdego,kto inaczej myślał.
do @łukasz (qwerty)
05-11-2014 ( odpowiedz )
Historia się kłania... Świat nie powstał po chrzcie, tak jak i Ty nie urodziłeś się dopiero po ochrzczeniu... Doucz się, bo to właśnie Kościół tak interpretuje naszą historię...
Nie popieram ( Łukasz )
26-10-2014 ( odpowiedz )
Uważam, że bez chrześcijaństwa nie było by Polski i zachęcam wszystkich do lektury a po za tym nasza Historia zaczęła się od chrztu Polski i Mieszka I. Zarówno fakty jak i Historia mówi nam wszystko
      popieram (jacek)
27-10-2014 ( odpowiedz )      
Rozumiem że przed chrztem ludzie skakali po drzewach i wpieprzali liście.
      Hahaha (Burza)
03-11-2014 ( odpowiedz )      
Bardzo długo po chrzeście Polski na obszarach zamieszkiwanych przez Polan,nadal były praktykowane pogańskei zwyczaje,chreszt był tylko zabiegiem politycznym.Stop zabobonom!
           Re (Ewa)
26-01-2015 ( odpowiedz )           
Chrzeście?
      chrzest (Starysta)
18-11-2014 ( odpowiedz )      
Hm, durna pało. Bez chrztu może bylibyśmy lepsi, bo nikt by nie miał co naśladować, złego

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Wojciech Krysztofiak. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl