Wizyt: 76,504,952
Podpisów: 2,425,521
 
 
 
Nazwa dokumentu       Autor/
Adresat dokum.
Liczba podpisów ZA
(zweryfikowanych)
Petycja do Ministra Zdrowia w sprawie wpisania Łuszczycy na listę chorób przewlekłych. Beata Trojanowska i Sławomir Artur Suszek
Do:Ministerstwo Zdrowia
4,621
(3,214)
PETYCJA W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT autor:Agata Rybkowska; współautor:KTO Z
Do:Prezydium Sejmu RP; Prezydent RP
4,619
(3,522)
Petycja ws. przywrócenia Hip Hop Opola Tomasz Siemek
Do:Telewizja Polska S.A.
4,503
(3,442)
Tokio Hotel - wielki powrót! Dalia Nazzal
Do:Agencja Koncertowa Live Nation Poland
4,502
(3,395)
Żądamy starego grona! Tomasz Adamczyk
Do:Grono.net S.A
4,477
(3,085)
Zakaz uwalniania GMO do środowiska Julian Rose
Do:Premier Rządu RP, Rada Ministrów
4,363
(3,193)
APEL OBYWATELSKI O PRZESTRZEGANIE KONSTYTUCJI - ŚWIECKIE PAŃSTWO Grzegorz Napieralski
Do:Rząd RP
4,352
(3,327)
Petycja dotyczy stanowiska RP w sprawie papierosów elektronicznych w dyrektywie tytoniowej UE Mirosław Dworniczak
Do:Minister Zdrowia RP
4,347
(3,840)
LIST OTWARTY DO PREMIERA I PREZYDENTA RP - ZAKAZ SPRZEDAŻY I UŻYWANIA MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH Katarzyna Śliwa-Łobacz
Do:Premier Donald Tusk
4,325
(3,931)
NIE!!! Dla ograniczenia czasu leczenia osób ze stwardnieniem rozsianym Iza Czarnecka, przewodnicząca PTSR
Do:Ministerstwo Zdrowia
4,284
(3,642)
Odbudujmy Armię Krajową! Stanisław Drosio
Do:Prezydent Rzeczypospolit ej Polskiej
4,276
(3,653)
Apel do mediów, Rzecznika Praw obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka o obronę praw człowieka Andrzej Saramonowicz
Do:Mediów, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka
4,267
(3,518)
Petycja w sprawie wyeliminowania transportu konnego na drodze do Morskiego Oka Beata K.Czerska
Do:Tatrzański Park Narodowy
4,258
(3,335)
Kochcice k/ Lublińca - bestialsko zakatowany bernardyn - Wyraź swoją dezaprobate Beata Żółkiewska
Do:Prokuratura Rejonowa w Lublińcu
Prokurator Rejonowy Krzysztof Droździok
4,051
(2,978)
Petycja SISKOM w obronie obwodnic warszawskich Jan Jakiel
Do:Ministerstwo Infrastruktury
3,983
(3,002)
Obniżenie ceny paliwa Tomasz Bednarek, Jerzy Bednarek
Do:Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk
3,970
(2,708)
Petycja w sprawie wycofania z salonów Empik książki "Duża książka o aborcji" Natalia Olszewska
Do:Spółka Empik
3,955
(2,805)
Sprzeciwiamy się likwidacji programu Maciej Stolarek
Do:Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
3,912
(3,387)
Petycja do telewizji Polsat Ws. Jury w programie "MUST BE THE MUSIC" Mikołaj Radziwonowicz
Do:Telewizja Polsat S.A.
3,797
(2,664)
Polska wersja programu Whose Line is it Anyway? Tadeusz Jaśkiewicz
Do:TV4 - Polskie Media S.A.
3,788
(3,139)
Petycja w obronie budowy trasy S7 Kraków Rybitwy - Kraków Igołomska Rafał Kolczyński
Do:Ministerstwo Infrastruktury
3,778
(2,748)
Petycja do parlamentarzystów przeciwko zoofilii i wywozowi bezdomnych psów poza granice RP Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Do:Sejm Rzeczypospolit ej
3,725
(3,094)
Realizacja PZP wiąże ręce nauce Iwona Cymerman
Do:Pan Jacek Sadowy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
3,691
(3,348)
Prosimy o SUROWĄ KARĘ dla NIELETNIEGO prawie Mordercy Fundacja Ocalmy od Zapomnienia
Do:Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich
3,691
(2,712)
Wykupienie i emitowanie znanych anime Serafina
Do:Telewizja Polska S.A.
3,684
(2,050)

 1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl