Wizyt: 76,504,962
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 6583
Wrocław 16.02.2011

Instytuty PAN - inwestujmy w realny kapitał ludzki w nauce tu-i-teraz


Podpisy za petycją: 1,470 (1,205)
przeciw: 1 (1)

Do:
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

Senatorowie RP
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
borusewicz@nw.senat.gov.pl


Szanowny Panie Marszałku,

Zatroskani o los badań naukowych w Polsce zwracamy się z apelem o podjęcie zdecydowanych działań, które zatrzymają
postępującą od kilkunastu lat pauperyzację pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Prosimy Pana Marszałka o interwencję w sprawie artykułu określającego wynagrodzenia w Polskiej Akademii Nauk.
W Senacie rozpoczynają się właśnie prace nad przyjętą przez sejm 4 lutego b.r. ustawą „o zmianie ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o
zmianie niektórych innych ustaw”, w tym ustawy o PAN. Ustawa ta zmienia również ustawę o Polskiej Akademii Nauk
umożliwiając prowadzenie w placówkach naukowych PAN studiów III stopnia i podyplomowych na ujednoliconych zasadach
sformułowanych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Uzasadnia to wniosek o pilne ujednolicenie zasad wynagradzania
w instytutach PAN i na uczelniach pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach.

Postulowane ujednolicenie jest szczególnie istotne dla młodych pracowników naukowych: doktorantów, asystentów i
adiunktów, którzy przy obecnych regulacjach prawnych pozbawieni są jakichkolwiek mechanizmów obronnych wobec od lat
dramatycznie niskich nakładów na Naukę w Polsce. Zamiast zalecanych przez UE 3% PKB na naukę przeznaczono w 2010 r.
0,58% PKB (w tym z budżetu 0.34 %).

Ujednolicenie zasad systemu wynagradzania nie zmienia filozofii reformy nauki i nie kłóci się z zasadą konkurencyjności,
przeciwnie wprowadza równe szanse konkurencji o dodatkowe środki, zapobiega dalszej pauperyzacji pracowników
instytutów PAN i odpływowi kadry naukowej.

Badania naukowe i edukacja są najlepszą i najbardziej opłacalną inwestycją w przyszłość młodego pokolenia, w materialny,
kulturowy i cywilizacyjny rozwój Polski. Trudno wyobrazić sobie w XXI wieku innowacyjny charakter modernizacji i
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, kiedy w ocenianych jako bardzo dobre instytutach naukowych, w zapleczu naukowym
polskiej gospodarki, często wybitny profesor ma wynagrodzenie na poziomie 3 tys. zł miesięcznie brutto. (wypowiedź Prezesa
PAN w www.polskatimes.pl/stronaglowna/353964,polska-akademia-nauk-rusza-na-wojne-z-minister-
kudrycka,id,t.html), a młodzi pracownicy naukowi znacznie mniejsze, jeśli w ogóle zechcą podejmować pracę w instytutach
PAN.

Sytuacja ta zmusza często najlepsze w Polsce umysły do pogoni za dodatkowymi środkami zamiast koncentrowania
wszystkich sił twórczych na prowadzeniu badań i kształceniu młodych adeptów nauki.

89% instytutów PAN klasyfikowanych jest w kolejnych rankingach ministerstwa w najwyższej kategorii pod względem
jakości prowadzonych badań i osiąganych wyników. W skali międzynarodowej w ważnym rankingu SCImago połączony
dorobek wszystkich jednostek PAN (pod nazwą PAN) sklasyfikowany został w 2010 roku na 72 miejscu na świecie w grupie
2833 jednostek badawczych uwzględnionych w rankingu (placówek naukowych i uczelni wyższych) z 84 krajów. Dla
porównania tylko trzy najlepsze polskie uczelnie wyższe zajęły znacznie niższe pozycje: Uniwersytet Jagielloński – 362,
Uniwersytet Warszawski – 446, Politechnika Warszawska – 501 (SIR–SCImago Institutions Rankings (2010);
www.scimagoir.com/pdf/sir_2010_ world_report.pdf).

Wierzymy, że Senat RP zechce skorzystać z możliwości zahamowania dalszej degradacji wynagrodzeń w instytutach PAN, co
w bliskiej już perspektywie może prowadzić do likwidacji wielu zespołów badawczych niezależnie od ich wysokiego
profesjonalnego poziomu. Szczególnie ważnym podkreślenia jest fakt, że instytuty PAN zatrudniają łącznie ok. 8000 osób, w
tym ok. 3600 pracowników naukowych. To tyle co Uniwersytet Jagielloński. Nie wierzymy, że Rzeczpospolitej nie stać na
wyrównanie, do poziomu obowiązującego na uczelniach, stawek minimalnych tak nielicznej grupy osób wywierających
znaczący wpływ na rozwój nauki w Polsce. Nie pojmujemy, jakie to przesłanki skłaniają rządzących dużym państwem
europejskim, jakim jest Polska, do wycofywania się z finansowania badań naukowych. Szczególnie zastanawia to w
kontekście planowanego na 1 lipca b.r. objęcia przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej pod hasłem „Pełne
wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy” i wpisujące się w to posłanie Ministerstwa Nauki „Budujemy na wiedzy”.

Brak inwestycji w realny kapitał ludzki w nauce tu-i-teraz jest inwestycją w ignorancję!


Tekst poprawki wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie www.ioi.pan.pl.Z wyrazami szacunku,

Przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN:
prof. dr hab. Mieczysława Boguś, Instytut Parazytologii PAN, Warszawa
prof. nadzw. dr hab. Michał Kokowski, Inst. Historii Nauki PAN, Kraków
prof. dr hab. Andrzej Sawicki, Inst. Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk
prof. nadzw. dr hab. Marian Srebrny, Inst. Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
prof. dr hab. Janusz Boratyński, Inst. Immunologii i Terapii Doświad. PAN, Wrocław
dr Krystyna Dąbrowska, IITD PAN, Wrocław
dr Lidia Karabon, IITD PAN, Wrocław
dr Magdalena Kotowska, IITD PAN, Wrocław
dr Jolanta Łukasiewicz, IITD PAN, Wrocław


Do wiadomości:

Kancelaria Senatu
Dział Petycji i Korespondencji
ul. Wiejska 6,
00-902 Warszawa, senat@nw.senat.gov.pl
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 1/3, kontakt@kprm.gov.pl
Bronisław Komorowski
Prezydent RP, Kancelaria Prezydenta
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa, listy@prezydent.pl

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
sekretariat.minister@nauka.gov.pl

Prof. dr hab. Jacek Vincent Rostowski
Minister Finansów
Ministerstwo Finansów 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12
kancelaria@mofnet.gov.pl

Prof. dr hab. Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk,
kancelaria@pan.pl

Pracownicy instytutów PAN i opinia publiczna

Niżej podpisany/a:
Janusz Boratyński, prof. dr hab.
Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN
53-114 Wrocław
ustawa.pan@iitd.pan.wroc.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 9 )

SENAT ODRZUCIŁ DWOMA GŁOSAMI ( IOI PAN )
05-03-2011 ( odpowiedz )
Na drugi dzień minister Barbara KUDRYCKA WYCOFAŁA POPARCIE dla poprawki, komisja odwołała swoją rekomendację, Senat odrzucił poprawkę (44 za/46 przeciw/2 wstrzymujące). "Nie możemy poprzeć tej poprawki, bo obniżyłaby ona wynagrodzenia w niektórych instytutach PAN" - powiedziała w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.” http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run? Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=szablon. depesza&dep=380331&data=&lang=PL&_CheckSum=3949 721
KOMISJA SENACKA PRZYJĘŁĄ POPRAWKĘ (M. Kotowska)
01-03-2011 ( odpowiedz )
Komisja senacka na posiedzeniu 28 lutego 2011 r. przyjęła poprawkę! Teraz czekamy na głosowanie Senatu i Sejmu. Dziękujemy wszystkim, którzy poparli petycję. W imieniu IOI Magdalena Kotowska
czy to aby najlepsza forma zbierania podpisow? ( Marcin )
23-02-2011 ( odpowiedz )
Podpisalem petycje, bo oczywiscie nasz protest jest sluszny i konieczny. Wydaje mi sie jednak, ze bylo bledem umieszczenie jej na stronach petycje.pl. Duzo lepiej byloby stworzyc wlasna strone, a podpisy zbierac przez kontakty osobiste wylacznie posrod pracownikow PAN. Ewentualnie posrod pracownikow PAN i innych instytucji naukowych. A tak pod petycja tylko mniejszosc z podpisanych wymienia miejsce pracy - tak na prawde nie wiadomo jaka jest sila nacisku naszego srodowiska. Weryfikacja podpisu jest wylacznie na podstawie adresu mailowego.
Dogmaty (Kielce)
23-02-2011 ( odpowiedz )
Może Ci co celebrują władzę wygospodarowaliby chwilę na refleksję a nie trwali w dogmatycznym uporze. Profesor Ludwik Hirszfeld, wielki naukowiec pozostawił nam wiele wartościowych przemyśleń: Oto niektóre; „W Ojczyźnie ma się i przeszłość i przyszłość a na obczyźnie tylko teraźniejszość”- przekładając na nowomowę – jest to kapitale ludzkim inaczej - po ludzku. "Jedyną prawdziwą propagandą jest rzetelna praca" - to pochodzi z lat 50tych. "Nie ma postępu bez herezji" - a to jest ciągle aktualne
Popieram każdą petycję bo ma własne uzasadnienie (nie optymista)
23-02-2011 ( odpowiedz )
Władze sprawują m.in. ludzie nauki, którym zmieniły się "korytka" i zmienili środowiska. Środowiska piszą petycje, przed zmianami społeczno- gospodarczo-politycznymi to inni pisali petycje, aby było im lepiej teraz jeszcze inni. Niestety we wszystkich dziedzinach życia i środowiskach jest podobnie. Ze zmianami społeczno - gospodarczą i polityczną, jak widać nie dla wszystkich przychodzi lepsze. Kiedyś marzono o wyjazdach zagranicznych naukowców teraz naukowcy chcą żyć i mieszkać w Polsce. Prawdą jest że miejsca są w ograniczonej liczbie na każdej płaszczyżnie pracy i życia. Niestety nie można wszystkim dogodzić. Więc petycji zapewne nikt nie będzie czytał, bo teraz jest o wiele lepiej jak uważają ich decyzyjni koledzy ze środowisk.
Brońmy się wspólnie przed wadliwymi zapisami tej ustawy (Bartosz Smolik)
22-02-2011 ( odpowiedz )
W pełni popieram tą petycję, jednak w zamian oczekiwałbym poparcia również naszej sprawy związanej z odnośną nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym w związku z brakiem realnego okresu karencji dla wszystkich osób zatrudnionych na obecnie obowiązujących zasadach (art. 120 oraz art. 22 i 23 przepisów końcowych). W tej sprawie klamka też jeszcze nie zapadła. dr Bartosz Smolik http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=6105
ROZSYŁAJMY WIADOMOŚĆ O PETYCJI ( IOI PAN )
19-02-2011 ( odpowiedz )
Pracownicy instytutów PAN, Jest nas około 8 000, w tym ok. 3 600 pracowników naukowych. Liczba podpisów: TYLKO 370! ROZSYŁAJMY WIADOMOŚĆ DO KOLEGÓW, ROZMAWIAJMY O WARUNKACH NASZEJ PRACY. TO JEDYNY SPOSÓB NA DIALOG z TWÓRCAMI REFORMY.
prob;lem z podpisywaniem ( IOI PAN )
17-02-2011 ( odpowiedz )
Problem z podpisywaniem zglaszaja na razie jedynie pracownicy IITD PAN. Sprawdzilismy na przykladzie jednej osoby, ze podpis jest mozliwy z adresu prywatnego.
Problem z podpisywaniem ( IOI autorzy petycji )
17-02-2011 ( odpowiedz )
Dochodza do nas głosy że wystapil problem ze złozeniem podpisu. Zgłosiliśmy problem u administratora. Prosze sprobowac jeszcze raz za jakis czas. Mamy nadzieje ze problem zostanie szybko rozwiazany. Przepraszamy za utrudnienia i dziekujemy za dotychczasowe wsparcie

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Janusz Boratyński, prof. dr hab. , Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl