Wizyt: 76,504,831
Podpisów: 2,425,521
Dokument Nr 12061
Katowice 30.09.2016

Petycja ws. norm na paliwa stałe i standardów emisyjnych dla kotłów


Podpisy za petycją: 29 (24)
przeciw: 1 (1)

Do:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pani Premier Beata Szydło
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
+48 222 500 115
kontakt@kprm.gov.pl


Szanowna Pani Premier,
Według raportów i statystyk, polskie miasta posiadają najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie.
Liczy się, że około 70% domów jednorodzinnych w Polsce ogrzewa się węglem i innymi paliwami stałymi. Obecne prawo
zezwala niestety na wykorzystywanie do tego celu kotłów pozaklasowych oraz odpadów poprodukcyjnych z kopalń (miały, muły
oraz floty węglowe) przez co bezkarnie tworzy się niska emisja, tzw. smog.
Efektem są pierwsze, niechlubne miejsca polskich miast na wszelakich rankingach dotyczących zanieczyszczonego powietrza
w Europie. O wiele jednak ważniejszy jest fakt, że rok do roku odnotowujemy około 45 tys. przedwczesnych zgonów
spowodowanych smogiem, którym oddychamy.

Równocześnie okazuje się, że ogrzewanie paliwami stałymi (węglem, pelletem) w sektorze komunalno - bytowym może być
zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne. Nowoczesne kotły klasowe wg. normy EN 303-5:2012 produkowane przez polską branżę
kotlarską dają taką gwarancję.
A zatem naszym celem jest oczyszczenie naszego powietrza po przez „ucywilizowanie” w Polsce ogrzewania paliwami stałymi.
Cel ten można osiągnąć, zmieniając polskie prawo.


A zatem, należy koniecznie:
1. Ustalić normy emisyjne dla kotłów na paliwa stałe, które mogą być dopuszczone do sprzedaży na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenie takich regulacji winno się opierać na normie EN 303-5:2012. To na jej podstawie w
wielu, jeśli nie w większości krajów europejskich dopuszcza się do sprzedaży kotły na paliwa stałe. Przykładem mogą tu
być np. Czechy, Austria oraz Niemcy. Wiele krajów europejskich ustala także dodatkowe wymagania emisyjne:
• Dania: CO, OGC, TSP
• Szwajcaria: CO oraz TSP i zawartość Siarki w paliwie
• Niemcy: CO oraz TSP (≥ 4 ≤ 500 kW)
• Austria: CO, OGC, NOx jako NO2, TSP i sprawnoś́ć
• Czechy: CO, OGC, TSP
Włochy: CO, OGC, NOx jako NO2
• Wielka Brytania i Irlandia Płn. : CO, OGC, NOx jako NO2, TSP („dym”)
• Polska: BRAK REGULACJI !
Proponujemy zatem, aby od 01 stycznia 2017 roku do sprzedaży dopuszczone były kotły, które będą spełniały minimalnie
klasę 3. A zatem konsumenci będą mieli dostęp do kotłów klasy 3, 4 i 5.
Od 01 stycznia 2019 roku do sprzedaży należy dopuścić kotły o minimalnej klasie 4, a od roku 2021 tylko i wyłącznie klasy 5.

2. Wprowadzić normy na paliwa stałe, które są dostępne dla sektora komunalno-bytowego. Najbardziej odpowiednim paliwem
stałym pod kątem ekologiczno-ekonomicznym oraz użytkowym jest obecnie węgiel w postaci ekogroszku oraz pellet, drewno i
biomasa (OZE). W związku z tym należy niezwłocznie wycofać ze sprzedaży i uniemożliwić konsumentom dostępność
przynajmniej do mułów węglowych, a najlepiej dodatkowo miałów oraz flotokoncentratów węglowych. Te odpady poprodukcyjne
absolutnie nie nadają się do ekologicznego i ekonomicznego ogrzewania domów. W dużej mierze to właśnie one tworzą niską
emisję, czyli tzw. smog.

3. Równolegle wprowadzić system kontroli palenisk kotłów i ich emisji, który obsługiwany byłby przez odpowiednie służby.
Podobny system z powodzeniem funkcjonuje w Austrii i w Niemczech.
Odpowiednie służby miałyby wstęp na posesję użytkownika (u którego widoczne jest zadymienie) na wniosek urzędnika
odpowiedniego urzędu miasta/gminy. Wcześniej jednak do urzędu musi wpłynąć informacja o podejrzeniu stosowania
niewłaściwych paliw lub śmieci, co musiałoby być przez zgłaszającego udokumentowane np. filmem (model czeski). W
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i użytkowania niedozwolonych paliw osoba taka mogłaby być ukarana kwotą nawet
kilkutysięcznej grzywny. Taki system będzie od stycznia 2017 roku obowiązywał w Czechach.

4. Udzielać równocześnie wsparcia w formie dotacji dla wymiany źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe spełniające normę
i wykorzystać instytucje państwowe do edukowania gospodarstw w dziedzinie ogrzewania paliwami stałymi i informowania o
nowych przepisach (np. taką rolę mogą pełnić fundusze ochrony środowiska, samorządy powiatowe i gminne, Poczta Polska,
radio, telewizja oraz służby kominiarskie).


Ogrzewanie paliwami stałymi długo jeszcze będzie niezastąpione. Obecnie nie ma i w najbliższych kilkunastu latach nie
będzie alternatywy dla bardziej ekonomicznego ogrzewania polskich domów.
Obecnie, rynek polskiej branży kotlarskiej dzięki fatalnemu obowiązującemu prawu w Polsce nadal funkcjonuje niestety na
poziomie XX wieku. Taka sytuacja z pewnością nie sprzyja oczyszczaniu naszego powietrza.
Potrzebujemy dobrych zmian dla rozwoju i rewitalizacji polskiego powietrza! Polska branża kotlarska jest na szczęście na
to technologicznie gotowa.

Podsumowując:
Chcemy, aby Polacy mogli oddychać czystym powietrzem i mieszkać w domu ogrzewanym polskim ciepłem, na które stać każdego.

Szanowana Pani Premier, głęboko wierzę, że nasza petycja spotka się ze zrozumieniem, a nowe przepisy zaczną obowiązywać
od stycznia 2017 roku, za co z góry serdecznie dziękuje.

Niżej podpisany/a:
Krzysztof Trzopek
Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe
40-009 Katowice
p.arczynski@ppugps.pl

  Wasze komentarze / opinie ( 0 )

[ brak komentarzy / opinii ]Powyższy dokument został napisany i opublikowany przez Krzysztof Trzopek, Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe. Petycje.pl i ich administrator, nie maja żadnego wpływu na treść tego dokumentu. Jeśli uważasz, że powyższy dokument narusza zasady regulaminu serwisu, prosimy o powiadomienie regulamin@petycje.pl.

Login autora

Szukaj

Petycje.pl - logo © 2004 - 2018 Petycje.pl