Wizyt: 74,917,736
Podpisów: 2,421,716
Dokument Nr 5545
WARSZAWA 03.07.2010

Ws. likwidacji patologii w nauce i szk. wyższym: niskich płac, wieloetatowości i niskich nakładów...


Podpisy za petycją: 776 (614)
przeciw: 4 (3)

Do:
Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej, Premiera Donalda Tuska, Sejmu i Senatu

ul. Wspólna 1-3
00-529 WARSZAWA


Stan polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego osiągnął poziom krytyczny. Poziom finansowania tych dziedzin jest
żałośnie niski. Sieć szkół wyższych charakteryzuje nadmierne rozproszenie. Mamy ponad 130 uczelni publicznych i ponad 300
uczelni niepublicznych. Uczelnie niepubliczne prezentują niski poziom akademicki – zaledwie kilka ma uprawnienia
habilitacyjne, a ledwie około dwudziestu ma prawa doktoryzowania. Niskie płace pracowników nauki i uczelni wyższych
doprowadziły do wieloetatowości, która przybrała już postać patologii. Około siedemdziesięciu procent polskich profesorów
pracuje na więcej niż na jednym etacie. Szkodliwość wieloetatowości łatwo uchwycić studiując dane statystyczne. Najlepiej
w międzynarodowych porównaniach wypadają nauki ścisłe, w których wieloetatowość jest ciągle zjawiskiem
mniejszościowym.
Apelujemy o zdecydowane działania, które odwrócą te procesy degradacji.

Podstawowym celem reform powinna być likwidacja patologii: niskich płac, wieloetatowości, niskich nakładów na naukę.

Reformy powinny rozpocząć się od powrotu do schematu płacowego 3:2:1:1. Ten lad płacowy stworzył rząd AWS, wcielił w
życie rząd SLD a rozmontował go ostatni rząd SLD w 2005 roku. Powrót do schematu 3:2:1:1 powinien wiążąc się z
likwidacją wieloetatowości, przynajmniej wśród profesorów tytularnych.

Nie należy szukać liberalnej drogi do rozwiązania polskich problemów.
- Unijna strategia Europa 2020 zakłada osiągniecie 3-procentowego udziału w produkcie krajowym brutto nakładów na
działalność badawczo rozwojowa w roku 2020. Nie wolno poddawać w wątpliwość tej strategii, co czyni obecne
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sygnatariusze Apelu są przeciwni nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym proponowanej przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Wiele z przyjętych poprawek utrwala istniejące nieprawidłowości. Istnieje znaczące ryzyko
rozproszenia środków publicznych na nowe podmioty. Nowelizacja ustawy o tak szerokim zakresie powinna być poprzedzona
przyjęciem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.


Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” - EDWARD MALEC

Sygnatariusze Apelu

Maria Sapor – Akademia Górniczo-Hutnicza
Renata Pigla-Bielawska – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Leszel Dudka – Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Waśko – Uniwersytet Jagielloński
Barbara Suchoń-Chmiel – Uniwersytet Jagielloński
Zbigniew Lipiński – Tygodnik „Myśl Polska”
Wojciech Stanisław Magdziarz - Uniwersytet Jagielloński
Michał Kokowski – Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN
Bogumiła Osiak - Akademia Górniczo-Hutnicza
Janusz Zajęcki – Politechnika Krakowska
Jakub Zakrzewski – Uniwersytet Jagielloński
Kazimierz Łątka – Uniwersytet Jagielloński
Iwona Oprządkiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza
Stanisław Dzik – Akademia Górniczo-Hutnicza
Ewa Niewiara – Akademia Górniczo-Hutnicza
Krystyna Czepielewska-Kałka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Hubert Harańczyk – Uniwersytet Jagielloński
Zbigniew Rudy – Uniwersytet Jagielloński
Piotr Wężyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Danuta Piwowarska – Uniwersytet Jagielloński
Michał Wróbel – Uniwersytet Jagielloński
Zbigniew Tomkowicz – Uniwersytet Jagielloński
Krzysztof Sacha – Uniwersytet Jagielloński
Leszek Sokołowski – Uniwersytet Jagielloński
Zofia Gołąb- Meyer – Uniwersytet Jagielloński
Robert Wolak -Uniwersytet Jagielloński
Monika Sobejko – Uniwersytet Jagielloński
Anna Bogusławska – Uniwersytet Jagielloński
Wioletta Rożnowska – Uniwersytet Jagielloński
Maria Talaczyńska – Uniwersytet Jagielloński
Dorota Klimek – Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Grabania-Mukerji – Uniwersytet Jagielloński
Dorota Lubińska-Pyla – Uniwersytet Jagielloński
Jolanta Vrobel – Uniwersytet Jagielloński
Halina Kozdęba – Uniwersytet Jagielloński
Monika Dziwik – Uniwersytet Jagielloński
Katarzyna Idzikiewicz – Uniwersytet Jagielloński
Mateusz Pająk – Uniwersytet Jagielloński
Barbara Bochenek – Uniwersytet Jagielloński
Agata Rychłowicz – Uniwersytet Jagielloński
Anna Baic – Uniwersytet Jagielloński
Grażyna Drembecka – Uniwersytet Jagielloński
Beata Batko – Uniwersytet Jagielloński
Irena Raźny – Uniwersytet Jagielloński
Aurelia Bora-Grodzicka – Uniwersytet Jagielloński
Ewa Zając – Uniwersytet Jagielloński
Beata Panek – Uniwersytet Jagielloński
Tomasz Kuzora – Uniwersytet Jagielloński
Alicja Waligóra-Zblewska – Uniwersytet Jagielloński
Małgorzata Cygan – Uniwersytet Jagielloński
Bożena Traciewicz – Uniwersytet Jagielloński
Monika Wolanin – Uniwersytet Jagielloński
Maciej Wzorek – Uniwersytet Jagielloński

Niżej podpisany/a:
Edward MALEC
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
00-631 WARSZAWA
autor5545@petycje.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 39 )

Dodam, że stypendia (max)
30-06-2011 ( odpowiedz )
zwłaszcza socjalne są owszem żenująco niskie.
studiuje na prywatnej (max)
30-06-2011 ( odpowiedz )
uczelni, która jest w pierwszej dziesiątce i jakos nie ma zenujaco niskiego poziomu jak to autor petycji napisał, może najpierw niech zasięgnie opinii
Zapomniano o nas (Doktor)
23-03-2011 ( odpowiedz )
Zapomniano o naukowcach zatrudnionych na jedynym etacie w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. Proszę wstawić się za tą grupą, która obecnie traktowana jest jako "gorsza kategoria". Jesteśmy bez szans na dorobek naukowy, nie mamy ani złotówki od państwa za badania naukowe, rozwój, publikacje, monografie, konferencje itp. Robimy to za własne, marne pieniądze, często kosztem naszych dzieci, które przypłacają to np. ciuchami ze szmateksów. Jest mi wstyd, kiedy ze stopniem doktora (po 20 latch pracy!!!) dostaję na rękę 2 tys. zł. Po opłaceniu kosztów utrzymania miszkania, zostaje tylko pensja męża, ale kiedy ma się dwoje dzieci, trudno za resztę sfinansować sobie publikacje, czy konferencje. Wstydzę się, że mieszkam w kraju, któremu nie zależy na ludziach mądrych, zdolnych i uczciwych, tylko dlatego że nie pracują na Uniwerstecie. W PWSZ- tach również są ludzie mądrzy i zdolni, tylko nikt o nas nie pamięta. Albo nie chce pamiętać.
PORAŻKA ( porażka )
20-01-2011 ( odpowiedz )
Przeczytałem właśnie sprawozdanie z posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki. http://andrzej.budzyk.salon24.pl/270529,ksn-co-robimy#comment_3849593 Stwierdzam, że to porażka.... i związek to ZAAKCEPTOWAŁ !!! Co prawda udało się obronić mianowanie, ale NIE OBRONIONO przepisu o nieobejmowaniu obecnie zatrudnionych adiunktów nowymi przepisami o ośmiu latach na habilitację. JEST TO NARUSZENIE PRAW NABYTYCH. Solidarność zgodziła się na takie NARUSZENIE PRAW PRACOWNICZYCH akceptując jakiś dziwne rozwiązanie, że wszyscy adiunkci od 1 X 2013 otrzymają osiem lat na habilitację.... W wielu uczelniach okres na habilitację (dla starszych adiunktów) wynosi 30, czy nawet 40 lat.... A tu nagle pozostanie 10. Nawet tych 10 nie byłbym pewien, bo nie wierzę Kudryckiej i jej zapewnieniom, co do interpretacji przepisów. Już w grudniu obiecywała ona, że prawa pracownicze nie będą naruszone. Żeby było "śmieszniej", to te osoby (młodsi aktualni adiunkci), którym okres rotacji upływał np. w 2014 lub 2015 roku, dostaną od 1 X 2013 nowe osiem lat na habilitację... (?). Jednym się okres na habilitację wydłuża, a innym skraca ! Podsumowując: SOLIDARNOŚĆ NIE OBRONIŁA WSZYSTKICH PODSTAWOWYCH PRAW PRACOWNICZYCH. USTAWA NADAJE SIĘ DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, GDYŻ W JASKRAWY SPOSÓB NARUSZA PRAWA NABYTE.
protest ( rysiewicz )
10-12-2010 ( odpowiedz )
Jest tylko jedno wyjście - trzeba zawiązać konfederację albo postawić rokosz i z siarką, smołą, oponami oraz innymi machinami oblężniczymi ruszyć pod sejm. Inaczej nic się nie zmieni.
Publiczne wysłuchanie 9 listopada (aaa)
02-11-2010 ( odpowiedz )
Dnia 9 listopada odbędzie się publiczne wysłuchanie projektu zmian w ustawie: http://orka.sejm.gov.pl/PlanyKom.nsf/KomPlan?Openview&RestrictToCategory=ENM Ni ektóre Uczelnie planują demonstracje pod Sejmem: http://www.pcz.pl/solidarnosc/news.html A KSN ?
termin... (!!!)
19-10-2010 ( odpowiedz )
Jak czytam tę Uchwałę Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 25 września 2010 r. to mi się śmiać z żalu chce.... "Jednocześnie Rada zobowiązuje Prezydium do przeglądu rezultatów tych działań w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. i przedstawienie jego wyników na najbliższym następującym później posiedzeniu Rady, które planuje się na dzień 12 marca 2011 r." Do 28 lutego 2011, to już PO uchwali te zmiany, ponieważ ma nasze protesty głęboko w d..... Referendum strajkowe to już trzeba ogłosić, a nie czekać prawie 5 miesięcy. Niech czują presję "łaskawcy" posłowie.
      Podziękowania (!!!)
26-12-2010 ( odpowiedz )      
Wiem, że jednak protesty związków na tyle pomogły, że Podkomisja Edukacji odrzuciła niektóre niekonstytucyjne projekty zmian. Chyba zbyt pochopnie związek oceniłem. Przepraszam i dziękuję.
Publiczne wysłuchanie (aaa)
13-10-2010 ( odpowiedz )
Projekt ustawy będzie publicznie wysłuchany: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/poskomprocla?OpenAgent&6&3391&ENM Może to oznacza jakąś szansę.
Sprawozdanie z obrad Sejmu (Jacek)
12-10-2010 ( odpowiedz )
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/07936580CA53DB1BC12577B5004B2DC4/$file/75_a _ksiazka.pdf Tu (strony 116-131) jest sprawozdanie z dyskusji nad projektem.
Lobbing (adiunkt)
11-10-2010 ( odpowiedz )
Dziś przeczytałem w prasie, że kilka osób popierających sprzedaż "dopalaczy" zarejestrowało się w Sejmie jako lobbyście i będą namawiać posłów do głosowania przeciwko zakazowi sprzedaży tego czegoś... Pomyślałem sobie, że można by zrobić podobną rzecz w sprawie projektu zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym.
też mam już dośc (pracownik)
08-10-2010 ( odpowiedz )
Ponad trzydzieści lat ciężkiej pracy,studia wyższe oraz podyplomowe ,2100 brutto wypłaty , a mam wrażenie ,że pracuję w dobrze zarabiającej firmie windykacyjnej ,która jednocześnie jest obozem pracy...
skandal do kwadratu (pracownik)
07-10-2010 ( odpowiedz )
Kiedy skonfrontuje te działania z deklaracjami padającymi z ust rządzących i z obrazem hojnie obdzielanej funduszami nauki, który przedstawiają media, robi mi się niedobrze.
Tusk jest aroganckim chamem - wygrał o jedne wybory za dużo ( Zbyszek )
29-09-2010 ( odpowiedz )
Tylko strajk może mieć pewne szanse powodzenia, bo Tusk nie lubi negatywnego PR. Ale po ostatnich jego wypowiedziach widać, że nastąpiła już całkowita korupcja PO i nie będzie to miało większego wpływu na uchwalenie tej skandalicznej ustawy.
Projekt już w Sejmie !!! (Jacek)
28-09-2010 ( odpowiedz )
http://www.sejm.gov.pl/prace/2010r/pos075p.htm Na najbliższym posiedzeniu Sejmu - 7 października - odbędzie się już pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie (POZYCJA 7 w powyższym linku). Żadne apele do monopartii Tuska nic nie pomogą. Trzeba zaapelować do posłów innych partii aby coś w Sejmie postarali się zrobić. Bo jak nie zrobią, to pozostaje tylko strajk i Trybunał Konstytucyjny.
      Posłowie (niepokorny)
29-09-2010 ( odpowiedz )      
Ciekawe, czy ktoś wpadł na to żeby wszystkim bez wyjątku posłom przesłać np. stanowisko KSN w tej sprawie na skrzynkę mailową. Służę lista posłów: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_VI_kadencji_od_2007 Po kliknięciu na nazwisko można znaleźć adres strony domowej, numer telefonu i mail.
strajk (adiunkt)
26-09-2010 ( odpowiedz )
Tu strajk potrzebny, a nie jakieś proteściki, które - jak wynika z poniższej lektury - niewiele dały.
Hasła (Jacek)
25-09-2010 ( odpowiedz )
Czemu w hasłach przyjętych przez KSN nie ma hasła przyjętego przez UJ: "NIE ODBIERAJCIE NAM NASZYCH PRAW" Dodałbym jeszcze hasła: "USTAWA DO TRYBUNAŁU", "KTO WZIĄŁ PIENIĄDZE ZA BUBEL PRAWNY ?", "OFERUJEMY DARMOWE PORADY PRAWNE DLA RADY MINISTRÓW", "PROJEKT SPRZECZNY Z KONSTYTUCJĄ"
Projekt w Radzie Ministrów (Jacek)
14-09-2010 ( odpowiedz )
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/r ada-ministrow-o-reformie-szkolnictwa-wyzszego/ Dziś zapewne ten poroniony projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów ! Strajk jest potrzebny. Gdyby tak 1 października się zaczął - to byłby wydźwięk! Wieli ludzi by wtedy oprzytomniało. A tak, to niewiele osób wie, że cokolwiek się dzieje.
obecne pensje nauczycieli akademickich a nauczycieli (Maria)
10-09-2010 ( odpowiedz )
Nie wiem, jak to możliwe, że w sytuacji, kiedy "zwykli" nauczyciele dostają co chwilę podwyżki, z pensjami nauczycieli akademickich od lat nie dzieje się nic i dziś nauczyciel mianowany zarabia średnio ok. 3500 zł, dyplomowany 4500 tys., podczas gdy większość adiunktów pracujących na uczelniach publicznych ma stawkę zaszeregowania na poz. 2900 zł :( Nowa ustawa, uzależniając nadal nasze zarobki od kwoty bazowej ustalanej dla pracowników służby cywilnej, a nie dla nauczycieli, utrwali te patologiczne stawki. Jescze trochę i nauczyciel stażysta będzie zarabiał więcej niż adiunkt na uczelni wyższej. Naprawdę chyba potrzeba szeroko zakrojonej akcji strajkowej, by coś w końcu w tej sprawie się zmieniło.
prawa nabyte ( Marek )
08-09-2010 ( odpowiedz )
Przecież proponowane zapisy ustawy dotyczące likwidacji mianowania są rażąco sprzeczne z zasadą praw nabytych i powinny być zaskarżone (o ile zostaną przyjęte) do TK. Poza tym ustawa utrwala patologię i preferuje środowisko zdeprawowanej profesury. Rząd utrwala "republikę korporacyjną" w nauce a cała "nowelizacja" to gra pozorów. Chodzi tylko o to, żeby móc bardzo łatwo wyrzucić z pracy asystentów i adiunktów.
      nierówność wobec prawa (kkk)
08-09-2010 ( odpowiedz )      
Oprócz tego (i wcześniej wymienionych) zastanawiam się, czy projektowi nie można zarzucić naruszenia zasady nierównego traktowania przez prawo. Wg. projektu bowiem profesorowie i habilitowani mają pozostać mianowani, a adiunkci, asystenci i wykładowcy mają utracić mianowanie i zostać zatrudnieni na podstawie zwykłej umowy o pracę, która można praktycznie w dowolnej chwili (z zachowaniem wypowiedzenia) i z byle powodu rozwiązać (bo np. dziekan już cię nie lubi, albo pozwoliłeś sobie kogoś skrytykować). Faktycznie zastanawiające jest to, że w powyższym apelu ani słowa o tym nie ma. Jest za to dużo o wieloetatowości, która dotyczy głównie profesorów. Czyżby KSN broniło głównie ich interesów ???
Nieświadomość (abc)
06-09-2010 ( odpowiedz )
Rozmawiałem z kilkunastoma moimi znajomymi z pracy. Zdecydowana większość nic nie wie o żadnych planowanych zmianach. Jakaś szersza akcja informacyjna by się przydała.
Róbcie coś ! (Jacek)
03-09-2010 ( odpowiedz )
Może by coś związek zrobił, zamiast apelować.... W dniu 1 września projekt zmian w ustawie został już zatwierdzony przez Komitet Stały Rady Ministrów... a na tej stronie nic się nie dziej od miesiąca. Tu strajk potrzebny, a nie apele. http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/
      Streszczenie listu do Komisji Zakładowych, 1 września 2010. (Przewodniczacy KSN)
04-09-2010 ( odpowiedz )      
W naszych kontaktach z MNSzW odnotowujemy totalny impas Zwróciliśmy się trzy tygodnie temu do klubów parlamentarnych PO, PSL i SLD z propozycją rozmów. Jak na razie brak odzewu. Proponuję przejście do fazy protestów publicznych. Pierwszy element to intensyfikacja akcji podpisywania petycji, podpisaną do tej pory (w różnych formach) przez około tysiąc osób. Drugi element to seria pikiet we wszystkich ważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce. Powinny one być organizowane podczas inauguracji roku akademickiego i mieć charakter środowiskowy. Trzeci element to udział w pikiecie przed kancelaria premiera lub sejmem w Dniu Nauczyciela. Planujemy udział w wiecu "Solidarności" organizowanym w Warszawie 29 września. Decyzje o przeprowadzeniu tych akcji podejmie Prezydium KSN w dniu 11 września. Edward Malec
           Popieram (Jacek)
04-09-2010 ( odpowiedz )           
Popieram. Czas na bardziej radykalne działania. To kpiny, że jak gdyby nigdy nic Ministerstwo, a teraz rada Ministrów forsuje projekt sprzeczny w kilku miejscach z Konstytucją. Działania tych instytucji noszą znamiona totalnej ignorancji lub totalnej arogancji. Sam nie wiem co gorsze. Nie dajmy się "wykiwać".
      zapraszamy do udziału w pikietach i w wiecu przed KPRM 29.09 (xicinski)
13-09-2010 ( odpowiedz )      
Zapraszamy Sz. Autora wpisu z 03.09.2010 (Jacek) do udziału w pikietach NSZZ "Solidarność" na uczelniach w czasie inauguracji roku akad. 2010/11 i w ogólnopolskiej demonstracji przed Kancelarią Premiera w Warszawie w dniu 29.09.2010. Prosimy również, aby zachęcił do udziału jak największą grupę koleżanek i kolegów o podobnych poglądach. Wasz udział z całą pewnością zostanie zauważony i doceniony.
NOWY-STARY PROJEKT !! (...)
06-08-2010 ( odpowiedz )
Na stronach MNiSW pojawił się nowy-stary projekt zmian w ustawach. Niewiele w nim zmieniono w stosunku do adiunktów i asystentów. Nadal zawiera on dyskryminujące i sprzeczne z prawem zapisy. http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci /20100730_projekt_VIII_PoSW.pdf
PSL (Jacek)
28-07-2010 ( odpowiedz )
W ramach spotkań z posłami, należałoby się też z posłami PSL spotkać... W końcu ta partia jest w koalicji z PO i od nich może zależeć wynik ewentualnego głosowania.
... ( Jacek )
24-07-2010 ( odpowiedz )
Jeszcze jedno: W apelu ani słowem nie wspomniano też o proponowanym przez MNiSW zastąpieniu mianowania umową o pracę, co jest antypracowniczym, sprzecznym z prawem (brak podstawy wypowiedzenia mianowania) działaniem. Moim zdaniem cały ten apel jest ZBYT ŁAGODNY i należy przedsięwziąć bardziej stanowcze działania, nie wyłączając strajku. Tym bardziej, że jak można znaleźć na stronie MNSiW: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/ "Projekt ustawy o nowelizacji powyższej ustawy 30 marca 2010 r. został skierowany do szerokich konsultacji społecznych, które zakończyły się w czerwcu. Ostateczny projekt ustawy, uwzględniający konsultacje społeczne, po zaakceptowaniu go przez Radę Ministrów zostanie skierowany do Sejmu. Planowane wejście proponowanych przepisów w życie to rok akademicki 2011/2012. " Czyli apel nie przyniósł żadnych widocznych skutków: apelowano przecież o odrzucenie nowelizacji, a nie wiadomo, czy cokolwiek w projekcie zmieniono.
A co z działaniem prawa wstecz ? ( Jacek )
24-07-2010 ( odpowiedz )
A czemu w apelu NIE MA ANI SŁOWA o działaniu prawa wstecz i naruszaniu praw nabytych !? Takie bowiem zapisy zawiera projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, o czym słusznie napisano np. tu: http://www.pcz.pl/solidarnosc/news.html
błędy (AMB)
18-07-2010 ( odpowiedz )
Uprzejmie proszę o poprawienie błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i innych w tekście petycji. Nie wypada, by pismo podpisywane przez pracowników nauki zawierało jakiekolwiek błędy. Ja ich znalazłam 5, a reprezentuję nauki ścisłe.
      wersji na www.petycje.pl niestety nie da się poprawić (xicinski)
24-09-2010 ( odpowiedz )      
Przepraszamy lecz wersji na www.petycje.pl niestety nie da się poprawić, ale wiodąca jest wersja zamieszczona na stronie KSN, i tam nie ma błędów.
Pracownicy administracyjni (jan)
14-07-2010 ( odpowiedz )
A co z pensjami pracowników administracyjnych? One są zatrważająco niskie!
      administracja (Edward Malec)
16-07-2010 ( odpowiedz )      
Wszystkie grupy pracownicze w szkolnictwie wyższym zarabiają poniżej stawek przewidzianych schematem 3:2:1:1. W przypadku administracji jest to średnio 800 zł (brutto). Przewodniczący KSN Edward Malec
Pracownicy administracyjni (jan)
14-07-2010 ( odpowiedz )
A co z pensjami pracowników administracyjnych? One są zatrważająco niskie!
221 podpisów pod Apelem zebrano na Uniwersytecie Śląskim (xicinski)
07-07-2010 ( odpowiedz )
Otrzymałem wiadomość, że 221 podpisów pod Apelem (w wersji "papierowej") zebrano na Uniwersytecie Śląskim. GRATULUJEMY UNIWERSYTETOWI ŚLĄSKIEMU! Kazimierz A. SICIŃSKI KATOWICE
221 podpisów pod Apelem zebrano na Uniwersytecie Śląskim (xicinski)
07-07-2010 ( odpowiedz )
Otrzymałem wiadomość, że 221 podpisów pod Apelem (w wersji "papierowej") zebrano na Uniwersytecie Śląskim. GRATULUJEMY UNIWERSYTETOWI ŚLĄSKIEMU! Kazimierz A. SICIŃSKI KATOWICE
Więcej o problematyce Apelu (xicinski)
06-07-2010 ( odpowiedz )
Jako osoba wprowadzająca (w imieniu Kol. Edwarda MALCA) powyższy Apel na portal www.petycje.pl informuję uprzejmie, że z poruszonymi w Apelu problemami i naszą argumentacją można się szczegółowo zapoznać na stronie internetowej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” pod adresem www.solidarnosc.org.pl/~ksn , m. in. w bloku pn. Protest przeciw projektowi MNiSW (z 30.03.2010) nowelizacji ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" i in. ustaw w dziale „AKTUALNOŚCI” itp. Kazimierz A. SICIŃSKI, Katowice

1


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Edward MALEC, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ". Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl