25-11-2014
Podpisy
  Za petycją:     216 (203)
  Przeciw:      0  (0)
Wizyt: 43,062,620
Podpisów: 2,029,222
Dokument >> Petycja
     Dokument Nr 10143 Protest w sprawie materiału "Kino Akcji" w Wiadomościach TVP Sosnowiec  30-11-2013   

Do:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Komisja Etyki TVP S.A. i organy ds. praw człowieka
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Prezydialny KRRiT
Wydział Skarg i Wniosków
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
22 597 3050, 22 597 3051, 22 597 3052
skargi@krrit.gov.pl, komisja.etyki@tvp.pl, k.laszkiewicz@policja.gov.pl, biurorzecznika@brpo.gov.pl,


Do:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
Komisja Etyki TVP S.A.
prof. Irena Lipowicz, Rzeczniczka Praw Obywatelskich
mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o interwencję w sprawie materiału wyemitowanego w „Wiadomościach” TVP w dniu 25.11.2013 o godz. 19.30
Materiał zrealizowany przez Leszka Dawidowicza przedstawia nagrane kamerą policyjne interwencje w warszawskim
Śródmieściu. W tym interwencję związaną z usiłowaniem zgwałcenia na stacji Warszawa Powiśle. W materiale pokazana jest
kobieta, którą przed chwilą usiłował zgwałcić nieznany mężczyzna. Jej twarz jest zamazana, nie na tyle jednak, by
zasłonić siniaka i otarcie na jej czole. Widoczna jest cała postać, włosy, ubranie, głos pozostaje niezmieniony.
Dziennikarz wyciąga rękę, by podstawić kobiecie mikrofon i złapać moment gdy ta, szlochając, relacjonuje przestępstwo.
Za pośrednictwem tego materiału ok. cztery miliony osób (średnia widownia Wiadomości) usłyszały w jaki dokładnie sposób
mężczyzna naruszył nietykalność cielesną tej kobiety. Materiał opatrzony został tytułem „Kino akcji”.


Naszym zdaniem zachowanie dziennikarza (autoryzowane później przez zespół Wiadomości, który dopuścił materiał do
emisji), tj.: nachalne wkroczenie w sytuację relacjonowania traumatycznego zdarzenia przez kobietę, nagranie tego - w
sytuacji gdy była w zbyt wielkim szoku by móc wyrazić (lub nie) na to zgodę - i wyemitowanie w sposób nie zapewniający
kobiecie realnej anonimowości jest dodatkowym aktem przemocy wobec ofiary przestępstwa. Okoliczności przestępstw na tle
seksualnym wymagają, by zapewnić ofierze poczucie bezpieczeństwa, spokoju i prywatności. Tymczasem obecność osób
postronnych (ekipy telewizyjnej) i nagrywanie ofiary składającej zeznania narusza te potrzeby, w sposób mogący się
przyczynić do wtórnej traumatyzacji ofiary. Brak zapewnienia realnej anonimowości lekceważy również prawo tej kobiety do
prywatności. Jest to poważne naruszenie dziennikarskiej etyki, ale także podstawowej ludzkiej przyzwoitości.
Naszym zdaniem prezentacja tego materiału jest również kolejnym przejawem kultury gwałtu. Temat przemocy seksualnej jest
prezentowany w klimacie ekscytującej sensacji, co widoczne jest również w tytule, który temu materiałowi nadano.
Skupienie uwagi na ofierze usiłowania gwałtu zamiast na poszukiwaniu sprawcy sprawia, że ofiara przedstawiona jest nie
jako osoba potrzebująca pomocy i ochrony, lecz jako jeden z problemów, z którymi muszą mierzyć się policjanci w swojej
pracy - zaraz po uczestnikach pijackich awantur. Cały ten materiał, jego wydźwięk i sposób realizacji przyczynia się do
bagatelizowania przemocy seksualnej wobec kobiet i przenoszenia odpowiedzialności ze sprawcy na ofiarę. Dzieje się to w
trakcie gdy na całym świecie obchodzone są Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet.
W odniesieniu do komunikatu wydanego w tej sprawie przez Rzecznika TVP S.A. Jacka Rakowieckiego w dniu 27.11.2013
oświadczamy, że przeprosiny w tej formie i zakresie uważamy za niewystarczające i skandaliczne w swoim przekazie.
Komunikat niewystarczająco wyjaśnia kwestię zapewnienia anonimowości kobiecie prezentowanej w materiale, nie odnosi się
też w żaden sposób do meritum sprawy, tj. tego że dziennikarz w ogóle nie powinien przysłuchiwać się zeznaniom kobiety,
ani tym bardziej ich nagrywać i publikować. Autorzy komunikatu wydają się nie rozumieć niestosowności przygotowanego w
taki sposób materiału: tworzenia sytuacji narażającej ofiarę na wtórną traumatyzację w celu poszukiwania sensacji
medialnej i bagatelizowania zjawiska przemocy seksualnej. Nie wyciągnięto również żadnych konsekwencji wobec autora tego
materiału, ani osób odpowiedzialnych za jego emisję.
Niezrozumiałe jest dla nas również zachowanie policji w tej sytuacji. Policjanci nie reagują na fakt, że dziennikarz
nagrywa zeznania wstrząśniętej ofiary przemocy. Dziennikarz w widoczny sposób przepycha się do ofiary, wciska mikrofon
pomiędzy nią, a przesłuc***ącego ją funkcjonariusza. Ofiarę przesłuc***e mężczyzna-policjant, w miejscu publicznym, w
obecności ekipy telewizyjnej. Widoczne jest, że funkcjonariusze interweniujący w tej sprawie w żaden sposób nie zadbali
o zabezpieczenie praw tej kobiety. Co istotne, niedługo zaczną w Polsce obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące
ścigania przestępstwa zgwałcenia, a także sposobu przesłuchiwania ofiar przemocy seksualnej. Zmiany te mają m.in. na
celu zniwelowanie ryzyka wtórnej traumatyzacji ofiar. Pojawia się pytanie - czy służby są gotowe do wdrożenia tych
procedur, jeśli dzisiaj szeregowi policjanci nie zabezpieczają w podstawowy sposób praw ofiar?


Zwracamy się z prośbą o przyjrzenie się tej sprawie i ocenę zachowania zespołu „Wiadomości” i interweniujących
policjantów pod kątem przestrzegania praw człowieka przysługujących zaprezentowanej w materiale kobiecie i wyciągnięcie
odpowiednich konsekwencji w ramach przysługujących Państwu kompetencji. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o
wypracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur współpracy policji z mediami, tak by w przyszłości w należyty sposób
zabezpieczać prawa osób poszkodowanych przestępstwami.

Niżej podpisany/a:
Agnieszka Biela
Hollaback! Polska
41-219 Sosnowiec
polska@ihollaback.org

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )  

[ brak komentarzy / opinii ]


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Agnieszka Biela, Hollaback! Polska. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.