Wizyt: 74,196,120
Podpisów: 2,411,814
Dokument Nr 3586
Warszawa 18.11.2008

Przeciwko cenzurze sieci P2P w Unii Europejskiej


Podpisy za petycją: 3,335 (2,855)
przeciw: 18 (11)

Do:
Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
022 630 11 22
info@mi.gov.pl


Rząd francuski chce wprowadzić kary za korzystnie z sieci P2P. Przewiduje się szybko wymierzane kary administracyjne. Po
dwóch ostrzeżeniach, za trzecim razem odcięcie na rok od Internetu. Egzekwowaniem przy pomocy ISP ma się zająć nowy
represyjny urząd. Nowe prawo spowoduje, że ISP będą filtrowały dane transmisyjne klientów by porównywać je z danymi
dostarczanymi przez dysponentów praw intelektualnych. Odpowiednia ustawa przeszła już francuski Senat.

Prezydent Sarkozy poprzez dyrektywę UE chce wprowadzić ten nowy kodeks Napoleona w całej Europie. Parlament Europejski
przyjął poprawkę, zgodnie z którą tylko władza sędziowska jest władna ograniczać fundamentalne prawa i
wolności użytkowników Internetu.

Ministrowie telekomunikacji państw członkowskich UE mają 27 listopada zawrzeć porozumienie polityczne co do tzw Pakietu
Telekomunikacyjnego. W przygotowanym tekście Prezydencja francuska pomija przegłosowaną prawie 90% większością
wspomnianą poprawkę Parlamentu Europejskiego.

W nieujawnionych dotąd oficjalnie dokumentach Rady UE zawarty jest zestaw daleko idących obowiązków, które mają być
narzucone wszystkim europejskim ISP i operatorom telekomunikacyjnym. Nie rozumiemy dlaczego tego rodzaju regulacje nie
są debatowane jawnie, tylko pod podwójną osłoną. Pierwszą, polegająca na zatajeniu informacji o szczegółach proponowanych
uzgodnień przed wszystkimi, nie tylko opinia publiczną, ale i niezależnymi ekspertami. Druga osłona polega na zatajeniu
przed obywatelami nawet śladowych informacji co do stanowisk jakie zajmują w negocjacjach reprezentujące ich rządy.

My, niżej podpisani uważamy, że:

1. Niedozwolone wymienianie plików P2P nie jest problemem egzekwowania prawa, lecz właściwej oferty rynkowej. Zawiódł
rynek, nie oferując konsumentom alternatywnych usług. Gdyby branże muzyczna, filmowa i medialna rozumiały że cyfryzacja
to nie tylko więcej tego samego i wymiana sprzętu na nowszy, a przede wszystkim konieczność całkiem innego podejścia do
potencjalnych klientów, miałyby dodatkowe dochody, a nie dodatkowe koszty na mało efektywne wysiłki egzekucji praw.

2. Wszystkie próbowane dotąd sposoby egzekucji są, albo drastycznie nieproporcjonalne lub całkowicie nieskuteczne, a
niekiedy mające te obydwie cechy razem. Od więcej niż dziesięciu lat międzynarodowa branża muzyczna zwalcza dzielenie
się plikami P2P, każdy jej wysiłek by wymusić egzekucję jest szybko neutralizowany przez rozwój technologii pozwalający
przechytrzyć egzekutora. Bez nowego sposobu myślenia ten cykl będzie kontynuowany.

3. Zmiana w prawie wymaga głębszego uzasadnienia. Ci co chcieliby przesunąć dotychczasową równowagę, by uczynić
egzekucję tańszą, bardziej arbitralną, w mniejszym stopniu respektującą inne dobra, jak prywatność, ci co chcieliby
zatrudnić ISP jako nowych TW i ograniczyć wolność wypowiedzi, muszą otwarcie mówić w imię jakich wartości mamy godzić
się na te zmiany. Tak się dotąd nie dzieje.

4. Obywatelom i konsumentom nie mogą być odbierane środki odwoławcze. Dysponenci praw i obecnie, gdy muszą chodzić do
sądu, niejednokrotnie przedstawiają fałszywe oskarżenia przeciw korzystającym z technologii P2P. Bez instrumentów
odwoławczych jeszcze więcej konsumentów będzie poszkodowanych. Potajemne odbieranie prawa do odwołania kompromituje
godzących się na to polityków.


Wzywamy reprezentujących nas polityków by:

1. jeszcze zanim się zbierze Rady UE oficjalnie ujawnili szczegóły przedłożonego przez Prezydencję porozumienia
politycznego;
2. na posiedzeniu Rady UE 27 listopada domagali się odłożenia głosowania nad porozumieniem politycznym do czasu
przeprowadzenia w państwach członkowskich dogłębnych dyskusji nad jego treścią;
3. nie występowali przeciwko którejkolwiek z poprawek wprowadzonych przez Parlament Europejski chyba, że dostaliby na to
wyraźny mandat polskiego Sejmu.

Niżej podpisany/a:
Zarząd Internet Society Polska
Internet Society Polska
02-093 Warszawa
zarzad@isoc.org.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 200 )

dozwolony użytek (XYZ)
13-04-2013 ( odpowiedz )
porównanie Sarkozy do Hitlera trochę bez sensu. Z biblioteki można wypożyczyc książkę (skerowanie lub zeskanowanie jest czymś innym). Polskie Prawo Autorskie z 4 lutego 1994 "Oddział 3 Dozwolony użytek chronionych utworów Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego."
dozwolony użytek (XYZ)
13-04-2013 ( odpowiedz )
porównanie Sarkozy do Hitlera trochę bez sensu. Z biblioteki można wypożyczyc książkę (skerowanie lub zeskanowanie jest czymś innym). Polskie Prawo Autorskie z 4 lutego 1994 "Oddział 3 Dozwolony użytek chronionych utworów Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego."
uważajcie jak podpisujecie (gość)
20-04-2009 ( odpowiedz )
Większość głosów "przeciw" w petycji to podpisy przeciwników cenzury. Pamiętajcie, jeśli zgadzacie się z treścią petycji, która jest przeciw cenzurze podpisujecie się "ZA"!
I koniec... (Alfa)
27-11-2008 ( odpowiedz )
www.broadband-europe.eu/Pages/NewsDetail.aspx?ItemID=420 I koniec
spier...... ( kolik88 )
24-11-2008 ( odpowiedz )
chyba przesadzacie z zakazami P2P,najpierw obniżcie ceny orginałów a dopiero wtedy pogadamy,piractwo było,jest i będzie!!!!!! podpisuje sie
czy biblioteki są legalne? (natt)
24-11-2008 ( odpowiedz )
A co z bibliotekami? Przecież czytając książkę wypożyczoną z biblioteki nie płacę grosza ani autorowi, ani wydawcy. Czy to jest legalne? Czy gimnazjalista wypożyczający lekturę z biblioteki szkolnej dopuszcza się kradzieży własności intelektualnej? A jeśli przed oddaniem pożyczy ją koledze z klasy, czy będzie oskarżony przez prokuratora o nielegalne udostępnianie zakazanych materiałów? Czy przeglądając czasopisma w czytelni staję się przestępcą? Dlaczego pisarze nie domagają się usunięcia swoich książek z bibliotek? Dlaczego można czytać książkę, której się nie kupiło? Dlaczego mogę jeszcze patrzeć na budynki, nie płacąc za to architektom? Dlaczego nie zakazano jeszcze sprzedaży nagrywarek, magnetowidów, magnetofonów, itp.? Dlaczego nie pozamykano jeszcze punktów ksero, gdzie można skopiować artykuł z czasopisma, nie płacąc autorowi tego artykułu? Można też zrobić fotokopię, więc należy zakazać sprzedaży aparatów fotograficznych! Kontrolować, szpiegować, cenzurować, ograniczać, zakazywać, zamykać, odcinać, tępić i karać!! Obawiam się, że zwolennicy ograniczania wolności zrobili w portki ze strachu przed wolnym medium, jakim jest Internet i zaczynają się miotać, proponując coraz to głupsze przepisy, wprowadzające totalną kontrolę i cenzurę wszystkiego. Sądzę jednak, patrząc na ich żałosne próby nakładania nam kagańca i knebla, że zaczynają powoli zjadać własny ogon.
      biblioteki (ktos)
05-12-2008 ( odpowiedz )      
Co do bibliotek. One maja taki charakter, ( nadany dzięki mocy prawodawcy ), ze nawet muszą mieć pewien zbiór dzieł, które mają być wypożyczane poszczególnym osobą. Najprawdopodobniej znajdziesz odpowiedni art. i ust. w ustawie z 1994r. : O prawie autorskim i prawach pokrewnych. To co się dzieję z książkami w obiegu to nie wiem ;) uczę się tylko podstaw z obrony własności intelektualnej :P
ciąg dalszy przemyśleń... ( Kierchu )
23-11-2008 ( odpowiedz )
Pytam więc ponownie, dlaczego mamy ulegać presji ustawodawców tworzących głupie prawo, nie możemy większością demokratyczną przegłosować takiej, czy innej ustawy? Im bogatszy kraj, tym ostrzejsze prawo stosuje. Weźmy takie USA, Francja, czy Wielka Brytwanna, yyy Brytania. Mówię DOŚĆ "wielkim rybom" tego świata, które narzucają swoje egoistyczne urojenia. A'propos cenzury inny przykład: ktoś dawno temu stwierdził, że pokazywanie nagiego ciała ludzkiego jest złe, karygodne, bulwersujące. Nazwał następnie to zjawisko "pornografią" i przetrwało to do dziś. Bulwersujące jest to, że zakazuje się pokazywania nagiego ciała bez zasłonek i cenzury, bez czerwonych kółeczek i znaczków "od lat 18". Nagie ciało z wszystkimi narządami stworzył Bóg i nie wolno tego się wstydzić, ani zabraniać dzieciom na to patrzeć, bo dzieci również widzą swoje ciała! Obojętnie, w jakim wieku. jakiej płci jest człowiek, nagość czy nawet widok seksu nie mają złego wpływu na ZDROWEGO człowieka. Ale zbyt wielu jest fałszywych, zacofanych ludzi, by to zrozumieli. Może za 100 lat. Prawdziwą pornografią jest to, co robią współcześni tyrani jak taki pan Sarkozy, którego powinno się wywieźć na Księżyc. Wolna wymiana plików NA WŁASNY UŻYTEK (zaznaczam!) musi być absolutnie nieskrępowana, bo inaczej powrócimy do dyktatury, zamordyzmu i represji. Ale historia lubi się powtarzać, więc wszystko jest na dobrej drodze. Hitler nie żyje, ale jest Sarkozy.Witajcie w świecie XXI wieku chorym na ciągły brak wielkich pieniędzy
PARTIA PIRATÓW - jedyna, na którą warto głosować! ( Kierchu )
23-11-2008 ( odpowiedz )
Od lat masami ludzi rządzą elity mające pieniądze i władzę. Sterują społeczeństwem jak marionetkami, ustanawiają prawo itd. Dlaczego trzeba przestrzegać prawa, które (jestem przekonany) większość obywateli uznałaby za szkodliwe, zbędne i niepotrzebne? Dlaczego cholera to jakaś wąska grupa wysoko postawionych urzędników ustanawia prawo, a nie społeczeństwo w wolnych wyborach? Dla przykładu: jeżeli by zapytać się obywateli danego kraju, czy uważają, że należy karać każdego mordercę, nieważne szczegóły (czy kara więzienia, czy śmierci, itp.) albo czy należy karać złodzieja, który JAWNIE kradnie FIZYCZNY towar ze sklepu bądź innej osobie, na pewno znaczna większość zgodziłaby się. Większość bowiem wie, że jest to ewidentne zło, które godzi w bezpieczeństwo na ulicach i nie tylko. A gdyby zapytać znów wszystkich obywateli, czy uważają, że należy karać np. odcięciem od internetu ludzi ściągających/rozpowszechniających JAKIEKOLWIEK pliki (nieważne - muzyka/filmy/programy, do zrobienia filmu czy programu potrzeba takiego samego wysiłku, nie ma dyskryminacji, że programu nie wolno, a film wolno!!!) to jestem przekonany, że byłoby odwrotnie - większość ludzi nie poparłaby takiego durnego prawa. Bo czy takie coś zagraża większości obywatelom? Czy powoduje widoczne szkody ludziom? Absolutnie nie. Nawet nie ma dowodów, że to szkodzi wielkim firmom fonograficznym, a jeśli już, to w jakim stopniu.
POPIERAM 100% (Lucas204)
23-11-2008 ( odpowiedz )
POPIERAM W 100%
popieram petycję (niewiem_nieznam)
23-11-2008 ( odpowiedz )
popieram i tyle, wszystkie te unie i nowe ustawy robia z nias niewoliników. niebawe niebedzie mozna koledze pozyczyc dlugopisa. obejrzcie film ZEITGEIST
POPIERAM ( PiotrW )
23-11-2008 ( odpowiedz )
POPIERAM
POPIERAM (b!dA)
23-11-2008 ( odpowiedz )
POPIERAM
Popieram (lemasg)
23-11-2008 ( odpowiedz )
POPIERAM !!!!
ja (netowiec)
23-11-2008 ( odpowiedz )
POPIERAM!
tak (jac)
23-11-2008 ( odpowiedz )
popieram w 100 %
popieram (vice)
23-11-2008 ( odpowiedz )
oczywiscie ze popieram!!!
zgadzam sie ze nie dopuscil bym do blokowania P2P ( bilas )
23-11-2008 ( odpowiedz )
wiadomo ze panstwo chce miec jak naj wiecej pieniedzy i chce blokowac a my jako uzytkownicy mamy bylic a jeszcze w naj gorszym wypadku kary jesli benda blokady to wiele ludzi zrezygnuje z lacza internetowego wedlug mnie oplacamy siec i cos sie nam nalerzy nie tylko glupie reklamy itp chcemy takze rozrywki i oczywiscie innych zeczy do czego jest potrzebne lacze pozdrawiam wszystkich urzutkownikow i zachecam do dodania glosu karzdy sie liczy Bilas.
popieram :) ( Kekol )
23-11-2008 ( odpowiedz )
ewentualnie rapidshare zostaje :)
POPIERAM ( POPIERAM )
23-11-2008 ( odpowiedz )
POPIERAM!
Popieram!!! (internauta)
23-11-2008 ( odpowiedz )
Popieram
walczmy o wolność p2p (ktosiu ;))
23-11-2008 ( odpowiedz )
1. Moim zdaniem ograniczanie zasobów internetu to terroryzowanie przecietnego polaka. Prawde mówiąc rzadko kto ma oryginalne filmy, gry, muzyke itp. Kto na przykład ma pieniądze zeby kupic glupi film za 60zl obejrzec go i stwierdzic że nie był wcale dobry a beznadziejny. Ceny są o wiele za wysokie. 2. Spytajcie się każdego bardziej zawansowanego użytkownika internetu, z czym on się mu kojarzy. Oprucz wiedzy, i komunikacji na pewno wymieni możliwość pobierania zasobów internetu. Internet z którego nie mozna nic pobrac nie powinien nazywac sie juz internetem. Jesli ten zakaz wejdzie w zycie to napewno duże rzesze internautów zrezygnują z internetu bo korzystają z niego głównie dla rozrywki(, czyli np filmy). To bedzie nic innego jak ograniczenie funkcjonalnosci internetu. co do internetu nie powinno powstac juz ŻADNE ograniczenie, i tak jest juz ich zawiele
popieram (wi3rzba)
23-11-2008 ( odpowiedz )
Oczywiscie POPIERAM ..::P2P 4LIFE::..
Jestem Za, a nawet PRZECIW ! (AmonG)
23-11-2008 ( odpowiedz )
Jestem Za, a nawet PRZECIW !
popieram (tucvhel)
22-11-2008 ( odpowiedz )
popieram to
BRAWOOO (MAgo)
22-11-2008 ( odpowiedz )
JASNE ŻE POPIERAM. NASI KOMBINUJĄ JAK MOGĄ I BARDZO GITTTT
Porpieram (Brilix)
22-11-2008 ( odpowiedz )
W pełni popieram
      petycja (mac)
22-11-2008 ( odpowiedz )      
W pełnij popieram!
POPIERAM!!!!!! (w4zon)
22-11-2008 ( odpowiedz )
Jasne ze popieram
popieram ( fred32 )
22-11-2008 ( odpowiedz )
oczywiscie ze popieram
POPIERAM (internauta)
22-11-2008 ( odpowiedz )
POPIERAM
      w 100% popieram (canna3inol)
22-11-2008 ( odpowiedz )      
w 100% popieram
POPIERAM (V3rnom)
22-11-2008 ( odpowiedz )
OCZYWISCIE POPIERAM WOLNOSC DLA P2P!!
popieram (gosciu)
22-11-2008 ( odpowiedz )
jestem za POPIERAM!
Popieram (kriss145)
22-11-2008 ( odpowiedz )
Popieram!!! żadnej blokady!
aA (sdfsdf)
22-11-2008 ( odpowiedz )
www.megatorrent.pl tutaj mozesz podpisac petycje i sciagac filmy gry itd ;)
Gdzie jest źródło informujące o takich planach Sarkozy'ego? (Tomek)
21-11-2008 ( odpowiedz )
Gdzie jest źródło informujące o takich planach Sarkozy'ego?
      Źródło informacji (saper)
21-11-2008 ( odpowiedz )      
Polecam serwis http://www.laquadrature.net/en - tam masz szczegółowy opis tego, co się dzieje, teksty proponowanej legislacji, poprawki głosowane przez parlament i inne rzeczy. --m
popieram (Krzysiek)
21-11-2008 ( odpowiedz )
popieram
Tu pachnie powrotem do komuny (Polak patriota)
21-11-2008 ( odpowiedz )
Blokowanie dostępu do internetu to nic innego jak powrót do czasów komuny. Ta cała unia europejska jest 100 razy gorsza niż RWPG. Tam były tylko ograniczenia polityczne. A w eurokołchozie? Zakaz ściągania z internetu, zakaz połowów dorsza, zakaz budowy autostrady w rejonie Augustowa, likwidacja złotówki. Tylko patrzeć jak zabronią nam mówić po polsku i wprowadzą w całej unii wspólny język - esperanto. Powoli tracimy swoją tożsamość. Coraz mniej mediów polskich, a więcej polskojęzycznych. Wkrótce staniemy się województwem europejskim. Dlatego trzeba głośno i z całą stanowczością powiedzieć : NIE!!!!!!! (to samo w referendum dotyczącym przyjęcia euro). A jak zajdzie potrzeba to należy wystąpić z tej zbiukrokratyzowanej organizacji która dąży do wprowadzenia w Polsce niewolnictwa i zrobienia z naszego kraju skansenu. Jakim prawem prezydent obcego państwa narzuca innym swoją wolę.
      Komuna? (saper)
21-11-2008 ( odpowiedz )      
Tak, tylko teraz różnica jest taka, że masz możliwość wpływu na to co dzieje m. in. choćby za pomocą tej petycji. --m
           Re: (rotfl)
22-11-2008 ( odpowiedz )           
naiwny :)
                Może (saper)
27-11-2008               
Patenty na oprogramowanie w Europie udało się zatrzymać. --m
Czy trzeba.. ( Kacpir )
20-11-2008 ( odpowiedz )
Czy trzeba być pełnoletnią osobą by podpisać ??
Na TAK (Rumii)
20-11-2008 ( odpowiedz )
Jestem calkowicie ZA !!
Popieram ( Rasgan )
20-11-2008 ( odpowiedz )
Oczywiście że podpisuję się pod petycją. Zgadzam się, że nie tendy droga. Należy usprawnić rynek i zmienić odrobinę ceny, wtedy nie będzie problemu z P2P. Dziś, gdy pracuję (a nie uczę się) mogę dzięki kilku firmom kupić sobie grę którą chcę za 50zł a nie jak kiedyś za 200zł. Czy z muzyką nie można tak samo? Dlaczego nie mogę kupić utworu w MP3 za 20gr? Za płyte zapłacę 4zł i sobie ją wypalę, a nie w sklepie 60zł.
      popieram (PeCet)
20-11-2008 ( odpowiedz )      
popieram, zgadzam się w pełni - nie ograniczajmy się tak
Popieram (xanmen)
20-11-2008 ( odpowiedz )
popieram

1 |  2 |  3 |  4 |  5


Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Zarząd Internet Society Polska, Internet Society Polska. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl