Wizyt: 76,099,032
Podpisów: 2,424,584
Dokument Nr 10399
Otwock 18.03.2014

Ratunek dla Gurewicza


Podpisy za petycją: 2,133 (1,901)
przeciw: 1 (0)

Do:
Szanowny Pan Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki

Plac Bankowy 3/5, 00-950 WarszawaMy, niżej podpisani, zwracamy się z prośbą o uratowanie przed całkowitym zniszczeniem budynku dawnego Pensjonatu
Gurewicza w Otwocku i przywrócenie go społeczności Otwocka.

Pensjonat Gurewicza to największy drewniany budynek w Polsce (a wedle niektórych źródeł także w Europie). Obecnie jest
własnością Skarbu Państwa. Znajduje się w rejestrze zabytków pod numerem 937. Budynek jest wspaniałym przykładem
lokalnej architektury drewnianej znanej jako styl „świdermajer”.

Dla mieszkańców Otwocka Pensjonat Gurewicza ma olbrzymie znaczenie, jego historia tak naprawdę odzwierciedla historię
całego miasta. Otwock uzdrowiskowy, Otwock zajęty przez wojska niemieckie, a potem NKWD, powojenny Otwock będący
liczącym się w całym kraju ośrodkiem ochrony zdrowia… Historia Pensjonatu Gurewicza to niejako historia całego Otwocka
w pigułce. Przez prawie sto lat budynek nieprzerwanie służył miastu i jego mieszkańcom. Chcemy, aby nadal tak było.

Od 1994 roku obiekt jest zamknięty i właściwie nic się w nim nie dzieje. W ciągu ostatnich trzech lat, głównie za sprawą
różnego rodzaju lokalnych inicjatyw (Festiwal Świdermajer, wystawy tematyczne, publikacje, plenery fotograficzne)
zainteresowanie budynkami w stylu „świdermajer” zdecydowanie wzrosło. Kwestia ratowania przedwojennych drewnianych
domów czy też dostosowywania ich do współczesnych standardów jest w Otwocku często poruszanym i żywo
dyskutowanym tematem. Świadczyć może o tym fakt, że temat ten jest poruszany we wszystkich strategicznych
dokumentach miasta. Nic zatem dziwnego, że w sposób szczególny wzrosło zainteresowanie budynkiem dawnego Pensjonatu
Gurewicza. Oto stało się jasne, że ten budynek to nie tylko największe dziedzictwo architektoniczne Otwocka, ale i unikat w
skali kraju, a nawet Europy. I jeśli w Otwocku warto walczyć o ocalenie jakiegokolwiek „świdermajera”, to jest nim właśnie
ten dom. Wiele otwockich „świdermajerów” zostało rozebranych ze względu na zły stan techniczny. Wiele spłonęło w
niewyjaśnionych okolicznościach. Wiele ze starości i zaniedbania chyli się ku ziemi i wkrótce zapewne czeka je podobny los.
Nie chcemy, aby to samo stało się z Pensjonatem Gurewicza. Ciągle jest czas, aby zapobiec jego powolnemu popadaniu w
całkowitą ruinę.

W Otwocku rzadko zdarza się coś, co jednocześnie porusza i łączy tak wielu ludzi. Jesteśmy gotowi zrobić naprawdę wiele,
aby dawny Pensjonat Gurewicza znów służył mieszkańcom Otwocka (i nie tylko Otwocka). Nie chcemy na jego terenie
nowoczesnego osiedla, nie chcemy też patrzeć, jak ulega stopniowemu zniszczeniu. Chcemy, by na nowo stał się dumą
naszego miasta i miejscem dostępnym dla wszystkich.

Dlatego też zwracamy się do Pana, jako reprezentanta faktycznego właściciela nieruchomości, z prośbą o uratowanie
wspólnymi siłami tego obiektu dla kolejnych pokoleń mieszkańców Otwocka.

Niżej podpisany/a:
Marcin Michalczyk
Inicjatywa Obywatelska "Ratunek dla Gurewicza"
05-400 Otwock
autor10399@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 2 )

Felieton nt. Gurewicza oraz akcji ratowania go. ( Retman Michał )
19-03-2014 ( odpowiedz )
https://www.facebook.com/dziwnyotwock/photos/a.243296825841224.1073741 827.243295409174699/255499281287645/?type=1&relevant_ count=1 Zapraszam! https://www.facebook.com/dziwnyotwock
Felieton nt. Gurewicza oraz akcji ratowania go. ( Retman Michał )
19-03-2014 ( odpowiedz )
https://www.facebook.com/dziwnyotwock/photos/a.243296825841224.1073741 827.243295409174699/255499281287645/?type=1&relevant_ count=1

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Marcin Michalczyk, Inicjatywa Obywatelska "Ratunek dla Gurewicza". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl