Wizyt: 75,490,642
Podpisów: 2,423,880
Dokument Nr 10280
Kraków 04.02.2014

PROTEST PRZECIWKO OGRANICZENIU ZWIERZĘTOM DOSTĘPU DO WODY I ZMNIEJSZENIU BOKSÓW


Podpisy za petycją: 5,940 (5,118)
przeciw: 8 (4)

Do:
Minister Rorlnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Premier RP Donald Tuska kontakt@kprm.gov.pl
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
+48 22 623 10 00
kancelaria@minrol.gov.pl, rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl


Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, Minister Rolnictwa stoi na straży dobrostanu zwierząt gospodarskich i zgodnie z
wytycznymi unijnymi w tym zakresie winien wykorzystywać najnowsze wyniki badań do ich ochrony. Tymczasem przyjęty do
realizacji projekt zmian zmierza do obniżenia standardów hodowli.

Dlatego PROTESTUJEMY PRZECIWKO ZMIANIE ROZPORZĄDZENIA w sprawie minimalnych warunków utrzymania
gatunków zwierząt innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE, które zmniejsza ochronę
zwierząt w naszym kraju do poziomu sprzed 2010 roku. Zniesienie obowiązku zapewnienia zwierzętom stałego dostępu do
wody i zmniejszenie minimalnych wymiarów boksów mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach konsekwencji, zarówno w
kwestii drastycznego obniżenia dobrostanu zwierząt, jak i ekonomicznych.

Jeśli trzeba coś zmienić w obowiązujących przepisach, to powiększyć minimalne wymiary boksów zwierząt hodowlanych i
zakazać natychmiast hodowli bydła na uwięzi. Normy powierzchniowe, wyznaczone przepisami rozporządzenia z 2010 roku są
bardzo niskie i nie biorą pod uwagę zróżnicowania wielkości poszczególnych zwierząt z jednego gatunku.
Powrót do przepisów powierzchniowych z 2003 roku wyłącznie z powodu niezadowolenia rolników, którzy musieliby
przebudowywać pomieszczenia gospodarskie, jest skandalicznym naginaniem przepisów prawa do zaspokajania materialnych
interesów hodowców. Zgodnie z przepisami z 2010 roku wymiary boksu dla jałówki to 150x100cm, według “nowych” starych
przepisów ma to być 140x90 cm. Tymczasem badania wykazały, że krowa o wadze 600kg, a takich głównie dotyczy zmiana
przepisów, powinny mieć zapewniony boks o wymiarach co najmniej 2,18m długości i 1,20m szerokości (Cermak, 1987).
Zwiększenie legowisk o zaledwie 20-22cm pozwala na wydłużenie fazy odpoczynku zwierzęcia (Tucker, 2004, str.77).
Dodatkowo - projekt zmiany rozporządzenia przewiduje zmniejszenie także powierzchni pomieszczeń wolnostanowiskowych,
w których bydło hodowane jest na uwięzi, zamiast CAŁKOWICIE ZAKAZAĆ TYCH NIEHUMANITARNYCH PRAKTYK!
Jako niezgodny z naturalnym zachowaniem zwierzęcia i nie pozwalający na realizowanie naturalnych potrzeb ruchowych i
położenie się â jest niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt i współczesną wiedzą naukową. Krowy, hodowane na uwięzi,
znacznie częściej mają zwyrodnienia, kulawizny, choroby stawów i kopyt. Zwierzęta te NIGDY NIE ŚPIĄ GŁĘBOKIM
SNEM, ponieważ ta faza snu możliwa jest u nich tylko przy rozluźnionym karku, a to jest możliwe tylko w pozycji leżącej.
Podsumowując - wymiary powierzchniowe obowiązujące na mocy rozporządzenia z 2010 roku nie zapewniają krowom
wystarczających warunków do odpoczynku, co jest potwierdzone dużą ilością badań.


Badania potwierdzają również, że zwierzęta mające stały dostęp do wody są zdrowsze. “Jeżeli zwierzęta piją wodę do woli w
ciągu doby, wzrasta wówczas np. o 10-15% mleczność krów i o 3-5% zwiększają się przyrosty masy ciała bydła opasowego.
Niedopojenie jest poważnym błędem dietetycznym. Wywołuje poważne zaburzenia czynności przewodu pokarmowego
związane z: wydzielaniem soków trawiennych, rozkładem substancji pokarmowych i wchłanianiem produktów trawienia. Tak
więc brak dostępu do wody, jej zła jakość, np. zanieczyszczona bakteriologicznie, może być przyczyną wszelkiego rodzaju
infekcji, obniżenia odporności zwierząt na choroby i zmniejszeniem produkcyjności” czytamy w Przeglądzie Rolniczym z maja
2011 roku (artykuł Ryszarda Jasińskiego z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach).
Zatem zmiana obowiązku zapewnienia zwierzętom stałego dostępu do wody ma na celu zaspokojenie partykularnych interesów
rolników, z pominięciem dobrostanu zwierząt i o dziwo nie jest powodowane zwiększeniem jakości produkcji mięsa, a tylko
ograniczeniem kosztów związanych z jej dostarczeniem zwierzętom!
Co więcej - Przegląd Rolniczy podkreśla, że “Woda stanowi podstawę egzystencji życiowych, dlatego powinna być stale
dostępna, szczególnie w okresie letnich upałów, gdyż jest niezbędnym i aktywnym składnikiem organizmu. Utrata około 10%
wody z organizmu powoduje zaburzenia w jego funkcjonowaniu, a strata powyżej 15% może prowadzić do śmierci
zwierzęcia”.
Na stronach Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego czytamy również, że “Niedostatek wody w organizmie (zwierząt)
jest bardziej szkodliwy niż niedostatek pożywienia. Utrata 4-5% wody u bydła w stosunku do normy powoduje obniżenie
apetytu, zmniejszenie spożycia pokarmu 6-10% zaburzenia w koordynacji ruchu 12-14%,pękanie wysuszonej skóry i
wystąpienie zaburzeń nerwowych, a 22% prowadzi do śmierci. Ograniczenie pobierania wody zawsze powoduje większe
odkładanie tłuszczu w stosunku do białka co powoduje obniżenie przyrostów. Stwierdzono, że niedobór wody u krów choćby
nawet przez część dnia obniża ich mleczność. Stałe i równomierne zaopatrzenie w wodę i swobodny do niej dostęp zapewniają
poidła automatyczne. Doświadczenia wykazały, że krowy korzystające z poideł automatycznych piją wodę 18 i więcej razy,
przy czym ogólna ilość wypitej wody jest mniejsza niż krów pojonych 2-3 razy dziennie. Wykazano, że przejście z pojenia
tradycyjnego na użycie poideł automatycznych powoduje wzrost mleczności u krów o 3-11%, natomiast u macior o 10-15%”

Zmiana przepisów rozporządzenia uderzy zatem nie tylko w dobrostan zwierząt i ich zdrowie, ale także w finansowy zysk
producentów mięsa. Mimo to pisze Pan w uzasadnieniu zmiany rozporządzenia, że ”Zmiany te nie pogorszą warunków
dobrostanu zwierząt i nie będą miały wpływu na zdrowie zwierząt”, co jest nieprawdą.


W czasie, kiedy my, Polacy, planujemy obniżyć standardy ochrony zwierząt hodowlanych, europejska Komisja Rolnictwa i
Rozwoju Wsi wzywa Komisję Europejską do egzekwowania istniejących przepisów i zapowiada kolejne zmiany, mające na
celu poprawę ochrony zwierząt. Podkreśla, że konieczne jest pełne wdrożenie i egzekwowanie wszystkich istniejących
przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt we wszystkich państwach członkowskich UE; uważa jednak, że nieprzestrzeganie
przepisów nie powinno stanowić przeszkody na drodze do wprowadzenia nowych przepisów w dziedzinach, w których
prawodawstwo należy aktualizować w związku z postępami naukowymi lub w przypadku luk prawnych.

MAJĄC TO NA UWADZE, STANOWCZO PROTESTUJEMY PRZECIWKO POGARSZANIU DOBROSTANU
ZWIERZĄT, IGNOROWANIU NAJNOWSZYCH BADAŃ NAUKOWYCH I WZYWAMY DO ODSTĄPIENIA OD
PLANOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA ZMIAN PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO USTAWY O
OCHRONIE PRAW ZWIERZĄT Z 1997 ROKU.

Niżej podpisany/a:
Anna Plaszczyk
30-409 Kraków
autor10280@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 9 )

zdziczale spoleczenstwo ( marek )
11-12-2014 ( odpowiedz )
Wstyd nazywać się człowiekiem, tempo postępu technologicznego powinno być w ścisłym związku z podwyższaniem progu świadomości społecznej i zwykłej moralności. Jest odwrotnie.
do muszki (adek_h)
25-03-2014 ( odpowiedz )
mam nadzieję,że chociaż wiesz jaką julkę chodzi,nie wtrącaj się,piszesz,że z podkarpacia jesteś,a do w-wy mnie zapraszasz,po co,ja tam mieszkam przecież...ha
z Podkarpacia........... ( muszka )
07-03-2014 ( odpowiedz )
Julka może i jest tępa, ciemna wieśniarą...ale prosze Cie nie generalizuj...Wiesniaki są wszedzie! W stolicy możę ich najwiecej...Nie mówiąc już o innych zacofanych regionach Polski...Przyjedż,zobacz
do juli ze stalowej woli (adek_h)
23-02-2014 ( odpowiedz )
głosu to możesz za chwilę ty nie mieć pusta,prymitywna idiotko z podskarpacia spędzająca zapewne znaczną część życia w kościele,ty tołpo gówna!!!!!!!!!!!!!!przeczytaj to,może da ci to do myślenia!
Ustawa o ochronie zwierząt/1997r. (Khair Udin)
14-02-2014 ( odpowiedz )
Art. 1. 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
WERYFIKACJA (anna)
13-02-2014 ( odpowiedz )
WERYFIKUJCIE SWOJE PODPISY!!!
do ubawiona (Gaja)
13-02-2014 ( odpowiedz )
To ja poprosze o wyjasnienie
kto to napisał (ubawiona)
12-02-2014 ( odpowiedz )
autorka sama nie wie o czym pisze. niech może najpierw dowie się czym jest kopyto i na czym polega utrzymanie zwierząt w oborach wolnostanowiskowych. ŻAL.
moj protest ( fic-tadeusz )
10-02-2014 ( odpowiedz )
Tym idiotom w Ministerstwie powinno sie zmniejszyc stolki ,tak aby siedzieli tylko na jednym poldupku w swoich wypasionych biurach i nie dac nic do picia przez caly dzien !

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Anna Plaszczyk. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl