Wizyt: 76,504,881
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 9461
Warszawa 04.04.2013

KOMPUTERY NA EGZAMINIE NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO


Podpisy za petycją: 1,194 (1,045)
przeciw: 0 (0)

Do:
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Do wiadomości: prof. dr hab. Jan Iluk, przewodniczący PKE
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa


Szanowny Panie Ministrze,
w związku z pracami legislacyjnymi w Ministerstwie Sprawiedliwości nad ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, których
celem jest dalsze ułatwienie dostępu do zawodu tłumacza przysięgłego, chcielibyśmy zwrócić uwagę na poważny problem i
utrudnienie w dostępie do zawodu, który dotyczy osób zamierzających zdobyć uprawnienia zawodowe tłumacza przysięgłego.

Problemem tym jest brak możliwości zdawania części pisemnej egzaminu zawodowego na tłumacza przysięgłego na
komputerze. Przede wszystkim problem ten uderza w grupę tłumaczy niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne spełniają często wymogi formalne, są jednak dyskryminowane przez sztywne zarządzenia
administracyjne dotyczące organizacji tego egzaminu. Nie ma możliwości zdawania egzaminu na komputerze, pomimo tego, że
w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego, jak i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy brak jest
wymogu pisania egzaminu ‘ręcznie’.

Na chwilę obecną tłumacze niepełnosprawni, którzy nie mają wystarczającej władzy w dłoniach są wyłączeni z możliwości
przystępowania do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Osoby te są dyskryminowane, ponieważ są pozbawione możliwości
zdawania egzaminu. Jest to wielka szkoda, bo wśród tłumaczy niepełnosprawnych jest wiele świetnych fachowców, dla
których nabycie uprawnień zawodowych stanowi nie tylko potwierdzenie ich umiejętności zawodowych, ale także sprawia, że
osoby te mogą się lepiej odnaleźć na rynku pracy.

Brak możliwości pisania na komputerze stanowi także niepotrzebne utrudnienie dla pozostałych tłumaczy. Mało wśród
tłumaczy jest osób wciąż nawykłych do ręcznego pisania. To jest problem także dla osób zdrowych, zwłaszcza przy takiej
ilości tekstu do tłumaczenia i w tak krótkim czasie.

W zawodzie tłumacza nikt ręcznie nie tłumaczy już od lat. Egzamin na tłumacza przysięgłego jest egzaminem zawodowym,
który ma sprawdzić czy kandydat poradzi sobie w realiach codziennej pracy. A realia są takie, że wszyscy tłumacze używają
do pracy komputerów. Zarówno dla sądów, jak i klientów prywatnych musimy dostarczać tłumaczenia wykonane na
komputerze. Nikt nie przyjmie od tłumacza pracy pisanej ręcznie.

Pisanie ręczne na egzaminie tak naprawdę nie służy niczemu. Argument, że pisanie na komputerze nie sprawdza kompetencji
tłumacza w zakresie ortografii i interpunkcji jest nietrafny – istnieje przecież możliwość wyłączania automatycznej korekty
tekstu.

Dla większości zdających brak możliwości zdawania egzaminu na komputerze jest tylko powodem niepotrzebnego stresu.
Zamiast skupić się przed egzaminem na merytoryce, tłumacze ćwiczą ‘na tę okoliczność ‘ szybkie pisanie ręczne, co jest
absurdem, ponieważ nikt w branży tłumaczeń nie tłumaczy ‘ręcznie’.

Poza tym teksty tłumaczone ręcznie są niechlujne, mało czytelne, jest dużo przekreśleń co ma niewątpliwie negatywny wpływ
na ogólny odbiór pracy przez egzaminatora i ocenę końcową. Co więcej egzaminatorzy dostają do sprawdzenia fotokopie prac
pisanych ręcznie. Jakość fotokopii pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się, że na fotokopii nie ma wszystkich elementów
pracy, które są w oryginale. Komisja nie zagląda do oryginałów. Zdarza się, że zdającemu egzamin zalicza się błędy, których
nie popełnił. Gdyby były komputery, nie byłoby tego problemu.


Warto także zauważyć, że Komisji łatwiej by było sprawdzać i poprawiać teksty w formacie komputerowym, a zwłaszcza
wycofać się z poprawki po jej naniesieniu (łatwiej jest sprawdzającemu skasować komentarz lub odrzucić zmianę niż skreślić
własną poprawkę).

Praca sporządzona na komputerze eliminowałaby także ryzyko braku rozczytania czy też błędnego zinterpretowania tekstu na
skutek jego ograniczonej czytelności spowodowanej zapisem odręcznym. Ponadto w przypadku pisania na komputerach
zdający mógłby mieć możliwość szybszego wglądu do skorygowanej wersji elektronicznej tłumaczenia, co wiązałoby się z
pominięciem zbędnej biurokracji.Poza tym w przypadku pisania na komputerze mniejsze jest także ryzyko zgubienia pracy, czy
też jej części, co zdarzało się już na egzaminie na tłumacza przysięgłego pisanym ręcznie.

Pisanie egzaminu na komputerze to także łatwiejsze przechowywanie prac. Prace można zapisać na nośniku elektronicznym.
Nie będą zajmować tak dużo miejsca.Obecnie prace sprawdzone przez Komisję są przechowywane przez bardzo krótki czas,
po czym są niszczone. Z tego powodu nie wszyscy zdający są w stanie zapoznać się z zarzutami Komisji Egzaminacyjnej.
Zważywszy na fakt, że na chwilę obecną przepisy nie przewidują możliwości odwoływania się od wyniku egzaminu,
możliwość wglądu w swoją pracę po jej sprawdzeniu przez Komisję jest dla zdających bardzo ważna i ‘w odczuciu
społecznym’ sprawia, że ten egzamin jest bardziej przejrzysty.

Oczywiście pojawiają się kwestie bezpieczeństwa w przypadku egzaminu zawodowego przeprowadzanego na komputerze.
Istnieje jednak możliwość komisyjnego zabezpieczenia plików odpowiednim oprogramowaniem. Najlepszym przykładem jest
tutaj egzamin zawodowy na radcę prawnego i adwokata, który z powodzeniem jest przeprowadzany przez Ministerstwo już od
kilku lat na komputerach. W przypadku organizacji tego egzaminu Ministerstwo nie musiało inwestować w sprzęt, ponieważ
aplikanci zdają egzamin zawodowy na własnych komputerach.


Gdyby jednak z jakichś względów skopiowanie sprawdzonych rozwiązań z egzaminu radcowskiego i adwokackiego okazało
się niewykonalne na egzaminie na tłumacza przysięgłego, to należałoby pokryć koszty zakupu komputerów z wysokiej opłaty
egzaminacyjnej, która przypominamy wynosi obecnie 800 zł.

Oczywiście kto chce powinien mieć możliwość zdawania egzaminu ręcznie. Nie powinno być jednak tak, że tłumacze nie mają
możliwości zdawania egzaminu zawodowego na komputerze. Jeżeli egzamin radcowski i adwokacki może być zdawany na
komputerze, to powinna być także przewidziana taka możliwość dla tłumaczy, dla których komputer stanowi przecież już od
wielu lat podstawowe narzędzie pracy.

Doceniamy oczywiście wysiłek organizacyjny Wydziału Tłumaczy w Ministerstwie Sprawiedliwości związany z
dotychczasową organizacją egzaminu. Wydaję się nam jednak, że po ośmiu latach przeprowadzania tego egzaminu w takiej
formie sprawa dojrzała na tyle, że należy wprowadzić konieczne zmiany w organizacji tego egzaminu. Postulowane przez nas
wprowadzenie możliwości zdawania egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego na komputerach to nie tylko
udogodnienia dla samych tłumaczy, ale także korzyści dla członków i konsultantów Państwowej Komisji Egzaminacyjnej,
którzy sprawdzają prace tłumaczy.

Brak komputerów na egzaminie to nie tylko dyskryminacja osób niepełnosprawnych, ale także ograniczenie dostępu do
zawodu, przeciw czemu wymierzone są przecież działania deregulacyjne Ministerstwa. Bardzo liczymy na zaproponowanie
jakiegoś konkretnego rozwiązania dla przedstawionego przez nas problemu.

Petycję tę składam na prośbę osób niepełnosprawnych przygotowujących się do egzaminu oraz w imieniu pozostałych osób
zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego na tłumacza przysięgłego.


Renata Świgońska
prawnik i tłumacz przysięgły
j. angielskiego i j. niemieckiego

Niżej podpisany/a:
RENATA ŚWIGOŃSKA
00-222 Warszawa

  Wasze komentarze / opinie ( 11 )

Banner propagujący akcję zbierania podpisów ( Renata Świgońska )
09-04-2013 ( odpowiedz )
TRWA AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POD PETYCJĄ. Umieść na swojej stronie przygotowany przeze mnie banner zachęcający do podpisu http://www.tlumaczeniaprawnicze.com.pl/2013/04/09/popierasz-petycje-umiesc
Im więcej osób się podpisze, tym lepiej! ( Renata Świgońska )
06-04-2013 ( odpowiedz )
To naprawdę nie jest tak, że protesty nic nie dają. Trzeba się zorganizować, ABY ZOSTAĆ USŁYSZANYM. Na chwilę obecną mamy 354 podpisy. PRZEKAZUJCIE LINK DO PETYCJI ZNAJOMYM!
Nasza petycja ma sens! ( Renata Świgońska )
06-04-2013 ( odpowiedz )
Dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że petycje nie mają sensu: Petycja http://www.petycje.pl/petycja/9471/sprzeciwiamy_sie_likwidacji_progr amu_.html skłoniła jednak MSZ do zmiany decyzji ;)
inne problemy pracy TP (Lux)
06-04-2013 ( odpowiedz )
popieram, szkoda, że brakuje w petycji kwestii wysokiej opłaty za pieczątkę TP, którą ponosi tłumacz i śmiesznych stawek dla TP w sądach i policji. Może warto napisać jeszcze jedna petycję?!
Humanum errare est! (Qwerty)
06-04-2013 ( odpowiedz )
Tylko ten, co nic nie robi się nie myli, a więc przestańcie wytykać błędy, bo sami pewnie je także popełniacie. Popieram petycję, bo dotyczy ważnej kwestii dla kandydatów na TP.
interpunkcja ( pii )
05-04-2013 ( odpowiedz )
Proszę poprawić tekst także pod kątem interpunkcji (chyba nie trzeba tego argumentować). Oczywiście jestem jak najbardziej za - i składam podpis.
      co za (marta)
06-04-2013 ( odpowiedz )      
małostkowość
           Przestańcie się wzajemnie obrażać! ( ANia )
06-04-2013 ( odpowiedz )           
Przestańcie się wzajemnie obrażać!
błąd kolejny (marta)
05-04-2013 ( odpowiedz )
tym razem interpunkcja: "z wysokiej opłaty egzaminacyjnej, która przypominamy wynosi obecnie 800 zł. " "przypominamy" powinno być potraktowane jako wtrącenie. A w ogóle - jestem za:)
poprawic oczywisty blad! ( Danuta )
05-04-2013 ( odpowiedz )
Wydaję się nam jednak, że po ośmiu latach przeprowadzania tego egzaminu w takiej formie sprawa.... W pierwszym slowie powinno byc "wydaje" z litera "e" BEZ OGONKA!
      Droga Danuto, najpierw skoryguj własne błędy :) (Esti)
05-04-2013 ( odpowiedz )      
W swoim komentarzu wytykasz Pani Renacie brak jednego znaku diaktrycznego, a sama wcale nie używasz tychże znaków! Nie wstyd Tobie?

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez RENATA ŚWIGOŃSKA. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl